Privacy en digitale veiligheid hebben altijd met elkaar te maken

Verslag | door Tim Cardol
1 juli 2019 | “Je zult altijd een compromis tussen privacy en gebruiksvriendelijkheid moeten vinden.” In zijn rede gaat lector Privacy & Cybersecurity Mortaza Shoae Bargh (Hogeschool Rotterdam) in op de gevaren van steeds meer verbonden digitale systemen en cybersecurity als nieuwe banenmarkt.

In de Kunsthal in Rotterdam sprak Shoae Bargh donderdag zijn lectorale rede uit. Daarin ging hij in op de twee grootste risico’s die gepaard gaan met het toenemend gebruik van digitale informatiesystemen in de maatschappij: privacy en digitale veiligheid. “Onze afhankelijkheid van informatiesystemen introduceert groeiende risico’s voor individuen, organisaties en de maatschappij als geheel.”

Of het nu OSIRIS is, waar veel onderwijsinstellingen al hun studentenzaken in organiseren, of het Internet of Things waar mensen hun koelkast aansluiten op het internet om hen te waarschuwen als het eten op is, informatiesystemen spelen een steeds grotere rol in het dagelijks leven.

Gebruiksvriendelijkheid versus veiligheid

Volgens Shoae Bargh vraagt deze ontwikkeling een nieuwe manier waarop wij ons tot deze informatiesystemen verhouden. De vraag die daarbij op tafel ligt, is hoe we die informatiesystemen ontwikkelen op zo’n manier, dat bescherming van privacy en cybersecurity is gewaarborgd en tegelijkertijd een goed gebruik van de digitale systemen wordt gegarandeerd.

Het antwoord daarop ligt in wat Shoae Bargh ‘privacy and security by design’ noemt. De lector gebruikt de design thinking methodiek om de vraagstukken waar zijn lectoraat voor staat mee te benaderen. “We willen een overkoepelende methodologie ontwikkelen waarin het proces van design thinking en engineeringmethodiek worden gecombineerd om privacybescherming te ondersteunen en te komen tot veilige informatiesystemen.”

“Privacybescherming en cybersecurity zijn niet toekomstige banen, maar toekomstige sectoren."

Het ontwikkelen van die methodologie is een onderzoeksvraag, maar heeft ook implicaties voor het onderwijs op Hogeschool Rotterdam. Shoae Bargh geeft dan ook hoog op van de docent-onderzoekers in het hbo. “Docent-onderzoekers spelen een sleutelrol waar het het implementeren van onderzoeksresultaten in het onderwijscurriculum betreft.”

Een hele nieuwe banenmarkt

De nieuwe lector voorziet dat er op de arbeidsmarkt nogal wat veranderingen aan komen en dat vraagt om een onderwijscurriculum dat zich snel kan aanpassen aan maatschappelijke trends. “Privacybescherming en cybersecurity zijn niet toekomstige banen, maar toekomstige sectoren. Het is een lange en gevarieerde lijst aan banen.”

Als voorbeeld noemt Shoae Bargh onder meer data scientists, veiligheidsanalisten, softwareontwikkelaars, forensisch analisten en ethisch hackers. “Een belangrijke uitdaging waar nationale en internationale onderwijssystemen voor staan, is te voldoen aan die marktvraag en genoeg geschoolde arbeidskrachten te leveren die in staat zijn om de privacy- en veiligheidsrisico’s die we in de nabije toekomst zullen tegenkomen gaan beheersen.”

Als het aankomt op de ontwikkeling van nieuwe systemen is het volgens Shoae Bargh bovendien van belang om privacy en veiligheid altijd in samenhang te benaderen. “Het zijn twee met elkaar verweven concepten, zeker als het gaat om het beschermen van complexe systemen. Niet alleen is cybersecurity nodig om onze privacy te beschermen, ook het beschermen van de privacy is noodzakelijk voor effectieve cyberveiligheid.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK