Tweejarige masters in het hbo krijgen extra bekostiging

Nieuws | door Frans van Heest
16 juli 2019 | OCW heeft wetgeving in voorbereiding die ervoor moet zorgen dat hbo-masters van 120 studiepunten gelijke bekostiging krijgen met wo-masters. Het ministerie verwacht geen grote gevolgen voor de onderwijsbekostiging.

Het stond al in de vorige Strategische Agenda Hoger onderwijs van voormalig minister Bussemaker. De hbo-master moet meer gewicht krijgen in het stelsel van hoger onderwijs. Toe was het echter maar voor een zeer beperkt aantal masters mogelijk in het hbo om volledige bekostiging te krijgen voor masters van 120 EC.

OCW wil nu ook hbo-instellingen meer mogelijkheden bieden om naar eigen inzicht masters vorm te geven van 120 studiepunten en daar ook bekostiging voor mogelijk maken. Wetgeving daarvoor ligt nu ter consultatie, tot eind augustus kan iedereen reageren op deze wetgeving.

Wegnemen verschillen hbo/wo

OCW stelt in de memorie van toelichting op deze wet dat de beroepspraktijk complexer wordt en dat dit vraagt om opscholing van werkenden en om hogere opleidingsniveaus. “Verdere groei van het aantal hbo-masters wordt echter nog in enige mate beperkt. Dit heeft te maken met de verschillende behandeling in de wet tussen hbo- en wo-masters ten aanzien van bekostiging en studiefinanciering.”

Net als bij wo-masters is de reguliere studielast van hbo-masters 60 studiepunten. In het wo zijn er echter ook masteropleidingen die standaard een hogere studielast hebben van 120 studiepunten (bèta-technische domein) of 180 studiepunten (tandheelkunde, geneeskunde en diergeneeskunde) Ook zogenaamde researchmasters uit niet-bètatechnische domeinen kunnen een studielast van 120 EC hebben. Deze moeten hier echter voor geaccrediteerd worden. . Dit houdt ook in dat instellingen voor 120 of 180 studiepunten worden bekostigd, en studenten langer recht hebben op een studielening of aanvullende beurs.

Anders dan voor wo-masters, is het momenteel niet mogelijk om op aanvraag extra bekostiging te realiseren voor hbo-masters met een studielast die groter is dan 60 studiepunten. De wet biedt deze mogelijkheden niet als het gaat om hbo-masters. Dat terwijl in sommige gevallen niet kan worden volstaan met 60 studiepunten. Deze inhoudelijke argumenten voor een grotere studielast kunnen ook opgaan voor hbo-masters, zo is de gedachte van OCW.

Gegeven de ruimte die is geboden voor bekostigde hbo-masters ziet OCW geen reden om aan de verschillende behandeling in de wet tussen hbo- en wo-masters vast te houden. Zowel de hogescholen als de studenten staan positief tegenover deze voorgestelde wijzigingen, zo stelt het ministerie. Met deze voorgestelde wettelijke regeling worden de bekostigingsmogelijkheden van hbo-masters geharmoniseerd met die van wo-masters.

Geen aanpassing raming bekostiging

OCW verwacht geen grote financiële gevolgen van dit voorstel, zo schrijft het ministerie in de memorie van toelichting. “Verwacht wordt dat er een beperkt aantal aanvragen gedaan wordt om een hbo-master van 120 studiepunten (of 90 studiepunten in geval van een joint degree) te mogen verzorgen. Het voorstel zou enige effecten kunnen hebben op bekostiging, maar naar verwachting beperkt en niet precies te onderbouwen en daarom wordt het niet meegenomen in een beleidsmatige aanpassing van de raming.”

Wel zou het voor de studiefinanciering nog uit kunnen maken. De desbetreffende studenten hebben namelijk ook langer recht op bijvoorbeeld een aanvullende beurs. Mogelijk zijn er ook financiële effecten van dit voorstel op de uitgaven aan studiefinanciering. De verwachte aantallen zijn echter laag. Deze groep kan geen aanspraak meer maken op de basisbeurs. In sommige gevallen kan het wel leiden tot een langere periode recht op de inkomensafhankelijke aanvullende beurs.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK