Zorgen van instellingen om Nationale Studenten Enquête gaan niet louter over privacy

Ministers overwegen verplichte deelname NSE

Nieuws | door Sicco de Knecht
3 juli 2019 | Nog deze zomer komt het ministerie met een wetsvoorstel om ervoor te zorgen dat er een juridische basis komt voor de gegevensuitwisseling ten behoeve van de Nationale Studenten Enquête. De vraag is echter of dit voldoende is om de zorgen van hogescholen en universiteiten weg te nemen.
Frank Futselaar (SP)

Nadat het laatste voorstel van het ministerie voor de uitvoering van de NSE vorige week werd verworpen door de hogescholen en universiteiten wordt er achter de schermen hard gewerkt om de NSE te redden. De bonden en koepels spreken de aankomende weken over een mogelijke enquête nieuwe stijl, terwijl het ministerie een wetsvoorstel ontwikkelt om de NSE AVG-proof te maken en eventueel te verplichten.

Is het de privacy, of is het iets anders?

Tijdens het vragenuur in de Kamer dinsdag stelde Frank Futselaar (SP) vragen naar aanleiding van de berichtgeving van ScienceGuide dat een laatste lijmpoging vanuit OCW voor de NSE was mislukt. “Deelt de minister de mening van de SP dat de waarde van de NSE groot is en daarom moet blijven? En hoe ziet de toekomst van de NSE eruit?” vroeg hij minister voor onderwijs Arie Slob die bij absentie van zijn collega Ingrid van Engelshoven de honneurs waarnam.

“Klopt het verhaal dat het de privacyregels vooral waren binnen de AVG die een obstakel zijn […] of leven er bij de instellingen nog andere bezwaren?” Wilde Futselaar verder weten, het was het namelijk moeilijk voor te stellen dat de zorgen over de gegevensbescherming niet eenvoudig op te lossen zouden zijn. “Of is het zo dat een aantal instellingen ook eigenlijk niet zo heel veel zin heeft om cijfers over hun eigen studenttevredenheid openlijk te publiceren?”

Volgens Slob waren de privacy-issues voor de instellingen de grootste bezwaren, maar waren er ook zorgen over de uitvoering. “De minister is op dit moment bezig om een wetsvoorstel af te ronden, dat deze zomer al in internetconsultatie zou kunnen gaan, om er in ieder geval voor te zorgen dat er een juridische basis komt voor de gegevensuitwisseling want wij willen gewoon door.”

Agenda’s worden vrijgemaakt

Toch is het de vraag of met een sluitende wettekst over de gegevensbescherming de kous af is. Zo bevestigen zowel de VSNU als de Universiteit Utrecht dat er naast zorgen over de gegevensbescherming, er ook zorgen zijn over de kwaliteit van de NSE.

De aankomende weken staan er gesprekken gepland tussen de bonden en koepels. Windesheim-voorzitter Henk Hagoort zal daar namens de Vereniging Hogescholen het woord voeren, en voor VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg heeft het onderwerp zo veel prioriteit dat hij zijn agenda hiervoor vrij heeft gemaakt.

Bij die gesprekken ligt ook de optie voor om de enquête zelf juist uit te breiden, maar de resultaten slechts gedeeltelijk beschikbaar te stellen aan externen. Dat zou de gewraakte uitwerking van ‘de lijstjes’ moeten verminderen, en instellingen tegelijkertijd beter in staat moeten stellen om – met meer informatie – de NSE te gebruiken voor kwaliteitszorg.

Het ministerie bevestigt bij monde van haar woordvoerder nog aangehaakt te zijn bij deze gesprekken. “Wij zitten zeker nog aan tafel, maar hebben geen tijd om dat plan eerst af te wachten en dan te starten met wetsvoorstel. Als dat plan goed is, dan kunnen we het altijd meenemen in ons wetsvoorstel.”

Wel of geen verplichte deelname?

Die gesprekken zullen worden gevoerd onder hoge tijdsdruk, zo benadrukte Lisa Westerveld (GroenLinks) in haar interruptie tijdens het vragenuur. “Wat ik begreep is dat het binnen vier weken duidelijk moet zijn in verband met de aanbesteding. Kan de minister garanderen dat het voor volgend jaar lukt?”

Slob gaf in antwoord hierop aan dat alles erop gericht is de NSE in 2020 weer volledig uit te voeren voor bekostigde en ook niet-bekostigde instellingen. Hij suggereerde hierbij dat in het wetsvoorstel instellingen worden “verplicht” om deel te nemen aan de NSE. De woordvoerder van de minister bevestigt dat de verplichting om deel te nemen een optie is die wordt overwogen door de minister, maar dat eerdere berichtgeving dat deze verplichting er zeker weten komt voorbarig is.


Update: Inmiddels heeft minister Ingrid van Engelshoven in een Kamerbrief gereageerd op de zorgen rond de NSE. In deze brief stelt ze de NSE in de wet te willen verankeren en te verplichten voor bekostigde instellingen. Dit alles wil zij voor 1 april 2020 hebben geregeld wat inhoudt dat – als dit lukt – de NSE in 2020 later in het jaar zal worden afgenomen dan gebruikelijk (april-juni i.p.v. januari-februari). De minister geeft ten slotte aan in haar brief dat er in dit proces ruimte zal zijn om opnieuw naar de vragen te kijken.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK