“Ik vind het niet van visie getuigen om te gaan herverdelen”

Verslag | door Tim Cardol
3 september 2019 | De Martinikerk kleurt rood tijdens de academische jaaropening, waar het College van Bestuur zich onomwonden achter #WOinActie schaart. Studenten en wetenschappers sluiten zich in groten getale aan bij die oproep.
Cisca Wijmenga bij de opening van het academisch jaar Foto: Corne Sparidaens

De academische jaaropening van Rijksuniversiteit Groningen stond in het teken van data. Zo kreeg Michel Wedel de Ubbo Emmiuspenning voor zijn onderzoek naar visuele marketing en oogtracking bij het bekijken van reclamevideo’s. De prijs voor alumnus van het jaar was voor onderzoeksjournalist Christiaan Triebert van de New York Times.

Alleen een laptop en een goede internetverbinding

Triebert vergaarde roem als onderzoeker bij Bellingcat, een burgercollectief dat onder meer aantoonde dat de Russen betrokken waren bij de aanslag op MH17. De oud-student Internationale Betrekkingen liet in de Martinikerk zien hoe met “enkel een laptop en een goede internetverbinding” heel veel cruciale informatie te vergaren is.

Voor Cisca Wijmenga was het de eerste academische jaaropening als rector magnificus. Ook haar speech stond in het belang van data science, en zij wees daarbij nadrukkelijk op het multidisciplinaire karakter daarvan.

“Het gebruik van data en computers gaat terug naar 1950 in de geesteswetenschappen, in domeinen als linguïstiek en archeologie, maar het is nu een normale manier van werken in domeinen variërend van klimaatwetenschappen, psychologie, tot het managen van de economie. De invloed binnen en over onze academische domeinen zal blijven groeien.”

Tegelijkertijd nam Wijmenga de gelegenheid te baat om te wijzen op de grote uitdagingen waar de academische wereld voor staat. Die hadden met name betrekking op de beperkte financiering en de daar direct mee gepaard gaande werkdruk onder studenten en wetenschappelijk medewerkers.

“Als er nood is, moet je zorgen dat er meer geld beschikbaar komt”

Volgens Wijmenga gaat het nieuwe strategisch plan van de RUG dat de komende maanden wordt ontwikkeld een antwoord proberen te vinden op die vraagstukken. Tegelijkertijd kijkt de rector met zorgen naar de ontwikkelingen in Den Haag.

Zo ging minister Van Engelshoven in haar rede bij de Universiteit Leiden onder meer in op de ‘spoedreparatie’ ten aanzien van de technische universiteiten. “Spoedreparaties binnen een stelsel dat eigenlijk toe is aan groot onderhoud zijn zelden fraai, maar daarom niet minder nodig. Het uitbreiden van de opleidingscapaciteit bij onze bèta-opleidingen kan niet wachten tot een later moment. Daar is door de technische universiteiten dan ook hard voor gelobbyd.”

“Als er nood is, moet je zorgen dat er meer geld beschikbaar komt,” zegt Wijmenga tegen ScienceGuide. “Ik vind het niet van visie getuigen om te gaan herverdelen,” stelt de rector. De RUG liet eerder bij monde van collegevoorzitter Jouke de Vries al weten deze herverdelingsoperatie in Groningen niet te zullen gaan uitvoeren.

Inzetten op interdisciplinair onderzoek

Wijmenga stelde het triest te vinden dat we op basis van het huidige beleid pretenderen en kenniseconomie te zijn. Ze sprak daarbij de hoop uit dat er in de vorm van het aangekondigde miljardenfonds op Prinsjesdag wellicht toch verlichting komt voor de kennissector.

“Kijk naar wat Christiaan Triebert doet,” zegt Wijmenga. “Dat is waanzinnig. Hij is een gamma, maar het is eigenlijk heel erg data science wat hij in zijn werk als onderzoeksjournalist doet. Het is dus heel interdisciplinair, dat is waar wij als universiteit graag op in willen zetten. Volgens mij heeft de hele wereld daar behoefte aan.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK