Lerarentekort kan met huidige onderwijsaanbod niet opgelost worden

Verslag | door Tim Cardol
3 september 2019 | In het Beatrix Theater werd donderdag 29 augustus de aftrap gegeven voor het studiejaar van de Hogeschool Utrecht. Die aftrap stond in het teken van het nieuwe ambitieplan HU 2026. “We hebben een fundament gelegd waar we nu op voort kunnen bouwen,” stelt collegevoorzitter Jan Bogerd.
Collegevoorzitter Jan Bogerd Foto: Hogeschool Utrecht

In het ambitieplan van de Hogeschool Utrecht zijn vijf verschillende ambities geformuleerd. Zo wil de hogeschool zich in het praktijkgericht onderzoek met name richten op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, krijgt digitalisering een centrale rol in de organisatie, krijgt de student een centrale rol in de hogeschoolgemeenschap en komt er extra aandacht voor leven lang ontwikkelen.

Beroepsonderwijs verantwoordelijk voor leven lang ontwikkelen

Met name het laatste punt is voor Bogerd belangrijk. “Leven lang ontwikkelen is een opgave waar wij ons als hogeschool medeverantwoordelijk voor voelen. Het is met name het beroepsonderwijs dat hier in moet stappen,” zegt de collegevoorzitter in zijn rede. Daarbij moet het beroepsonderwijs ook verder durven kijken dan het reguliere onderwijsaanbod zoals dat nu wordt aangeboden.

In gesprek met ScienceGuide legt Bogerd uit wat hij daarmee bedoelt. “Wij zijn in het hbo al de grootste aanbieder van masteronderwijs en we hebben ons onderwijs al geflexibiliseerd door liefst vier instroommomenten per jaar in te bouwen, maar we merken vanuit het werkveld dat het niet genoeg is.”

Alternatief onderwijsaanbod ontwikkelen

Als voorbeeld van hoe het ook kan wijst Bogerd naar de ontwikkeling van microcredentials en nanodegrees Microcredentials en nanodegrees zijn studiepunten of certicifaten voor losse, kleine onderdelen van een groter onderwijsaanbod, zoals losse vakken of cursussen. die in met name de Verenigde Staten steeds meer een vlucht neemt. “We zien dat er met name vanuit de hoek van de ICT klinkt dat een vierjarige opleiding gewoon te lang is. Er zijn in die sector ook heel veel zijinstromers die via verkorte trajecten aan de slag willen.”

En ook voor de educatieve sector verwacht de HU-voorzitter in de toekomst nieuw onderwijsaanbod te moeten ontwikkelen. “De tekorten zijn inmiddels zo groot dat we dat niet meer via de bestaande ordening voor elkaar gaan krijgen. Ik denk echt dat we door het anders organiseren van werk en opleiding moeten gaan kijken hoe we dat gaan oplossen.”

In het Beatrix Theater is naast Jan Bogerd ook Onderwijsraad-voorzitter Edith Hooge uitgenodigd om haar visie op het thema studentsucces te geven. Hooge refereert daarbij aan het onderzoek ‘Doorgeschoten differentiatie’ waarin drie knelpunten werden aangewezen in het huidige onderwijsstelsel.

Leven lang ontwikkelen moet formele plek in het stelsel krijgen

In dat rapport van de Onderwijsraad werd onder meer geconstateerd dat verschillende groepen in de samenleving elkaar te weinig tegenkomen. Een goed aanbod van flexibel onderwijs voor mensen die bijscholing willen, kan daarbij voor een oplossing zorgen om zo iedereen in de samenleving richting het gewenste diploma te begeleiden.

“De Nederlandse samenleving is een meritocratie,” zegt Hooge daarover in Utrecht. “Het onderwijs is een positional good, wat betekent dat de waarde van een diploma nog altijd heel groot is. Door een diploma an sich openen zich al heel veel deuren voor je, dat is iets wat we ons moeten blijven realiseren.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK