VSNU gaat PNN financieel steunen

PNN-bestuur krijgt verlenging arbeidsovereenkomst

Nieuws | door Sicco de Knecht & Toske Andreoli
30 september 2019 | Het gaat slecht met de financiën van de belangenorganisatie voor promovendi, daarom wendt het netwerk zich nu voor financiering tot de werkgeverskoepel VSNU. Partijen zijn in een vergevorderd stadium van onderhandelingen over de hoogte van het bedrag en de voorwaarden.

Alhoewel Promovendi Netwerk Nederland een gevestigde stem in hoger onderwijsland is en het afgelopen collegejaar flink van zich heeft laten horen, zit het financieel krap. ScienceGuide hoort dat het Promovendi Netwerk Nederland (PNN), dat vorig jaar rode cijfers schreef, inmiddels in verregaande onderhandeling is met de VSNU over een financiële vergoeding.

“Dit is een zaak tussen werkgevers en werknemers”

Het PNN wordt sinds de oprichting financieel in de lucht gehouden door inkomsten van sponsoren op de website en door contributie van lokale promovendiverenigingen. In 2017 maakte toenmalig GroenLinks Kamerlid Zihni Özdil zich er nog hard voor dat het PNN, net als de LSVb en ISO, zou worden gefinancierd door OCW.

Özdil diende daartoe zelfs een Kamermotie in, die overigens niet werd aangenomen. Aansluitend op dat verzoek stelde Eppo Bruins (ChristenUnie) destijds dat een vergelijkbare regeling ook zou moeten gelden voor het Postdoc Career Development Initiative (PCDI) dat zich hard maakt voor postdocs.

Beiden kregen van de minister echter nul op het rekest, zij vond het meer een zaak tussen werknemers en werkgevers. Met verwijzing naar het feit dat er wel meer aparte werknemersgroepen zijn stelde zij: “laat dat nu over aan de werkgevers en de werknemers. […] Volgens mij is het niet wenselijk dat wij elk overleg van werknemers aan instellingen van hoger onderwijs gaan financieren.”

Die handschoen is opgepakt door PNN. Voorzitter Lucille Mattijssen laat weten dat het vorige bestuur het gesprek met de VSNU is gestart. Het gaat met name over vergoedingen voor de bestuursleden van PNN – dat zijn er op het moment negen. “Tot nu toe deden wij als PNN vrijwel onbezoldigd ons werk. Onze inzet is dat wij als bestuursleden enige compensatie krijgen voor onze werkzaamheden. We doen het allemaal in onze vrije tijd, en het kost veel tijd terwijl we ook een proefschrift moeten schrijven.”

“We proberen dus te kijken of wij een verlenging kunnen krijgen van ons promotietraject voor onze werkzaamheden voor PNN.” Deze overeenkomst zal naar alle waarschijnlijkheid worden vastgelegd in een convenant tussen het PNN en de VSNU. “Ook praten we over een structurelere bekostiging voor reiskosten en andere uitgaven als de kosten voor onze website, zaalhuur, een bankrekening.”

PNN: geen gevaar voor onafhankelijkheid

Een woordvoerder van de VSNU bevestigt dat zij in gesprek zijn met het PNN over een convenant. “Er is al wel duidelijkheid over waar we graag afspraken over willen maken in het convenant en hoe het eruit zal komen te zien, maar er zijn echt nog wel wat dingetjes waar licht tussen zit.” Mattijssen: “Over de voorwaarden zijn we nu nog in overleg. We hebben goede hoop dat we eruit gaan komen. Als we tot overeenstemming komen treden we daarmee gezamenlijk naar buiten.”

Wat de samenwerking voor de relatie tussen beide partijen zal betekenen valt te bezien. Mattijssen geeft aan geen afhankelijkheid van de VSNU te vrezen. “We zullen zo kritisch mogelijk blijven naar de VSNU. Ik denk niet dat het onze onafhankelijkheid gaat beïnvloeden. Er staat nergens dat wij nu alles wat de VSNU zegt moeten ondersteunen.”

De optie van het werven van individuele leden om meer financiële zekerheid te krijgen is wel besproken, maar afgewezen, zegt Mattijssen. “We zijn geen vakbond, we hebben geen individuele leden. We hebben het er als PNN wel over gehad, maar het lijkt ons op dit moment niet de richting die we op moeten gaan. We zouden ons niet zozeer een werknemersorganisatie noemen. We zijn een belangenorganisatie, een koepel van lokale promovendiverenigingen aan de universiteiten.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK