“Wij doen graag mee aan de NSE, maar alleen als het goed is”

Nieuws | door Tim Cardol
4 september 2019 | In het bijzijn van de minister, die werkt aan een wetsvoorstel om instellingen te verplichten tot deelname aan de Nationale Studenten Enquête, laat collegevoorzitter Henk Pijlman (Hanzehogeschool) weten bedenkingen te hebben. "Er was dit jaar geen Nationale Studentenenquête en daar was ik heel blij mee. Studiekeuze123 had er een bende van gemaakt."
Ingrid van Engelshoven bij de jaaropening – Foto: Hanzehogeschool

Was de ontvangst bij de academische jaaropening in Leiden nog licht vijandig te noemen, bij de Hanzehogeschool in Groningen was het onthaal van minister Van Engelshoven een stuk vriendelijker. In haar bijdrage nam ze de ruimte om te schetsen hoe zij hoopt dat het hoger beroepsonderwijs er na komend jaar voorstaat.

Net als in Leiden, hamerde Van Engelshoven nadrukkelijk op het belang van samenwerking tegenover ‘Hobbesiaanse concurrentie’. Daarbij constateerde ze dat dit in het noorden van Nederland heel behoorlijk lukt. “Ik zou wat dat betreft wensen dat de rest van Nederland wat van het noorden leert.”

Die complimenten werden door collegevoorzitter Pijlman dankbaar in ontvangst genomen. Hij gebruikte de voorzet om in de noordelijke provincies het initiatief te nemen tot een gezamenlijke kennisagenda. “Mijn collega Jouke de Vries van de Rijksuniversiteit Groningen zei te willen streven naar een universiteit van het noorden,” vertelde Pijlman. Volgens de Hanze-voorman is het zaak dat mbo, hbo en universiteit daar samen in optrekken “ten faveure van Noord-Nederland.”

Blijvende kritiek op Nationale Studenten Enquête

Pijlman gebruikte zijn jaarrede ook om terug te blikken op het jaar van de Hanzehogeschool en hij deelde daarbij een stevige sneer uit aan Studiekeuze123. In het bijzijn van de minister, die aan een wetsvoorstel werkt dat instellingen tot deelname aan de NSE verplicht, gaf de collegevoorzitter duidelijk te kennen hoe zijn instelling in de wedstrijd staat. “Er was dit jaar geen Nationale Studentenenquête en daar was ik heel blij mee. Studiekeuze had er een bende van gemaakt. Wij doen graag mee aan de NSE, maar alleen als het goed is.”

Is de Nationale Studenten Enquête echt een publieke taak?

Van Engelshoven toonde zich in Groningen over de gehele linie tevreden over prestaties van het hoger onderwijs. De strategische agenda van het hbo die zij een dag eerder ontving uit handen van de Vereniging Hogescholen gaf haar naar eigen zeggen vertrouwen in de toekomst van het hbo.

Vooruitlopend op haar eigen strategische agenda gaf de minister bij de Hanzehogeschool ook al voorzichtig aan wat zij hoopt te zien in het hbo. In navolging van de plannen die een week eerder werden gepresenteerd door de Hogeschool Utrecht, sprak ook Van Engelshoven over het belang van studentsucces. Ze sprak daarbij de hoop uit dat “dat rendement zo langzamerhand een verboden woord is geworden. En ‘studentsucces’ daar vanzelfsprekend voor in de plaats is gekomen.”

Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor wat de minister zelf een ‘verschrikkelijke beleidsterm’ noemt: meer flexibiliteit. “Wensen en behoeften van studenten en werkgevers veranderen zo snel, vertellen bestuurders mij, dat lesprogramma’s niet kunnen achterblijven. Spreek ik volgend jaar om deze tijd opnieuw, dan hoop ik dus ook te zien dat studenten ervaren hoe flexibel hogescholen zijn. Dat studenten de kans hebben gehad om op eigen tempo hún pad te lopen naar een plek in de samenleving.”

Meer gelukkige starters op de arbeidsmarkt

De Hanzehogeschool is zelf ondertussen ook bezig met een aantal concrete verbeteringen. Het geld daarvoor is afkomstig uit de kwaliteitsafspraken. “Let wel, dat is dus extra geld,” benadrukt Pijlman. Het gaat in totaal om 21 miljoen euro waar de Hanzehogeschool al zeven miljoen van vooraf heeft geïnvesteerd. Het afgelopen jaar heeft het College van Bestuur met de Hanze-gemeenschap om de tafel gezeten om te bepalen wat er met de resterende 14 miljoen moet gebeuren.

Kwaliteitsafspraken mogen ook best een beetje spannend zijn

“We investeren in onze mensen, studenten en in onze faciliteiten,” zegt Pijlman die aankondigt dat er onder meer extra stiltewerkplekken komen, meer aandacht voor werkdruk in het onderwijs en een specifieke plek waar studenten, docenten en onderzoekers kunnen werken met de nieuwste technologieën.

Het zijn stappen die moeten leiden tot succes bij werknemers én studenten, hetgeen ook door de minister in haar rede als belangrijkste streven werd aangestipt. “Voor elke student een eerlijke kans, om op de juiste opleidingsplek te komen en de studie met succes af te ronden. Dat doe ik ook omdat ik meen dat dit leidt tot meer gelukkige starters op de arbeidsmarkt.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK