Een bouwsteen om flexibel onderwijs mogelijk te maken

Interview | door Tim Cardol
4 oktober 2019 | Het project Edubadges van SURF moet er voor zorgen dat het veel makkelijker wordt voor studenten om te laten zien welke onderwijsonderdelen ze met succes volbracht hebben. “De badge is een instrument om te komen tot meer flexibilisering in het hoger onderwijs,” stelt projectleider Alexander Blanc.

SURF ontwikkelt een infrastructuur waarmee Nederlandse onderwijsinstellingen onderwijsbadges kunnen uitgeven. Die badges kunnen gebruikt worden als deelcertificaten, bijvoorbeeld voor onderdelen van een onderwijscurriculum. “Het voordeel van het digitaal organiseren hiervan is dat studenten zelf eigenaar zijn van die badges en die ook kunnen presenteren in een eigen portfolio of op LinkedIn,” vertelt Blanc.

Nog geen formele plek in het stelsel

Op verschillende onderwijsinstellingen in Nederland is men al bezig met het uitgeven van de badges en daar is veel enthousiasme. “Er zijn taken die gedaan moeten worden en daar zoeken bedrijven of opdrachtgevers de mensen bij,” vertelde Robert Bouwhuis van Hogeschool Rotterdam. Hij ziet deelcertificaten liever nog gisteren dan vandaag onderdeel worden van het aanbodpalet in het hoger onderwijs.

Maak ruimte voor deelcertificaten in de WHW

Janina van Hees is als projectmanager Onderwijsinnovatie met ICT bij SURF nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe infrastructuur. “Op dit moment hebben deelcertificaten nog geen formele plaats. Dat is een gesprek dat met OCW, de VSNU en Vereniging Hogescholen gevoerd moet worden. Wij zijn er vooral om de techniek te faciliteren.”

Die techniek zit hem vooral in het standaardiseren van de badges die als certificaat voor losse onderwijsonderdelen dienen, zegt Van Hees. “Achter zo’n certificaat zit heel veel metadata. Het is dan wel zaak dat die gegevens op de ene instelling hetzelfde zijn als op een andere. Als instellingen individueel dit gaan ontwikkelen is dat het risico. Doordat wij dit nu als SURF doen ondervangen we dat.”

De badge als bouwblok

Het project Edubadges is onderdeel van een groter geheel. Zo is ‘Flexibilisering van het onderwijs’ een van de onderdelen van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT dat SURF samen met de VSNU en Vereniging Hogescholen heeft opgesteld. “Alles wat wij doen staat in het teken van meer flexibiliteit creëren in het hoger onderwijs,” zegt Blanc. “De badge is daarin een van de bouwblokken om dat mogelijk te maken.”

Regelgeving zit flexibilisering onderwijs vaak in de weg

Dat bouwblok zorgt er in ieder geval voor dat de uitgegeven badges makkelijk te verifiëren zijn door studenten, onderwijsinstellingen en potentiële werkgevers. Door ook aan te sluiten bij internationale afspraken over het beschrijven van onderwijs garandeert het systeem in principe dat een in Nederland behaald onderdeel ook op een universiteit in Tsjechië erkend wordt, beaamt Van Hees.

“We zijn nu met zeventien instellingen met de infrastructuur aan het experimenteren en je merkt dat dat heel veel los maakt,” zegt Blanc. “Het is zelfs zo populair dat we geen nieuwe instellingen meer toe kunnen laten in de huidige pilotsetting. Uiteindelijk gaat het er om dat we met elkaar het gesprek voeren over wat we hiermee willen voor het hoger onderwijs.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK