Gezocht: de beste scriptie over hoger onderwijs

Meld jezelf of je beste student aan

Aankondiging | de redactie
14 oktober 2019 | Welke student schreef in 2019 de beste scriptie over hoger onderwijs? Voor de derde keer reiken de Landelijke Studentenvakbond en ScienceGuide de Hoger Onderwijs Scriptieprijs uit voor de meest originele en relevante scriptie. Inzenden kan tot en met 20 december.

“Er wordt in Nederland dagelijks veel onderzoek gedaan. Maar een klein deel van het onderzoek gaat over hoe we onderzoeken, hoe we het onderwijs – de voorwaarde voor onderzoek – inrichten, ervoor selecteren, toetsen of bijvoorbeeld waarderen,” zegt LSVb-vicevoorzitter Monty Aal. “Met goed en kritisch onderzoek naar studeren en onderzoek kan de verbetering van het hoger onderwijs een sterke impuls krijgen. De studenten die hieraan bijdragen, geven we graag een podium.”

Vorig jaar werd de scriptieprijs gewonnen door filosofiestudent Toske Andreoli van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij schreef haar scriptie over de oorzaken van psychische klachten onder studenten en de rol die instellingen en de overheid hebben in het voorkomen hiervan. “De scriptie geeft een prachtig inzicht in wat er gebeurt wanneer overheid en maatschappij steeds hogere eisen stellen aan rendement en doelmatigheid,” stelde de jury destijds.

Andreoli kreeg de prijs uitgereikt door minister Ingrid van Engelshoven en de scriptie kreeg op meerdere nationale podia aandacht. “Ik werd uitgenodigd voor een radio-interview in Hilversum en kwam in Metro. De scriptieprijs gaf mij de kans deel te nemen aan het publieke debat over het welzijn van studenten. Inmiddels heb ik zelfs een contract bij een uitgever om een boek over het onderwerp te schrijven.”

Inzenden kan tot 20 december

Studenten uit alle vakgebieden, en hun begeleiders, worden aangemoedigd om voor dit jaar hun scripties in te zenden. Dit mogen zowel scripties als stageverslagen zijn, zo lang het over het thema hoger onderwijs gaat. Dus heb jij bijvoorbeeld een scriptie over het psychische welzijn van studenten geschreven, begeleid je studenten in een onderzoeksproject over studiekeuze, of doe je onderwijskundig onderzoek naar de invloed van laptops op het leereffect? Geef jezelf of een ander op voor de scriptieprijs.

Inzendingen worden in overweging genomen als de scriptie:

  • Over het hoger onderwijs gaat, in binnen- of buitenland (Nederlands of Engels).
  • Afgerond is in het kalenderjaar 2019.
  • De student een bachelor- of masteropleiding volgt (of heeft gevolgd) op een hogeschool of universiteit.
  • Is beoordeeld met een voldoende.

Tijdens het VVD-LSVb onderwijscafé begin 2020 wordt de prijs uitgereikt in de Eerste Kamer. Daarnaast wordt de winnende scriptie als essay op ScienceGuide geplaatst en ontvangt de winnaar een tablet.

Studenten kunnen deelnemen door vóór 20 december 2019 hun scriptie te mailen naar scriptieprijs@lsvb.nl, vergezeld van het cijfer, een samenvatting van de scriptie (maximaal 500 woorden) en een ondertekende brief van de scriptiebegeleider waarin het eindcijfer en de universiteit of hogeschool vermeld staan.

De jury nomineert drie inzendingen op basis van de samenvattingen. De genomineerden worden in januari bekend gemaakt. Uit deze drie scripties kiest de jury de uiteindelijke winnaar.

Jury

De jury bestaat dit jaar uit Cisca Wijmenga (Rijksuniversiteit Groningen), Aminata Cairo (Haagse Hogeschool), Monty Aal (LSVb) en Sicco de Knecht (ScienceGuide, juryvoorzitter).

Monty Aal is vicevoorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Eerder werkte hij bij het studententankstation Kriterion, de jongerenorganisatie CHOICE for Youth and Sexuality en de NGO Young Urban Achievers. Monty zal als jurylid letten op het belang van de student in de scriptie.

Aminata Cairo is lector Inclusive Education aan de Haagse Hogeschool. Aminata promoveerde binnen de medische antropologie en werd in 2019 genomineerd voor de felbegeerde titel Lector Van Het Jaar. Zowel binnen als buiten haar lectoraat spant zij zich in voor divers en inclusief onderwijs.

Cisca Wijmenga is rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen en hoogleraar humane genetica. Ze ontving in 2015 de Spinozapremie voor haar onderzoek naar coeliakie en is een groot voorvechter van team science.

Sicco de Knecht (juryvoorzitter) is sinds 2016 hoofdredacteur bij ScienceGuide. Sicco’s kritische schrijversblik eist niet alleen dat jouw scriptie goede ideeën moet bevatten, maar ook lekker weg moet lezen.


De winnaar van de scriptieprijs wordt op 20 maart 2020 bekend gemaakt tijdens het LSVb-VVD onderwijscafé in de Eerste Kamer.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK