Sigrid Kaag prijst internationalisering

Nieuws | door Tim Cardol
11 oktober 2019 | Op het jaarlijkse Nuffic-congres – dit jaar in de voormalige Van Nelle Fabriek in Rotterdam – wordt het sluiten van de Neso-kantoren nog altijd betreurd. De organisatie vindt steun bij een andere D66-minister.
Foto: Nuffic

“Internationalisering van het onderwijs heeft ertoe bijgedragen dat steeds meer buitenlandse studenten op eigen kracht de weg naar de Nederlandse onderwijs- en kennisinstellingen weten te vinden. Met als gevolg dat het Nederlandse onderwijs in het buitenland inmiddels in hoog aanzien staat,” stelde de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag aan het slot van het Nuffic-congres.

Samenwerkingsverbanden leiden tot kennisoverdracht

Kaag prees de rol van Nederland in diplomatieke steun voor basisonderwijs in landen die achterblijven, en de inzet op een sterker hoger onderwijs in ontwikkelingslanden via het Orange Knowledge Programme waar Nuffic penvoerder van is. “Dat is belangrijk omdat samenwerkingsverbanden leiden tot onderlinge kennisoverdracht, tot verspreiding van kennis en tot innovatie.”

Een internationaal samenwerkingsverband dat door Kaag onaangeroerd bleef is het netwerk van Neso-kantoren dat Nuffic onder meer verbindt met Brazilië, Indonesië en Zuid-Afrika. Kaags D66-collega Ingrid van Engelshoven liet in reactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) internationalisering weten de financiering voor de buitenlandse vestigingen te zullen gaan afbouwen.

Dat besluit werd tijdens het Nuffic-congres nog steeds betreurd. Bij de informatiebalie was ruimte gemaakt voor het beantwoorden van vragen over het voorgenomen besluit van OCW en ook Nuffic-directeur Freddy Weima ging in zijn speech in op de plannen. “De financiering van ons kantorennetwerk wordt afgebouwd en wij betreuren dat zeer.”

Moeilijke tijden voor Nuffic

Weima stelde dat Nuffic meer dan ooit zijn meerwaarde moet gaan bewijzen en voelde zich daarbij gesteund door de partners in het onderwijs en zijn eigen medewerkers. “Het zijn natuurlijk moeilijke tijden en ik ben daarom extra trots op de grote betrokkenheid van iedereen bij de Nuffic,” stelde Weima die ziet hoe internationalisering een steeds politieker thema wordt. “Dat gaat over het lerarentekort, over de bekostiging van het hoger onderwijs, maar ook over iets als studentenhuisvesting. Al die ontwikkelingen zijn van invloed op ons werk.”

In zijn keynote voegde onderzoeker Iliass El Hadioui (Erasmus en VU) daar nog een dimensie aan toe. Hij wees op de grote invloed die de toenemende internationalisering ook op lokaal niveau heeft. “Ik werk in het Mandeville-gebouw op de Erasmus Universiteit. Daar is in tien jaar tijd de voertaal langzaam aan het veranderen naar het Engels. Als je het echt wilt hebben over internationalisering, moet je daarbij ook oog hebben voor wat dat dan betekent voor het kantinepersoneel op de universiteit die zijn werk ziet veranderen en bepaalde sociale codes niet langer begrijpt.”

Ook Weima raakte in zijn speech nog kort aan dat verband tussen mondialisering en regionalisering. Hij stelde dan ook dat internationalisering geen doel op zich moet zijn, maar een middel om te komen tot beter en inclusiever onderwijs. Juist de internationale ontwikkelingen stemden hem daarbij hoopvol. “We zien het enthousiasme voor het Erasmus+ programma juist ook in het mbo en we zien de toenemende wens om te komen tot een Europese onderwijsruimte. We zijn dan ook positief over de toekomst.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK