Nieuwe onderwijsprijs creëert nog meer supersterren

De Jonge Akademie is enthousiast over erkenning voor onderwijs, maar waarom moeten die prijzen altijd zo hoog zijn?

Opinie | door De Jonge Akademie
10 december 2019 | De invoering van een onderwijsprijs is volgens De Jonge Akademie een goede aanleiding om eens over de hoogte van academische prijzen te praten. "We zien geen reden waarom de hoogste wetenschappelijke prijzen in Nederland qua waarde een veelvoud zouden moeten zijn van de Nobelprijzen."
Minister Ingrid van Engelshoven bij de presentatie van de Strategische Agenda – Foto: Ministerie van OCW (via Twitter)

De Jonge Akademie is verheugd met de goede stappen die gezet worden om te erkennen en waarderen dat een wetenschapper meer doet dan onderzoek alleen (zoals beschreven in de maandag door de minister gepresenteerde Strategische Agenda). Het verzorgen van onderwijs is net als het doen van onderzoek een essentieel en waardevol onderdeel van het werk van wetenschappelijk personeel aan een universiteit. Wanneer jaarlijks grote wetenschappelijke prijzen beschikbaar gesteld worden voor onderzoek en kennisbenutting, vinden wij het niet meer dan logisch om een vergelijkbare prijs voor onderwijs in te stellen.

Tot zover zijn we het met elkaar eens.

Wat De Jonge Akademie betreft is het echter ongepast om prijzen van maar liefst twee-en-een-half miljoen euro aan slechts enkele individuen of kleine groepen toe te kennen in deze tijd met groeiende druk op de financiering van universiteiten. Dit hoge prijzengeld houdt een supersterrenmodel in stand, waarbij de schaarse middelen bij een beperkte groep academici terecht komen die vaak al veelvuldig in de prijzen gevallen zijn. En dit in een systeem waar academici steeds meer moeten concurreren om kans te maken op een ondersteuning, financieel of in tijd, voor goed onderzoek, goed onderwijs of kennisbenutting.

Zelfs de Nobelprijs is maar 9 ton

Een prijs voor onderzoek, onderwijs of kennisbenutting zou allereerst een blijk moeten zijn van erkenning en waardering; de hoogte van de prijs is van secundair belang. We zien geen reden waarom de hoogste wetenschappelijke prijzen in Nederland qua waarde een veelvoud zouden moeten zijn van bijvoorbeeld de Nobelprijzen De hoogte van de Nobel Prize is nu ongeveer 9 ton euro. Zie de precieze bedragen op: https://www.nobelprize.org/prizes/about/the-nobel-prize-amounts/ .

Wij pleiten er daarom voor om de introductie van de onderwijsprijs aan te grijpen om de hoogte van de drie wetenschapsprijzen, de Spinozapremie, de Stevinpremie, en de nieuwe onderwijspremie, aanzienlijk te reduceren, denk bijvoorbeeld aan prijzen van een ton tot enkele tonnen in plaats van 2.5 miljoen euro. Het merendeel van het geld kan daardoor ingezet worden voor de wetenschap en onderwijs als geheel, in plaats van het nog verder versterken van het supersterrenmodel.

Onze groeiende zorgen omtrent het supersterrenmodel hebben ons vorig jaar al doen besluiten niet langer van ons recht gebruik te maken om kandidaten te nomineren voor de Spinoza- en Stevinpremies NWO nodigt enkele partijen uit om kandidaten voor te dragen voor de Spinoza- en Stevinpremies: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/stevinpremie/stevinpremie.html . Ook voor de nieuwe onderwijspremie zullen wij, in het licht van de enorme schaarste aan financiering en bij de voorgestelde hoogte van deze premie, geen nominaties indienen.

De Jonge Akademie : 

De Jonge Akademie is een in 2005 door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) opgericht platform, waarin een aantal jonge wetenschappers verenigd zijn. Nieuwe leden zijn bij toetreden maximaal tien jaar geleden gepromoveerd.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK