NRO moet kennis onderwijsonderzoek toegankelijk gaan maken

Nieuws | de redactie
4 december 2019 | Er moet een knooppunt komen voor onderwijsonderzoek in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek moet deze rol op zich nemen. Daar is wel extra geld voor nodig, stellen de sectorraden.
Foto: BeJan

Wat is het effect van zittenblijven? Wat is de ideale opbouw van een handvaardigheid curriculum? Welk effect heeft formatief handelen op het studiesucces? Op allerlei plaatsen door het hele land wordt onderzoek gedaan naar ons onderwijs, maar docenten weten die kennis maar weinig te vinden. Onderwijsvernieuwingen worden daardoor niet altijd even goed onderbouwd met bestaande kennis of geëvalueerd door wetenschappelijk onderzoekers, en die onderzoekers laten zich te weinig leiden door de grote vraagstukken in het onderwijs. Daar moet nu verandering in komen, schrijven de vijf onderwijssectorraden in het advies Slimme verbindingen.

Ontwikkelagenda

In juni 2018 ondertekenden de PO-raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU een intentieverklaring waarin ze afspraken zich gezamenlijk in te zetten voor een betere verbinding tussen onderwijs en (onderwijs)onderzoek. Sindsdien zijn er twaalf sessies met mensen uit alle onderwijssectoren gehouden, om problemen en behoeften in kaart te brengen.

Hieruit vloeide de ontwikkelagenda Lerend onderwijs voor een lerend Nederland voort. Nu hebben de raden een advies geformuleerd voor het creëren van een kennisinfrastructuur. Het advies is gericht op het po, vo en mbo, dit omdat het hbo en wo al begonnen zijn met een landelijke infrastructuur, met een online platform voor kennisdeling.

De kennisinfrastructuur voor po, vo en mbo moet vijf functies gaan vervullen: vraagarticulatie, kenniscreatie, kennisorganisatie, kennisdeling, en kennisbenutting. De auteurs van het rapport merken op dat op al deze gebieden een systematische verbinding ontbreekt tussen de onderwijspraktijk en de onderwijswetenschappen. In andere sectoren, zoals de zorg, bestaat die wel. “Vergeleken met de gezondheidszorg bestaat er voor het onderwijs nog altijd een enorm verschil op het gebied van kennisontwikkeling. Het vakgebied van de onderwijswetenschappen is bijzonder klein als het wordt afgezet tegen het maatschappelijk belang van onderwijs of de onderzoeksinvesteringen die in de gezondheidszorg plaatsvinden”.

Versnipperd landschap zoekt regisseur

Er bestaan volgens het rapport al vele initiatieven, netwerken en websites, maar die zijn onvoldoende verbonden. “Er is meer regie en coördinatie gekomen door de oprichting van het NRO en er zijn nieuwe instrumenten gekomen om kennisbenutting te bevorderen, zoals de Kennisrotonde.” Voor een betere verbinding tussen alle initiatieven is inbedding in een ‘ecosysteem’ nodig, met acht ‘slimme verbindingen’, schrijven de raden.

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) krijgt de taak om als ‘kennisknooppunt’ deze verbindingen samen te brengen en de vijf functies van kennis te programmeren en faciliteren. De eerste stappen kunnen door de onderwijssectoren zelf worden gefinancierd, maar op de lange termijn is extra financiering nodig, stellen de sectorraden. Welke investeringen precies nodig zijn, wordt de komende maanden verder onderzocht.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK