Verplichte deelname Nationale Studenten Enquête hamerstuk in de Kamer

Nieuws | de redactie
13 december 2019 | Voor de partijen in de Tweede Kamer is verplichte deelname aan de Nationale Studenten Enquête niet voldoende stof voor een Kamerdebat. Donderdag werd het wetsvoorstel als hamerstuk aangenomen.
Kamervoorzitter Khadija Arib hamert – Foto: Tweede kamer.nl

Het lukte de Vereniging Hogescholen en de VSNU het afgelopen jaar maar niet om tot een akkoord te komen over deelname aan de Nationale Studenten Enquête (NSE). Nadat vorig jaar september de Universiteit Utrecht dreigde de NSE te boycotten was het in maart 2019 de Vereniging Hogescholen die collectief de kont tegen de krib gooide.

Even leek het er zelfs op dat er in 2020 helemaal geen NSE zou plaatsvinden. Nadat een laatste lijmpoging in juli op niets uitliep leek het er niet meer in te zitten dat er in het collegejaar ‘19|’20 nog een NSE zou komen. Daarnaast waren er vragen in de Kamer of het werkelijk alleen de zorgen rond de privacy waren die voor de instellingen het grootste bezwaar tegen de NSE vormden.

Wettelijke verplichting

Met het vooruitzicht dat er geen akkoord zou komen gaf de minister in juli te kennen met spoed een wetsartikel voor te bereiden. In deze wet, waarvan de internetconsultatie deze zomervakantie liep, worden hoger onderwijsinstellingen verplicht deel te nemen aan de NSE. Dit vanuit het argument dat goede studievoorlichting een taak van de overheid is.

Is de Nationale Studenten Enquête echt een publieke taak?

Afgelopen week lag dit wetsvoorstel voor in de Tweede Kamer, maar werd het niet mondeling behandeld. Waar het bericht dat de Verenigingen Hogescholen zich terugtrokken uit de NSE in maart nog aanleiding was voor een Kamerdebat vonden de partijen in de Tweede Kamer het deze week blijkbaar niet nodig.  Een hamerstuk dus.

De Tweede Kamer stemt daarmee in recordtempo in met een wet die deelname aan de NSE verplicht. Het wetsvoorstel moet nog wel door de Eerste Kamer worden aangenomen. De Raad van State had geen commentaar op het voorstel voor de wijziging van de WHW. Wel zijn er vragen van de Algemene Rekenkamer, die onder andere vragen heeft over de bekostiging en de sturing op deze taakopdracht.

De studentenbonden hebben zich nog niet uitgelaten over de onderwerp maar zijn ongetwijfeld tevreden met de gang van zaken. In een reactie aan ScienceGuide laat ook de voorheen zeer kritische Vereniging Hogescholen weten kennis te nemen van het feit dat het onderwerp niet controversieel was in de Kamer. “Het is goed dat er nu in ieder geval een wettelijke grond komt voor instellingen om gegevens van studenten aan te leveren ten behoeve van de NSE.” Een woordvoerder van de VSNU zegt verrast te zijn dat het wetsvoorstel deze week “gewoon tsjakka, aangenomen is.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK