Lector Blockchain ziet kansen in de zorg

Verslag | de redactie
30 januari 2020 | Blockchainlector Jan Veuger (Saxion) ziet dat er ook voorbij de hype nog vele toepassingsmogelijkheden zijn voor de technologie. “Realiseer je wel dat de eerste iPhone ook bij lange na niet perfect was." Samen met Dragan Boscovic (Arizona State University) gaat hij werken aan projecten binnen het zorgdomein.
Jan Veugers en Dragan Boscovic – Foto: ScienceGuide

Het is druk op bij de bijeenkomst Blockchain & Health in het Deventer ziekenhuis. Tijdens de Blockchainweek van Saxion spreken hogeschool en praktijk over de mogelijkheden om de gezondheidszorg te verbeteren met behulp van deze nieuwe technologie. “Veel mensen gebruiken al blockchaintechnologie zonder het zelf door te hebben,” vertelt lector Jan Veuger.

Interdisciplinair onderwerp

Sinds februari is Veuger lector Blockchain. In die functie werkt hij samen met de academies management, creatieve technologie & bestuur, ruimte en recht. “Het is een complexe en uitdagende opdracht maar ik geloof dat dit een onderwerp is waar juist de meerwaarde kan komen uit de samenwerking tussen disciplines.” In de Blockchain Challenge die deze week gehouden wordt onder studenten is dat in ieder geval gelukt, onder zestig studenten zijn dertien verschillende opleidingen vertegenwoordigd.

De onderzoeksgroep van Veuger groeit als kool. Inmiddels werken er drie promovendi die op de drie verschillende onderdelen van de academie hun zwaartepunt hebben liggen. Is het niet een riskante onderneming om zo zwaar in te zetten op deze hype-gevoelige technologie? “Ik hoor inderdaad vaak mensen zeggen dat het wel overwaait, maar realiseer je wel dat de eerste iPhone ook bij lange na niet perfect was. Ik zie er potentie in en er is bovendien heel veel vraag voor het toepassen van blockchaintechnologie.”

Dat laatste lijkt in ieder geval te kloppen, afgaande op de interesse vanuit het bedrijfsleven en overheden bij deze bijeenkomst. Herko Coomans, coördinator van het informatieberaad van het ministerie van VWS, is voorzichtig positief over de mogelijkheden die blockchain biedt. Met name voor het opslaan en gebruik van patiëntdata zou deze technologie een stuk veiliger en betrouwbaarder kunnen zijn dan de huidige oplossingen. Coomans waarschuwt ook: “soms vraag ik me wel af of we niet een probleem aan het zoeken zijn voor de oplossing die we hebben.”

Veuger hoort die vraag vaker. “Ik zie dat er op dit moment juist een veel grotere nadruk aan het ontstaan is op de toepassingen van de techniek. In de zorg, maar ook in het bankwezen en bij de overheid zie je steeds meer projecten waarin blockchainoplossingen geadopteerd worden.”

Samenwerking met Arizona

Om te leren van de initiatieven die elders worden ontplooid op het gebied van blockchain, zoekt Veuger de internationale samenwerking op. Deze week is Dragan Boscovic (Arizona State University, ASU) op bezoek om deze samenwerking te verkennen. “Begin van dit jaar werd bekend gemaakt dat Saxion een samenwerking met de ASU aanging, dus ik ben gelijk op zoek gegaan naar onderzoekers die daar al met blockchain bezig zijn.”

“Een lange e-mailwisseling en een conference call later zitten we nu hier,” vertelt Boscovic vrolijk. “We bleken veel gemeen te hebben in termen van het onderzoek dat wij beiden doen, en ook in het onderwijs dat we verzorgen.” Het programma van de week is er op gericht om elkaar beter te leren kennen en te onderzoeken welke thema’s zich het beste lenen voor samenwerking.

“Wat we in ieder geval van plan zijn, is om een gezamenlijke summer course te organiseren met studenten en onderzoekers,” vertelt Boscovic, “ook uitwisseling van studenten en promovendi binnen het onderwijs en onderzoeksprojecten kan een interessante toevoeging zijn.” Op een breder vlak denken beiden door deze samenwerking ook private partijen aan te kunnen trekken voor onderzoeksprojecten.

Vertrouwenskwestie

Een voorbeeld van zo’n gezamenlijk onderzoeksproject in de gezondheidszorg is de bevoorrading en vervanging van medische apparatuur. “Een van de grootste problemen die blockchaintechnologie adresseert is het vraagstuk van vertrouwen. Met inkoop speelt die kwestie voortdurend, maar veel medische apparaten sturen informatie ook door naar het bedrijf zelf zodat ze hun apparaten kunnen optimaliseren.”

In dat speelveld is het belangrijk om duidelijk afspraken te maken over welke data van wie is. “Zodra je dat op een blockchain zet, word je gedwongen heel expliciet afspraken te maken over het eigenaarschap en over welke data je toegankelijk maakt.” Volgens Veuger komt daardoor de controle weer meer bij de patiënt te liggen. “En je kunt zelf bijhouden door wie en wanneer die informatie is geraadpleegd en aangepast.”

Juist de internationale samenwerking, gebaseerd op twee verschillende zorgsystemen, heeft volgens Veuger meerwaarde. “Het biedt een unieke kans om systemen naast elkaar te leggen en te ontwaren wat nu deel is van de structuur, en wat cultuur is.” Boscovic voegt daar nog een laatste vraag aan toe. “Uiteindelijk is er een punt waarop privacy en de meerwaarde van het delen van data elkaar ontmoeten, dat is in de kern waar we samen naar op zoek zijn.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK