Ook niet-Europese student mag nu meepraten over beleid op de instelling

Nieuws | door Frans van Heest
8 januari 2020 | Sinds 1 januari kunnen studenten van buiten de EER volwaardig deelnemen aan medezeggenschap op hogescholen en universiteiten, maar deze studenten hebben nog geen recht op een vergoeding.
Foto: Sasint

Studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) hebben een verblijfsvergunning voor een studie. Beschikken ze tevens over een werkvergunning, dan mogen ze naast hun studie maximaal 16 uur per week werken. Door middel van een wijziging in het ‘Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen’ wordt er een vrijstelling opgenomen voor speciale functies in het studentenleven. Op die manier is medezeggenschap of een bestuursfunctie ook voor studenten van buiten de EER bereikbaar zonder het aanvragen van een werkvergunning. Zo’n werkvergunning beperkte hen tot voor kort in hun deelname aan deze functies.

Eerder werden studenten van buiten de EER al vrijgesteld van de werkvergunningseis bij stages. Dit betekent dat zij in het kader van hun opleiding zowel curriculaire als extra-curriculaire stages mogen lopen zonder dat hiervoor een werkvergunning moet worden aangevraagd. Wel is een stageovereenkomst verplicht waarbij de stageverlener, student en onderwijsinstelling betrokken zijn.

Universiteiten willen dit

Deze wetswijziging is geregeld door minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees. Die zegt in de toelichting op de wetswijziging dat verschillende universiteiten hebben aangegeven dat de bereikbaarheid van medezeggenschap en het uitoefenen van bestuursfuncties binnen de universiteit voor studenten van buiten de EER een knelpunt is. Het is volgens Wouter Koolmees belangrijk dat zowel nationale als internationale studenten in gesprek gaan over het beleid dat binnen de instelling wordt gevoerd, bijvoorbeeld op het gebied van internationalisering.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid op 11 december kwam dit onderwerp ook aan de orde. Lisa Westerveld van GroenLinks diende toen een amendement in die de regering vroeg om het mogelijk te maken voor deze studenten in aanmerking te komen voor het profileringsfonds, zodat niet-EER studenten tegen een vergoeding bestuurswerk in de medezeggenschap kunnen doen. Studenten kunnen aanspraak maken op het profileringsfonds als zij tijdens het bestuurswerk de lening bij DUO stopzetten.

Volgens de logica van het profileringsfonds is het niet logisch

Niet-EER studenten hebben helemaal geen recht op een lening van DUO, en om die reden vindt de minister dat zij niet gecompenseerd hoeven te worden. “Het profileringsfonds is nou juist bedoeld als aanvulling op studiefinanciering. Ook voor EER-studenten geldt dat zij alleen voorwaardelijk een beroep op het fonds kunnen doen. Volgens de logica van het profileringsfonds is het niet logisch om dit toe te voegen.”

Westerveld vindt dit vreemd en vroeg aan de minister waarom zij dit nu bij deze wet toch niet regelt. De minister beloofde dat zij op een later tijdstip nog wel terug gaat komen op de vraag waar het profileringsfonds nu precies voor bedoeld is. “We moeten dit wetsvoorstel echter niet als voertuig gebruiken voor een hele discussie over het profileringsfonds en waar dat wel of niet voor wordt opgetuigd. Ik blijf dus bij mijn ontraden. Misschien moeten we op een ander moment nog een keer een discussie voeren over de vraag waar het profileringsfonds nou wel en niet voor bedoeld is.”

Deze studenten moeten kunnen meepraten

Het ISO, de koepel van alle studentenmedezeggenschap in Nederland, is tevreden met de wijziging. Kees Gillesse, voorzitter van het ISO: “Deze vrijstelling maakt de medezeggenschap toegankelijker voor studenten van buiten de EER. Dat is een goede zaak, want als instellingen internationale studenten aantrekken is het vanzelfsprekend dat deze studenten ook moeten kunnen meepraten over hun onderwijs.”

Ook Nuffic is tevreden met de wijziging. Directeur Freddy Weima: “Een international classroom stopt niet bij de muren van de collegezaal. Ook daarbuiten kunnen studenten van elkaar leren. Door deze wetswijziging kunnen alle studenten hun stem laten horen binnen de medezeggenschap, of je nu uit Nederland, de EU of van daarbuiten komt.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK