Minister wordt teruggefloten door de Kamer over werkdruk

Nieuws | door Frans van Heest
5 februari 2020 | Wat is een redelijke staf-studentratio in verschillende opleidingsdomeinen? Dat wil de Kamer weten, om zo de werkdruk in kaart te kunnen brengen. De minister wil dit niet weten uit angst voor normstelling, maar wordt teruggefloten door de Kamer.
SGP-Kamerlid Roelof Bisschop

Dit najaar verschijnt er een onderzoek naar de toereikendheid van de bekostiging in het hoger onderwijs. Dit onderzoek komt er op aandringen van GroenLinks. Vorige week werd in de Kamer vergaderd over de exacte onderzoeksvraag en de reikwijdte van het onderzoek . Een voorstel van GroenLinks is om naast dit onderzoek ook eens te kijken wat de invloed nu is van de derde geldstroom binnen universiteiten.

De derde geldstroom, waaronder ook Europese onderzoeksfondsen en onderzoek gefinancierd door private partijen of gezondheidsfondsen, zoals de Hartstichting, wordt voor universiteiten een steeds belangrijkere inkomstenbron. Om een voorbeeld te geven: de Universiteit Leiden ontving in 2018 87 miljoen aan contractonderzoek, terwijl ze van NWO 52 miljoen euro ontving, zo staat in het jaarverslag.

Onwenselijke beïnvloeding

Lisa Westerveld wil weten of de derde geldstroom tot onwenselijke beïnvloeding kan leiden. Zij constateerde dat hier geen actueel onderzoek over bestaat. GroenLinks heeft daarom de minister verzocht om voor 1 januari 2021 een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar derdegeldstroom-onderzoek. Deze motie werd vorige week ondersteund door de minister.

Zij zei toen dat zij overigens geen aanwijzing heeft dat er sprake is van oneigenlijke beïnvloeding. “Ik hecht eraan om hier te zeggen dat ik op dit moment geen enkele reden heb om te twijfelen aan de onderzoeksintegriteit, aan de onafhankelijke en kritische wetenschapsbeoefening, maar ik begrijp de wens van mevrouw Westerveld om eens goed in kaart te brengen hoe groot die derde geldstroom is.”

Houvast in de discussie over werkdruk

Een motie waar de minister het minder mee eens is die van Roelof Bisschop van de SGP. Bisschop wil dat duidelijk wordt wat nu een redelijke staf-studentratio is. Hij wil dat in het onderzoek naar de toereikendheid van de bekostiging dit element meer expliciet wordt opgenomen. Dat zou houvast geven in de discussie over werkdruk in het hoger onderwijs.

#WoInActie doet aangifte van structureel overwerk

De tekst in zijn motie luidde dan ook dat “de groeiende instroom van studenten in de afgelopen jaren de hogeronderwijsinstellingen voor grote uitdagingen stelt als het gaat om de kwantitatieve verhouding tussen het aantal studenten en personeel.” Bisschop wil daarom dat ook per verschillende opleidingsdomeinen inzichtelijk wordt gemaakt wat nu een redelijk staf-studentratio zou zijn.

Instellingen kunnen daar hun eigen keuzes maken

De minister ziet dit niet zitten. “Tegen de heer Bisschop zou ik willen zeggen dat je opleidingskwaliteit op allerlei manieren kunt realiseren. Instellingen kunnen daar ook hun eigen keuze in maken. Student-docentratio’s kunnen per domein verschillen, maar ook binnen domeinen omdat men ook de keuze kan maken voor een bepaalde onderwijsvorm. Ook met onderwijsvernieuwing kunnen die ratio’s weer anders liggen.”

Van Engelshoven is bang dat een dergelijke norm vernieuwing van het onderwijs in de weg zou staan. “Als we dit in normen gaan proberen te definiëren, zetten we juist een rem op die vernieuwing. Ik vind het echt een keuze die bij de instellingen ligt. Daarover wordt heel goed met de medezeggenschap overlegd. Dat zien we nu ook terug bij die kwaliteitsafspraken. Dus ik ontraad deze motie.”

Wij worden overspoeld met signalen over werkdruk

Bisschop was niet tevreden met deze uitleg van de minister en verwees daarbij naar de werkdruk in het hoger onderwijs. “Natuurlijk snapt iedereen dat er heel veel varianten denkbaar zijn, maar daar heb je dit onderzoek nou juist voor nodig. Wij worden overspoeld met signalen over werkdruk en werkbelasting. Juist om daar straks gericht maatregelen voor te kunnen nemen, heb je inzicht in een redelijke bandbreedte van de student-docentratio nodig.”

De minister bleef echter bij haar standpunt en was bang voor normering. “Ik blijf bij mijn oordeel, omdat ik het niet verstandig vind om juist op dit punt normen te gaan ontwikkelen. Er zijn zo veel factoren die een rol kunnen spelen bij de werkdruk. De student-docentratio is zeker niet de enige factor.” Bisschop gaf vervolgens aan dat hij “zwaar teleurgesteld” was in de houding van de minister.

Vandaag werd er gestemd over de motie en deze werd met grote meerderheid aangenomen. Alleen het CDA en D66 stemden tegen het voorstel van de SGP.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK