Wat kun je met 9 miljoen euro voor zij-instroom in de grote steden?

Nieuws | door Sicco de Knecht
6 februari 2020 | De uitdagingen die er liggen voor de zij-instroom in het basisonderwijs in de grote steden vragen om een grotere investering dan de 9 miljoen euro die minister Slob vrijmaakt. “Scholen leggen er gemiddeld 30.000 euro op bij,” vertelt Eric Westhoek (iPabo hogeschool).

Vorige week maakte minister Arie Slob (Christenunie) bekend dat er in de strijd tegen het lerarentekort €9 miljoen wordt vrijgemaakt voor de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Hiermee kunnen volgens hem “goede stappen gezet worden” om het acute probleem in die steden het hoofd te bieden.

Berekeningen schoolbesturen baren zorgen

De zij-instroom is met name in het primair onderwijs een steeds populairdere route naar het leraarschap. Maar zij-instromen is bepaald meer dan iemand voor de klas zetten op hoop van zegen, vertelt voorzitter van de iPabo Eric Westhoek. “Schoolbesturen zijn hier de laatste jaren zakelijker naar gaan kijken en dat is ook noodzakelijk als je beseft wat voor absorptievermogen je nodig hebt.”

Het is deels een financiële kwestie, legt Westhoek uit. “Vanuit het Rijk krijgt een zij-instromer 20.000 euro mee. De gemeente Amsterdam doet daar zelf nog eens 8500 euro bij. Maar daarmee ben je nog niet op de helft van de 60.000 euro die het een schoolbestuur gemiddeld kost om iemand gedurende twee jaar op te leiden.”

Waar gaat die 60.000 euro dan aan op? Harry Dobbelaar is voorzitter van de Amsterdamse scholenstichting Zonova. “Wij willen ervoor zorgen dat zij-instromers een zachte landing hebben als ze bij ons beginnen. Dat betekent dat je flink moet investeren in begeleiding.”

Aangezien er een tekort is aan leraren kan deze begeleiding niet altijd uit bestaande formatie komen. “We spreken hier ook externe formatie voor aan. Daarnaast zijn er de kosten voor het collegegeld en schoolboeken, en dan rekenen we de het salaris uiteraard niet mee.” Wat dat laatste betreft onderhandelen zij-instromers, vaak met succes, een hoger startsalaris uit.

Noodplan vraagt om meer

En dan is er nog het risico van de uitval en inzetbaarheid zelf. Niet elke zij-instromer die aan de opleiding begint, zit de rit helemaal uit. Alhoewel hogescholen hard werken aan een zo betrouwbaar mogelijke selectie, kan uitval niet voorkomen worden. “Wat we gelukkig wel zien is dat leraren die het traject doorlopen hebben steeds beter voor het onderwijs behouden worden,” zegt Westhoek.

De vraag is echter welk gewicht 9 miljoen euro verdeeld over drie grote steden in de schaal legt. Is het voor de bühne of kun je hier echt wat mee? Op de achterkant van een bierviltje zouden het 300 extra docenten kunnen zijn, maar Westhoek denkt dat die berekening veel te optimistisch is. “We moeten nog zien hoe de verdeling gaat verlopen, maar dit is eigenlijk niets. Het is een druppel op een gloeiende plaat.”

In het Noodplan lerarentekort Amsterdam hebben de schoolbesturen alleen al gevraagd om 6 miljoen euro om de zij-instroom in de stad van 120 naar 180 fte op te schroeven. Toch is Dobbelaar positief: “Dit geld dat de minister nu vrijmaakt geeft hopelijk de impuls die we nodig hebben.”

Sicco de Knecht :  Hoofdredacteur

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK