Ministerie en koepels besluiten deze week over het bindend studieadvies

Nieuws | de redactie
18 maart 2020 | Als gevolg van het coronavirus heeft de Hogeschool Rotterdam het bsa afgeschaft voor dit studiejaar. Deze week is er overleg tussen OCW en de koepels over de vraag of een landelijk beleid op dit terrein wenselijk en haalbaar is.
Hoftoren (OCW) – Foto: Fabio (CC BY 2.0)

De eerste hogeschool die kenbaar heeft gemaakt om vanwege de coronacrisis het bindend studieadvies (bsa) af te schaffen is de Hogeschool Rotterdam. Alle bsa zijn opgeschort laat de hogeschool weten in een verklaring op de website. “De hogeschool sluit niet uit dat studenten op enig moment wel een bsa krijgen, maar aan dit advies zullen geen negatieve consequenties worden verbonden”, zo staat in de toelichting.

Deze maatregel neemt de Hogeschool Rotterdam omdat de instelling nog zeker tot begin april dicht blijft. De hoogte van het bindend studieadvies op de Hogeschool Rotterdam verschilt per opleiding en varieert tussen de 40 en 60 studiepunten.

Geen zwaard van Damocles

In zijn tweewekelijkse blog op de site van Hogeschool Rotterdam, laat voorzitter Ron Bormans weten dat hij deze maatregel invoert om duidelijkheid te geven aan studenten: “Het is ook voor studenten belangrijk om te zien dat wij ons én inspannen het onderwijs zoveel als mogelijk door te laten gaan én dat we hen oproepen zelf de verantwoordelijkheid te nemen zo weinig mogelijk studievertraging op te lopen; maar ook dat ze zien dat we voor nu onnodige onzekerheden weg te nemen. Dan is het goed dat zwaard van Damocles [bsa, red.] weg te halen.”

Instellingen gaan in principe zelf over het al dan niet instellen en de hoogte van een bindend studieadvies. Sommige instellingen hebben een instellingsbreed beleid, anderen laten het aan de individuele opleiding om hierover te beslissen. Nu, medio maart, is het collegejaar over de helft en hebben studenten er vaak al minstens 30 studiepunten aan vakken op zitten. Vaak krijgen studenten rond de jaarwisseling al een pre-advies over hun bsa op basis van de tot dan toe behaalde punten.

Vrijdag wordt meer duidelijk

Universiteiten laten weten dat zij in overleg gaan over hoe om te gaan met het bindend studieadvies. Aanstaande donderdag wordt er landelijk overleg gevoerd tussen het ministerie en de koepels, waaronder de VSNU en de Vereniging Hogescholen. Daar staat ook het bindend studieadvies op de agenda. Het is de verwachting dat vrijdag dan ook meer duidelijk wordt wat het nationale beleid ten aanzien van het bindend studieadvies zal zijn.

Woordvoerder van de Vereniging Hogescholen Eva Kloosterman laat weten open dit gesprek in te stappen. “We zullen eerst moeten bepalen of een landelijk beleid wenselijk is, en vervolgens ook of het haalbaar is.” De onderwijsplanning waaronder de omvang van vakken/modules en de roostering hiervan kan immers flink verschillen tussen instellingen.

Er ontstaan creatieve voorbeelden

“Het is een hectische tijd,” zegt ook woordvoerder van de VSNU Bart Pierik tegen ScienceGuide. “Het is ongelofelijk wat er nu allemaal gebeurt. Er is heel veel onduidelijkheid, maar we zien tegelijkertijd ook nieuwe initiatieven, creativiteit en oplossingsvermogen. “Door het online aanbieden van onderwijs zijn er echt hele bijzondere creatieve voorbeelden ontstaan.”

Versneld naar het aanbieden van online onderwijs

In overleg met OCW komen er iedere dag weer nieuwe vragen aan de orde. Naarmate de crisis langer duurt en maatregelen aangescherpt worden zijn er steeds nieuwe hordes, zegt Pierik. “Elke paar dagen is er weer een nieuwe set aan vragen. Er is heel veel overleg tussen de instellingen en soms moet je met de overheid in gesprek.” Het gaat daarbij onder andere om vragen over studievertraging, stages en de gevolgen voor de rest van de jaarplanning. “Er zullen gevolgen zijn, dat lijkt mij evident. Hoe we dat praktisch, juridisch en financieel oplossen is waar we nu het gesprek over voeren.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK