Vereniging Hogescholen beducht voor dominante rol van Centres of Expertise

Nieuws | door Frans van Heest
10 maart 2020 | De Vereniging Hogescholen maakt een pas op de plaats met de Centres of Expertise. De publiek-private samenwerkingen in het hbo mogen de bestaande initiatieven op het gebied van praktijkgericht onderzoek niet ondersneeuwen.
Katapultmiddag bij de HU, foto: Centre of Expertise Smart Sustainable Cities

Vorige week was er een bijeenkomst van Katapult, het samenwerkingsverband tussen onderwijs – mbo en hbo – en bedrijfsleven. Op de Hogeschool Utrecht werden ideeën en ervaringen uitgewisseld met meer dan 30 Centres of Expertise. Centres of Expertise zijn een samenwerkingsvorm tussen kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid.

Onlangs is er een rapport over de Centres of Expertise opgesteld onder leiding van Claudia Reiner, die evalueerde hoe het nu staat met de inmiddels 54 Centres of Expertise, die sinds 2011 zijn ontstaan. In dit rapport stonden een aantal stevige aanbevelingen, zoals betere aansluiting op de maatschappelijke thema’s en de landelijke innovatieagenda.

Er is nog geen eenduidig concept

Het advies van de Commissie Reiner werd deze middag vanuit de Vereniging Hogescholen toegelicht door beleidsmedewerker Leen Fokker. Hij stelde tevreden vast dat er nog geen precieze definitie is van een Centres of Expertise. “De commissie heeft geconstateerd dat er nog geen eenduidig concept is van wat een Centres of Experitse precies is. In het kader van uitzoeken wat goed voor jouw hogeschool is, is dat prima.”

Tegelijkertijd zegt de commissie dat de goede reputatie van Centres of Expertise moet worden behouden, zo zei Fokker. “Een Centre moet wel een bepaalde massa hebben. Als slechts één onderzoeker, hoe bevlogen ook, bezig is met een project, moet je dat niet meteen bombarderen tot een Centre of Expertise.”

Op hoofdlijnen positief

In brede lijnen wordt het advies ook binnen de Vereniging Hogescholen positief ontvangen, volgens Fokker. “Als Vereniging Hogescholen hebben we een consultatieronde gehouden onder de verschillende stakeholders om te kijken hoe dit advies landt. Moeten we het meteen blind implementeren of zijn we wat terughoudender? In de bestuurscommissie Onderzoek van de Vereniging Hogescholen is het rapport ook ter sprake gekomen. De uitkomst daarvan is dat er op hoofdlijnen positief wordt gereageerd op het advies.”

Het rapport van de commissie Reiner stelde vast dat er meer aansluiting gevonden moet worden bij het landelijke innovatiebeleid. Hier is de Vereniging Hogescholen wat terughoudender in, zei Fokker. “De betrokkenen zien dat er positieve ontwikkelingen zijn en dat we tegelijkertijd een stap verder moeten zetten in de definitiebepaling wat een Centre is en waar het voor staat, dat kan best nog wel scherper.”

“Het Reiner-advies zegt heel erg: je moet je landelijk organiseren, sluit je aan bij het missie-gedreven innovatiebeleid.” Maar hier kiest de VH toch een iets andere weg, zo lichtte de beleidsmedewerker toe aan de afvaardigingen van de Centres of Expertise, die deze middag naar Utrecht waren gekomen. “Hogescholen hebben soms andere zwaartepunten, die maar beperkt of soms helemaal niet terugkomen in dat nationale innovatiebeleid. Waar sta je dan als Centre? Daarom moet er ook aandacht zijn voor de zwaartepunten van de eigen hogeschool.”

Daar zit een spanningsveld

Het advies Reiners zei ook dat er meer landelijke concentratie nodig is. Dat wil de VH toch even nuanceren, zei Fokker. “Een andere opmerking van het rapport was dat we een landelijk netwerk en synergie moeten creëren, dat vinden wij prima, maar tegelijkertijd kiezen wij als hogescholen voor regionale profilering en daar zit een spanningsveld. Wij gaan niet alles richting die nationale netwerken dirigeren.”

Bovendien moet wat betreft praktijkgericht onderzoek in het hbo niet primair de focus liggen bij de Centres of Expertise, zo zegt de Vereniging Hogescholen. “Hogescholen hebben vaak ook andere initiatieven die net zo waardevol en relevant zijn voor het praktijkgericht onderzoek. Dus we moeten voorkomen dat alle aandacht hier naar uitgaat.”

Ook OCW heeft veel belangstelling

Fokker waarschuwt dat OCW hier ook gevoelig voor is. “Ook vanuit het ministerie is er aandacht voor de Centres of Expertise, zij worden ook een aantal keer in de Strategische Agenda genoemd. We moeten voorkomen dat het een initiatief op zich gaat worden.”

Met deze opmerkingen in het achterhoofd is er een notitie opgesteld voor de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen, waar alle hogescholen in vertegenwoordigd zijn. “Dat advies is op 14 februari vastgesteld, wel met een aantal voorbehouden. Dat er naast de landelijke thema’s ook aandacht blijft voor de eigen onderzoekagenda van de Vereniging Hogescholen. Een aantal hogescholen heeft ook gezegd dat het advies niet te dwingend moet worden. Er staan hele goede punten en richtingen in, maar individuele hogescholen moeten wel eigen keuzes kunnen maken.”

Frans van Heest : 

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK