Versneld naar het aanbieden van online onderwijs

Wat SURF kan doen om te helpen

Bijdrage | door SURF & Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT
17 maart 2020 | Flexibiliteit is precies wat het onderwijs moet organiseren voor studenten, nu de mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten de komende weken geen onderwijs op locatie geven. Er is een grote vraag naar expertise en faciliteiten op het gebied van online onderwijs. SURF biedt onderwijsinstellingen extra ondersteuning hierbij tijdens de coronacrisis.

Er vindt een ongekende versnelling plaats. Elke docent, voor- of tegenstander van online onderwijs, moet van de ene op de andere dag al het onderwijs volledig online aanbieden. En al die docenten hebben de hulpmiddelen die hen worden aangeboden hard nodig, want online onderwijs is niet een simpele één op één vertaling van het face-to-face onderwijs. Het vraagt om een zorgvuldig ontwerp. En daar is nu net geen tijd voor. We moeten roeien met de riemen die we hebben.

Veel instellingen hebben zelf expertise en faciliteiten in huis, maar de schaal waarop hier de komende tijd gebruik van gemaakt moet worden, is veel groter dan gebruikelijk. De VSNU, Vereniging Hogescholen, SURF en het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT bundelen daarom de krachten: samen vormen zij een landelijk coördinatiepunt voor kennisuitwisseling en ondersteuning. Zij werken hierin samen met de Universiteit van Nederland, die technische faciliteiten beschikbaar heeft voor opname of streaming van online hoorcolleges en werkgroepen. Met dit initiatief hopen de organisaties gezamenlijk de beschikbare expertise en faciliteiten zo goed mogelijk te benutten de komende periode.

‘Gratis’ tools voor online onderwijs

Er zijn diverse tools beschikbaar om onderwijs online vorm te geven, maar welke tool zet je waarvoor in? En welke tools  bieden zowel gemak maar houden daarbij ook de veiligheid voor de studenten? Er worden veel aanbiedingen gedaan en sommige diensten kun je zelfs gratis gebruiken. Deze tools hebben voor- maar zeker ook nadelen­ vanuit gebruikersperspectief, privacy en veiligheid.

Want voor niets gaat de zon op. Bij gratis tools betalen we onder andere met de data van studenten en docenten, en dat willen we voorkomen. Maak daarom zoveel mogelijk gebruik van de tools die via SURF worden aangeboden. SURF heeft met de leveranciers van deze tools afspraken gemaakt over privacy en veiligheid, onder andere op basis van het SURF Juridisch Normenkader.

In de ‘Vraagbaak online onderwijs’ vind je een overzicht van tools die je kunt gebruiken. Dit overzicht is in ontwikkeling en wordt dagelijks geüpdatet. Je vindt er bijvoorbeeld de tool die SURF zelf heeft ontwikkeld, SURF videobellen voor online gesprekken met circa 8 (geen applicatie of account nodig, slechts een webbrowser). Ook vind je er tools die via SURF zijn ingekocht. Er is van alle tools informatie beschikbaar of zij de juridische toets van SURF doorstaan. Ook vind je er de tools die niet via SURF zijn ingekocht, maar bijvoorbeeld veel gebruikt worden en/of gratis worden aangeboden Van deze diensten kunnen we niet aangeven in hoeverre ze voldoen aan het Juridisch Normenkader. .

Zijn er tools die via SURF beschikbaar zijn die jouw instelling nog niet afneemt maar die je graag zou willen gebruiken, neem dan contact op met de inkoopafdeling van je instelling. Samen met SURF wordt dan bekeken of er gemakkelijk voor gezorgd kan worden dat deze tools snel beschikbaar komen voor medewerkers en studenten van jouw instelling. Voor tools die nog niet via SURF beschikbaar zijn kunnen we niet altijd op heel korte termijn overeenkomsten afsluiten.

Corona: online onderwijsvraagbaak

SURF verzamelt en deelt expertise over hoe je online onderwijs inhoudelijk vormgeeft. SURF heeft hiervoor een Corona community opgericht: Online onderwijsvraagbaak. Iedereen uit het Nederlandse onderwijs kan gebruik maken van dit platform en zelf ook expertise delen. Denk daarbij aan handleidingen, tips & tricks en webinars over online onderwijs. De artikelen clusteren we in verschillende thema’s, zoals open leermaterialen, video’s, software en tools en toetsen.

Meer over de onderwijsvraagbaak

Staat jouw vraag er niet bij, mail ons dan via vraagbaakonlineonderwijs@surf.nl. We creëren zelf content over online onderwijs en geven tips en tricks, maar we proberen ook alle vragen via de Communities-website te beantwoorden. Dit doen wij met hulp van het versnellingsteam Docentprofessionalisering, special interest groups (SIG’s) en experts die specifieke expertise bieden.’

Webinars en opnamestudio’s beschikbaar

In de afgelopen dagen zijn al veel nieuwe initiatieven opgezet en bestaande uitgebreid. Zo starten we vandaag nog met een serie webinars op het gebied van online onderwijs voor onderwijsondersteuners en docenten . Op woensdag 18 maart is om 13.30 uur de aftrap met een webinar van de SIG Media & Education over het onderwerp: hoe verplaatsen we ons onderwijs naar online? Binnenkort volgen meer webinars. Houd de agenda van SURF in de gaten.

De Universiteit van Nederland biedt samen met haar technologiepartner NEP Technologies de mogelijkheid aan onderwijsinstellingen om de komende weken op grote schaal de colleges en werkgroepen virtueel door te laten gaan vanaf elke locatie. De opnamestudio’s in Hilversum, Amsterdam en de mobiele studio’s zijn beschikbaar tegen kostprijs.

Het coronavirus brengt het online onderwijs noodgedwongen in een stroomversnelling. Het is van de ene op de andere dag alle hens aan dek. Los van de enorme inspanningen van alle docenten komt er ook een grote stroom hulp op gang. Hulp van ervaren docenten voor hun collega’s, hulp van de ene instelling aan de andere, nationaal en internationaal. Met het landelijke coördinatiepunt verzamelen we alle beschikbare hulpmiddelen en ervaringen van Nederlandse en internationale instellingen, vragen van docenten en de antwoorden van hun collega’s en experts op de die vragen. Zo navigeren we samen zo goed en zo kwaad als het kan door deze stroomversnelling.


Update In een eerdere versie van dit stuk werd de naam ‘Corona: Online onderwijsvraagbaak’ gebruikt, deze is inmiddels omgedoopt tot Vraagbaak Online Onderwijs.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK