Kamer wil snel overleg over gevolgen van Corona voor het onderwijs

Nieuws | de redactie
22 april 2020 | Wordt de privacy van studenten niet op grote schaal geschonden met online tentamens? Moet er geen financiële hulp komen voor studenten, nu het hoger onderwijs tot na de zomer is uitgesteld? De Tweede Kamer zit met vragen en wil snel antwoorden.
Foto: Tweede Kamer

Als het aan de onderwijswoordvoerders ligt gaat deze week de Tweede Kamer nog in debat met de ministers van onderwijs om het te hebben over de maatregelen met betrekking tot het onderwijs en het coronavirus. De Kamer heeft haast want er staan veel onderwerpen op de agenda. Al langere tijd is er zorg over de financiële gevolgen van deze crisis voor studenten.

Collegegeld compenseren

Het Outbreak Management Team (OMT) waarin de experts zitten die de regering adviseren over de Coronacrisis stellen in hun advies dat het hoger onderwijs voorlopig dicht blijft. In de week voorafgaand aan 20 mei zal worden bekeken of en hoe het mbo en hoger onderwijs weer fysiek onderwijs kan aanbieden. Het OMT schat op dit moment in dat het toestaan van fysiek onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs een reëel risico vormt op verdere, te brede of te snelle verspreiding van het virus. Verschillende partijen hebben daarom al opgeroepen om studenten te compenseren voor deze vertraging. Zo heeft GroenLinks laten weten dat studenten die een studievertraging hebben opgelopen door de corona-maatregelen het college- of lesgeld gecompenseerd moeten krijgen van de overheid.

Die compensatiereling moet ook wat GroenLinks betreft er komen omdat studenten door de minister stelselmatig verwezen worden naar DUO waar zij kunnen aankloppen voor een extra lening. “Studeren is geen gunst, maar een recht. We moeten voorkomen dat jongeren afhaken, of zich verder in de schulden moeten steken vanwege de crisis. Daarom is een degelijke compensatieregeling voor deze groep, hoognodig”, zegt GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld.

Ook partijgenoot van de minister Jan Paternotte heeft laten weten dat wat hem betreft studenten gecompenseerd kunnen worden uit het profileringsfonds van hoger onderwijsinstellingen. Dit budget wordt gebruikt om studenten financieel bij te staan die een bestuursfunctie vervullen of fysieke beperkingen hebben. Wat Paternotte betreft moet ook de overheid dit profileringsfonds aanvullen om studenten financieel bij te staan.

ScienceGuide hoort dat OCW zeer binnenkort met een update komt van het servicedocument, daarin wordt ook ingegaan op het profileringsfonds in relatie tot het Coronavirus. OCW heeft besloten dat alleen studenten in aanmerking komen voor het profileringsfonds als zij zelf besmet zijn geraakt met het virus of iemand zorg hebben verleend die geveild zijn door het virus.

D66: Studenten krijgen minder goed onderwijs

De fractieleider van D66, Rob Jetten haalde zich dit weekend nog de woede op de hals van een aantal bestuurders uit het hbo. Op het online congres van D66 zei Jetten dat studenten nu minder goed onderwijs krijgen maar dat zij nog wel gewoon het volledige collegegeld moeten betalen. Hij pleitte er daarom voor om ook specifieke studenten die in geldnood zouden komen te hulp te schieten, zeker als deze situatie langer duurt. Iets dat nu het geval lijkt te zijn gezien het advies van het OMT.

Zijn opmerking over minder goed onderwijs zorgde bij een aantal hbo-bestuurders uit Leiden, Rotterdam en Amsterdam tot irritatie. Ron Bormans voorzitter van Hogeschool Rotterdam stelde dat docenten juist een enorme inspanning hebben geleverd om het onderwijs online aan te bieden. De Rotterdamse collegevoorzitter stelde wel voor om vanuit de overheid het collegegeld voor dit jaar te verlagen.

Die oproep tot verlaging van het collegegeld krijgt ook in de Kamer weerklank. Nadat het OMT advies naar buiten kwam waarin stond dat het hoger onderwijs tot na de zomer gesloten blijft. Twitterde Frank Futselaar van de SP: “Ik heb er begrip voor dat het OMT adviseert om hoger onderwijs tot na de zomer dicht te houden. Maar dan komen we er niet onderuit studenten die vertraging oplopen financieel tegemoet te komen.”

Zorgen over privacy studenten

Nu veel hoger onderwijsinstellingen allerijl zijn overgaan op online tentaminering rijzen er ook zorgen over de privacy van studenten. Bij sommige afstandstentamens wordt gebruik gemaakt wordt van surveillance software waarbij de softwareleverancier toegang krijgt tot videobeelden van de student zijn gezicht of ruimte waar hij of zij zich bevindt.

Studenten uit Tilburg zijn inmiddels een petitie gestart tegen dergelijke software. De universiteit zegt niet anders te kunnen dan hier gebruik van te maken, omdat anders studenten niet door kunnen stromen naar het volgend studiejaar.

Paternotte heeft hier ook Kamervragen over gesteld. Hij wil weten welke hogescholen en universiteiten gebruikmaken van dit soort software en vraagt aan de minister of deze software wel gebruikt mag worden door instellingen en of studenten die bezwaar hebben tegen deze software uitgesloten mogen worden aan deelname van het tentamen. Paternotte wil dat het kabinet kijkt naar de mogelijkheid om hogescholen en universiteiten beperkt open te stellen voor het maken van tentamens.

Over deze en andere vragen omtrent het onderwijs en Corona gaat de Kamer deze of volgende week met de ministers van onderwijs in debat. De Kamer heeft hier haast mee om een groot en breed debat te voeren met de ministers van onderwijs. Een deel van de Kamer wilde ook nog voor dit debat een rondetafel organiseren met organisaties uit het onderwijs. Echter daar bleek vanwege de tijdsdruk geen behoefte aan door een meerderheid van de Kamer. Paul van Meenen (D66) zei dat hij de standpunten van de meest organisaties toch al wel kende.


Correctie: In een eerder bericht stond dat het hoger onderwijs gesloten blijft tot na de zomer. Uit de brief die de regering vannacht naar de Kamer heeft gestuurd blijkt dat in de week voor 20 mei gekeken wordt of en hoe het hoger onderwijs geopend kan worden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK