Het fruitonderwijs krijgt nieuwe impuls

Aeres en Helicon slaan handen ineen voor opleiding in de fruitbranche

Nieuws | de redactie
20 mei 2020 | De fruitbranche is dusdanig aan verandering onderhevig dat ook de opleidingen in mbo en hbo aangepast gaan worden. Twee agrarische instellingen in het mbo en hbo, Helicon en Aeres, gaan daarom nauwer samenwerken.

Het fruitonderwijs is aan vernieuwing toe. Dat is de conclusie van de uitgevoerde verkenning naar de toekomst van het fruitonderwijs. Om dit te realiseren hebben Helicon Opleidingen & Aeres samen met het bedrijfsleven in de regio het besluit genomen de Fruit Tech Campus op te richten, waar onderwijs met betrekking tot teelt, technologie en data binnen de fruitsector worden samengebracht.

Bedrijfsleven voor de klas

Om studenten aan te trekken tot de teeltopleiding is vernieuwing van het onderwijsprogramma hard nodig, zowel voor wat betreft de vorm als de inhoud. De opleidingen moeten minder toegespitst zijn op de teelt an sich, en omgevormd worden naar bredere opleiding met een technologische basis. Ook voor hbo en bedrijfsopleidingen is deze vernieuwing noodzakelijk en speerpunt binnen deze samenwerking. Hierbij is een sterke interactie tussen bedrijfsleven en onderwijs cruciaal, waarbij ook het bedrijfsleven “voor de klas gaat staan”.

Titia Bredée, voorzitter van College van Bestuur Helicon Opleidingen: “We zien dat de markt vraagt om een verbinding tussen teelt en techniek. We gaan samen met Aeres daarom de teelt-techopleiding voor de medewerker van morgen maken met kennis van teelt, bewaren, sorteren en verpakken.”

In de Fruit Tech Campus gaan Helicon mbo Geldermalsen, met zijn teeltopleiding, en Aeres mbo/hbo met agritechniek-profiel gezamenlijk de uitdaging aan om het onderwijs voor de fruitsector van de toekomst op te pakken. Stap één is dit op korte termijn vorm te geven in de vernieuwde teeltopleiding op mbo-niveau.

Wij gaan onze ervaring nu ook inzetten voor fruit

Bastiaan Pellikaan, voorzitter College van Bestuur Aeres, benadrukt het belang van de koppeling van onderzoek in het hbo en mbo: “We gaan onze ervaringen met praktijkgericht onderwijs en onderzoek van vmbo tot en met hbo in Agri & Food nu ook inzetten in fruit. Hierbij gaan lectoren, practoren en hybride docenten werkend voor of in het bedrijfsleven een cruciale rol spelen bij het invullen van het onderwijs.”

Programmamanager Mireille Gijsberts licht aan ScienceGuide toe wat zij nog meer van plan is met de campus. “We willen de Fruit Tech Campus meer gaan vullen met onderwijs, opleidingen en trainingen. Wij hebben eigenlijk binnen de Fruit Tech Campus twee lijnen. Enerzijds is dat gebiedsontwikkeling in Geldermalsen en de andere tak is de onderwijsontwikkeling met ook de bijbehorende faciliteiten.”

De Fruit Tech Campus is ontstaan uit de behoefte om meer aan te sluiten op de arbeidsmarkt in fruit vanuit het veld, zo vertelt Gijsberts. “Wij zien een tekort aan voldoende en goed opgeleid personeel. Door de vergrijzing van de sector en ook door de groei van de sector. Wij krijgen steeds grotere bedrijven die om andere arbeidskrachten vragen. Gelijktijdig zien we dat door automatisering en robotisering de gevraagde competenties anders zijn.”

Nog maar één aanmelding

De nood is hoog om nu iets te doen om ook de instroom te verhogen, zo zegt de programmamanager. “Op dit moment is de enige onderwijsinstelling die volledig een MBO-opleiding aanbiedt op het gebied van fruit, Helicon Geldermalsen. Daar is nog maar één aanmelding voor komend studiejaar. Ergens verbaast ons dat niets, het is ook niet iets van afgelopen jaar. Dit speelt ook al de afgelopen vijf tot zeven jaar. Maar doen we niets dan verdwijnt de hele opleiding en heeft de sector geen toekomst.”

Daarom moet er ook ingezet worden op aanpassing van het onderwijs. “Enerzijds zijn we bezig met vernieuwing van het huidige onderwijs. We zien dat de sector innoverend bezig is met robotisering en automatisering, dat laten we nu onvoldoende zien in de opleiding. Dat moet ook een bepaalde aantrekkingskracht krijgen voor studenten.”

Operator wordt programmeur

De arbeidsmarkt in fruit vraagt ook om een heel nieuw type medewerker. Gijsberts geeft het voorbeeld van de fruitveiling in Geldermalsen waar appels en peren worden gesorteerd. “Daar staat nu hightech apparatuur. De operator die daar werkt wordt meer en meer programmeur. Dus die heeft hele andere competenties nodig. Die moet weten hoe die met zo’n machine om moet gaan.”

Ook de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo moet worden omgebouwd om beter aan te sluiten op de vraag vanuit studenten en bedrijven. “We hebben nu ook de beroepsbegeleidende leerweg waarbij je vier dagen aan het werk bent en één dag in de week naar school gaat. Dat sluit onvoldoende aan op het werkveld. We gaan nu naar een vorm toe waarbij je als student vier weken aaneengesloten aan het werk bent en één week naar school gaat.”

Wij mikken op vijftien studenten

Maar met de samenwerking met Aeres is het ook de bedoeling dat er op termijn ook een hbo-opleiding in de fruitteelt wordt opgezet. “Wij mikken komend studiejaar op een groep van vijftien studenten. Daarnaast ontwikkelen wij ook nieuwe opleidingen en trainingen. Daarbij kijken wij ook naar wat bedrijven nu missen de bedrijven nu? Heel concreet zijn we nu bezig met twee opleidingstrajecten. Dat is nu nog mbo en wij willen een aanzet maken naar een hbo-opleiding.”

De beoogde hbo-opleiding wordt een Associate Degree (Ad-opleiding), een tweejarige opleiding die aansluit op de reguliere mbo-opleiding. Dit verkorte traject is ook opgezet om goed aan te kunnen sluiten op grote behoefte van de arbeidsmarkt, legt Gijsbregts uit. Een Ad lijkt ons een hele logische doorstroom vanuit het mbo. Wij willen ook snel opleidingen kunnen bieden. Een hele hbo-opleiding opzetten is natuurlijk meer dan dat. Een Ad-traject lijkt ons heel passend.”

De kracht ligt in het consortium aan bedrijven

Volgens Gijsberts is de kracht van deze campus de samenwerking met bedrijven. “De kracht van de Fruit Tech Campus is het consortium aan bedrijven en daarmee ook echt een kans. Wat natuurlijk wel een hele spannende is, is de werving van studenten. Hoe kun je studenten het beste aantrekken? Daar hebben wij natuurlijk onze ideeën bij, maar dat moet nog wel gaan lukken.”

De ambitie van deze nieuwe campus is om over een jaar naast nieuwe studenten ook de eerste stappen te zetten richting het hbo. “Over een jaar hebben wij in ieder geval een mooie opleiding ontwikkeld met gevulde klassen. Over een jaar hebben wij ook een practoraat, hebben we ook de eerste stappen gezet richting het hbo voor goede doorstroomlijnen. Dan hebben wij ook een meer zichtbare locatie in Geldermalsen met de Fruit Tech Campus.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK