Harmen Harmsma nieuwe topman DUO

Nieuws | de redactie
22 juni 2020 | Algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt per 1 september directeur generaal bij DUO.
Harmen Harmsma – Foto: Rijksoverheid (Kick Smeets)

Afgelopen vrijdag stemde de ministerraad in met de benoeming van Harmen Harmsma als directeur-generaal bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Op dit moment is Harmsma algemeen directeur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Daarvoor had hij een lange carrière binnen de Voedsel en Warenautoriteit. Harmsma is zowel meester in het recht (Erasmus Universiteit) als ingenieur, die laatste titel behaalde hij op de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School, tegenwoordig onderdeel van Hogeschool Van Hall Larenstein.

Harmsma volgt per 1 september oud-DG Hans Schutte op. Die zwaaide onlangs af om het ROC Mondriaan in Den Haag te gaan leiden. Schutte stond vier jaar aan het hoofd van DUO en had de taak om DUO op ICT-gebied de eenentwintigste eeuw in te geleiden, de organisatie klaar te maken voor de forse opgave die de invoering van het leenstelsel met zich meebracht en om DUO ‘klantvriendelijker‘ te maken.

Met name op dat laatste vlak ligt er nog altijd een grote uitdaging voor Harmsma. De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over de aanzienlijke collectieve schuldenlast van rond de 20 miljard euro. DUO probeert hier op verschillende manieren, waaronder via ‘persoonsgericht innen’ en een overheidsbrede aanpak, meer zicht en grip op te krijgen, maar dit is nog geen gelopen race.

Leenstelsel noopt DUO tot forse investeringen schuldeninning

Ook moet Harmsma in de toekomst waarschijnlijk uitvoer gaan geven aan de Wet versterking handhaving en inning studiefinanciering. Een nieuwe wet die momenteel voorligt ter advisering bij de Raad van State. Met deze wet wil OCW het boeteregime verhogen voor fraudeurs met studiefinanciering. Afgelopen najaar heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk al advies uitgebracht over deze wet, met de oproep om hier vanaf te zien omdat dit leidt tot onnodige regeldruk.

Het advies aan OCW was om eerst over te gaan tot vereenvoudiging van het huidige studiefinancieringsstelsel. De regering heeft dit advies terzijde geschoven en dit voorjaar de wet aanhangig gemaakt bij de Raad van State voor advies. De Raad van State laat desgevraagd aan ScienceGuide weten dat zij verwachten dat zij deze zomer nog advies zullen uitbrengen en dan is het aan minister Van Engelshoven om deze wet bij de Kamer in te dienen. Dit kan daarmee de eerste grote klus worden voor Harmen Harmsma.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK