Landelijke infrastructuur Edubadges in zicht

Nieuws | de redactie
2 juni 2020 | Vanaf eind 2020 moeten alle onderwijsinstellingen in Nederland zogenaamde Edubadges uit kunnen reiken. Na een uitvoerige pilot onder leiding van SURF komt er nu een landelijke infrastructuur voor digitale erkenningen, van vaardigheden tot diploma’s.
Voorbeelden van badges – Beeld: TU/e Pathways

Het papieren diploma begint zo langzamerhand aan zijn uittocht uit het onderwijs. Op verschillende instellingen wordt geëxperimenteerd met het verstrekken van digitale erkenningen van regulier geaccrediteerd onderwijs (microcredentialing), maar ook voor prestaties buiten de studie (bestuurswerk) of niet-formele onderwijstrajecten.

Na een uitvoerige pilot op zestien instellingen uit mbo, hbo en wo, zet SURF nu de stap om een nationale infrastructuur op te zetten voor wat Edubadges zijn gaan heten. Eind 2020 moet de infrastructuur er liggen en beschikbaar zijn voor alle Nederlandse instellingen. Een unieke gezamenlijke aanpak; dergelijke projecten zijn in het buitenland vaak instellingsgebonden.

Verschillende pilots

De afgelopen vier jaar is uitvoerig geëxperimenteerd met digitale erkenningen van onderwijsprestaties en extracurriculaire activiteiten. Vanuit de strategie ‘gewoon beginnen’ zijn instellingen op hun eigen manier aan de slag gegaan met het concept van digitaal erkennen van (studie)resultaten. In de evaluatie Geleerde Lessen met Edubadges worden de projecten, en de daaruit geleerde lessen, beschreven.

Sommige instellingen hebben er in eerste instantie voor gekozen om de techniek in te zetten als erkenning voor een specifiek programma binnen het curriculum. NHL Stenden gebruikt bijvoorbeeld Edubadges die corresponderen met fasen binnen een minortraject en bij het Stadslab van de Hogeschool Rotterdam kunnen studenten een Edubadge in 3D-printing, Lasercutting of 3D-modelling halen.

Ook zijn er voorbeelden van instellingen die juist extracurriculaire activiteiten van studenten digitaal willen kunnen erkennen. Zo krijgen studenten van de uTwente een digitale erkenning – ondertekend door de rector – voor bestuurservaring binnen studentenorganisaties en kunnen studenten van de TU/e binnen het Pathways programma Edubadges halen die tezamen een extracurriculair leerpad vormen die voor moet bereiden op de arbeidsmarkt.

In de laatste voorbeelden is er in feite sprake van het formeel erkennen van activiteiten waar hiervoor nog geen erkenning of certificering bestond. Studenten betrokken bij de pilot geven aan hier over het algemeen ook meer het nut van in te zien dan een Edubadge voor onderwijsonderdelen waar ze al een cijfer en studiepunten voor krijgen.

Praktische Hordes

Deelcertificaten hebben op dit moment nog geen formele status volgens de wet maar er gaan zeker stemmen op om hier nu toch snel eens werk van te gaan maken. Projectmanager Alexander Blanc (SURF) legt uit dat dit als zodanig geen probleem is voor het uitrollen van de infrastructuur. “Edubadges kunnen in ieder geval veel meer transparantie brengen van behaalde leerresultaten als onderdeel van een opleiding. Wel zou het natuurlijk veel voordelen hebben een goede verankering in het stelsel tot stand te brengen. De zone flexibilisering van het Versnellingsplan Onderwijs Innovatie met ICT  neemt hier momenteel de lead in; zij is momenteel een analyse aan het opstellen van de bestuurlijke vraagstukken die in relatie tot microcredentialing relevant zijn.”

Een volgende stap die ervoor moet zorgen dat de gebruiksvriendelijkheid en ook de zichtbaarheid van Edubadges wordt vergroot is dat deze ook automatisch uitgegeven worden vanuit de bestaande studentinformatie systemen van de instellingen. Dat zal niet lukken voor eind 2020 geeft SURF aan, maar staat wel op de agenda voor de toekomst. “Dit staat wel als prioriteit nummer een op de roadmap, dus verwachting is dat dit begin volgend jaar alsnog ingezet kan gaan worden.”

Dat het ontwikkelen en implementeren van Edubadges een opdracht is die niet valt te onderschatten blijkt duidelijk uit de evaluatie. Blanc (SURF): “We zijn 4 jaar geleden begonnen, en die tijd is snel voorbij gegaan. De pilotperiode is tussentijds twee keer verlengd. Maar sneller kan het niet, tenzij je het ontwikkelwerk in splendid isolation zou doen misschien, maar dat moet je niet willen. Samenwerking met de pilotinstellingen heeft ons laten zien dat de badges in de praktijk anders gebruikt worden dan wat wij hier van tevoren hadden bedacht.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK