SIA stelt 10 miljoen euro extra beschikbaar voor hogescholen

Nieuws | de redactie
15 juni 2020 | Fondsverstrekker voor praktijkgericht onderzoek SIA heeft tien miljoen euro uitgetrokken om hogescholen door de coronacrisis te helpen. Daarnaast zijn er nog twee extra beurzen beschikbaar gesteld.

Regieorgaan SIA, dat praktijkgericht onderzoek via de tweede geldstroom financiert, stelt vanwege de coronacrisis extra beurzen beschikbaar. “Het onderzoek bij hogescholen staat als gevolg van de coronacrisis onder druk”, schrijft de onderzoeksfinancier.

De grootste geldsom – tien miljoen euro – is voor het behoud van de onderzoeksinfrastructuur van hogescholen, en wordt onder de naam Impuls 2020 eenmalig per hogeschool verstrekt. De middelen mogen worden gebruikt voor het aantrekken van onderzoekspersoneel, “materiaal ter versterking van de onderzoeksfunctie”, of om de onderlinge afstemming tussen hogescholen te verbeteren. Hoe dan ook moet een deel besteed worden aan “netwerkvorming, visievorming, en eventueel andere activiteiten ten behoeve van een betere strategische positionering van het onderzoek van de hogeschool”. Hoeveel geld een instelling kan ontvangen, hangt af van de grootte van de hogeschool. De bedragen variëren van 75 tot 550 duizend euro, aanvragen kan tot 15 oktober.

Ondersteuning voor lopende projecten

Sommige onderzoeksprojecten lopen door de coronacrisis vertraging op, bijvoorbeeld doordat dataverzameling onmogelijk is geworden of samenwerking met partners niet meer mogelijk is. “Er is een reëel risico dat de kwaliteit van onderzoeksprojecten onder druk komt te staan”. Lopende projecten die al een RAAK-subsidie ontvangen kunnen daarom aanspraak maken op een extra beurs, RAAK Impuls 2020. Met het geld kan het onderzoek worden aangepast aan de eisen van de 1,5-metersamenleving. In totaal is ruim twee miljoen euro beschikbaar, aanvragen kan tot 20 april 2021.

Daarnaast zijn er extra middelen voor de negentien steden die meedoen aan de City Deal Kennismaken. Wie specifiek onderzoek wil doen naar vraagstukken rondom COVID-19, kan zich wenden tot het financieringsprogramma ‘Second Wave’.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK