OCW zoekt leden voor diversiteitscommissie hoger onderwijs

Nieuws | de redactie
17 juli 2020 | OCW zoekt tien leden voor een diversiteitscommissie die het hoger onderwijs en onderzoek diverser moeten maken, want hier wordt nu nog niet altijd rekening mee gehouden.

Op 1 september zal de minister van OCW het Nationale Actieplan Diversiteit en Inclusie in het hoger onderwijs presenteren. Om de ambities waar te maken voor dit plan wordt een adviescommissie c.q. taskforce ingesteld. Deze commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over de vraagstukken en ambities in het actieplan aan het ministerie, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en andere partners in het veld.

Dit actieplan moet volgens OCW bijdragen aan een inclusieve, veilige en diverse leer- en werkomgeving waarin iedereen zich kan ontplooien. Het actieplan heeft naast aandacht voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, ook oog voor de diversiteit van de inhoud van onderzoek. Daar wordt nu nog niet altijd rekening mee gehouden, waardoor de resultaten soms niet aansluiten bij de werkelijkheid.

Na gelijke kansen alliantie meer aandacht voor diversiteit

Dit plan doet erg denken aan de Gelijke Kansen Alliantie van voormalig minister Bussemaker, die in de nadagen van haar ministerschap met de Gelijke Kansen Alliantie kwam Dit deed ze nadat de Onderwijsinspectie in een reeks rapporten had aangegeven dat de kansenongelijkheid in het onderwijs steeds ernstigere vormen aan begon te nemen.

In de vacaturetekst valt te lezen dat de afgelopen jaren op het gebied van inclusie en diversiteit in het onderwijs en onderzoek al veel bereikt is door verschillende partijen. “Nu is er een gezamenlijke aanpak nodig om de volgende stap te zetten.” In opdracht van OCW hebben NWO, de KNAW, de VSNU, het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, ECHO, het expertise Centrum Diversiteit en het Landelijke Overleg Diversity Officers de afgelopen maanden gewerkt aan het Nationale Actieplan Diversiteit en Inclusie.

De MBO Raad en de Vereniging Hogescholen zijn niet betrokken bij dit initiatief maar, zo valt te lezen in de advertentie, de ambitie is om de samenwerking in de nabije toekomst uit te breiden met het mbo en hbo. Daarover zijn nog gesprekken gaande.

Mensen met relevante expertise

Het profiel waar leden van de commissie aan mogen voldoen is breed. Van promovendi tot onderzoeker, iedereen die betrokken is bij dit onderwerp kan solliciteren. “Wij zijn op zoek naar mensen met relevante expertise en ervaring die interesse hebben om zitting te nemen in de adviescommissie voor inclusie en diversiteit in het hoger onderwijs en onderzoek.”

“De commissie zal bestaan uit leden die verschillende expertise vertegenwoordigen, bijvoorbeeld op het gebied van diversiteit en inclusie, verandermanagement, beleid, bestuurskunde of organisatiepsychologie. Ook promovendi, postdocs, jonge onderzoekers en deskundigen van buiten de academische sector en ervaringsdeskundigen worden van harte uitgenodigd om te solliciteren.”

Er zal in elk geval ook een student afgevaardigd worden. Met betrekking tot diversiteit van de commissie wordt er gekeken naar een zo groot mogelijke diversiteit in expertise, gender, etnische achtergrond, seksualiteit, vaardigheden, netwerk, leeftijd, en ervaringen.”

Instellingen kunnen ook advies vragen

De taak van de commissie wordt vooral om te kijken hoe het actieplan dat de minister tijdens de opening van het Academisch jaar presenteert uitgevoerd kan worden.  Daarbij wordt gekeken welke opties het meeste draagvlak hebben of wat er nodig is om bepaalde bestaande processen te verbeteren. Ook kunnen instellingen voor hoger onderwijs advies vragen aan de taskforce, of die taskforce ook onderdeel is van de adviescommissie wordt niet duidelijk uit de tekst.

De adviescommissie zal uit tien leden bestaan waaronder een voorzitter. De commissie vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Wie de selectie maakt voor de nieuwe leden is niet bekend, maar minister Van Engelshoven zal uiteindelijk de beslissing nemen wie er in deze commissie zitting zal mogen nemen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK