Henk Pijlman heeft de antwoorden op de vragen van het Groningse provinciebestuur

Nieuws | de redactie
2 september 2020 | ‘Werk is geluk.’ Voor Commissaris van de Koning in Groningen René Paas is er geen enkele twijfel over de beste remedie tegen de problemen waar de provincie mee kampt: werkgelegenheid. Dit zei hij als gastspreker tijdens de opening van het schooljaar 2020 – 2021 van Hanzehogeschool.
Foto: Hanze

Paas nam nog net niet het woord ‘verelendung’ in de mond, maar de provincie kampt naast aardbevingen met een snel oplopende werkloosheid als gevolg van de coronacrisis. Het gevolg onder de bevolking is een groot beroep op jeugdzorg, alcoholmisbruik en obesitas. Daartegen over staan mensen met werk die veel minder klachten hebben.

Groningen heeft veel klappen gehad

Scheidend Hanzehogeschool CvB-voorzitter Henk Pijlman bevestigde het door Paas – een voormalige ‘harde, vakbondsman’ – geschetste beeld. ‘Groningen heeft veel klappen gehad.’ Pijlman heeft een duidelijke visie hoe de noordelijke regio een impuls kan krijgen die uiteindelijk moet leiden tot meer werk. En dus geluk.

‘De schotten moeten weg tussen HO en MBO. Kennis moet de basis worden voor een nauwe samenwerking tussen bedrijven, hogescholen zoals NHL Stenden en de overheid, aldus Pijlman. Het concept Universiteit van het Noorden is het platform waarop alle noordelijke partijen moeten gaan samenwerken.

Snel openstellen van de kennisagenda voor de Universiteit van het Noorden

Pijlman hield in zijn allerlaatste openingstoespraak van het hogeschooljaar een vurig pleidooi voor een belangrijke stap: het snel opstellen van de kennisagenda voor de Universiteit van het Noorden. En het bewijs dat deze aanpak resultaten oplevert is er. In de nu eindigende planperiode van Hanzehogeschool is als doel geformuleerd dat er 500 beginnende ondernemingen moesten komen. Dat is gelukt, waarbij deze startups ook nog eens 3000 banen hebben opgeleverd.

De regio moet inzetten op de vorming van een Hydrogen Valley in het noorden, waar alle kennis rond deze beloftevolle energiebron wordt samengebracht. Pijlman sprak de hoop en verwachting uit dat in de Miljoenennota 2021 middelen zijn uitgetrokken voor het initiatief. Verder is een speerpunt Healthy Ageing, waarbij de omslag moet worden gemaakt van zorg verlenen naar een gezondere samenleving. Dit om de zorg te ontlasten en de kosten beheersbaar te houden. Ook het aanleren van ondernemerschap van studenten staat hoog op de agenda.

Taak van het nieuwe CvB

Henk Pijlman, inmiddels 20 jaar aan Hanzehogeschool verbonden had al eerder willen aftreden, maar is als ‘safe pair of hands’ aangebleven. Hij heeft geen uitgewerkt strategisch plan afgerond voor de komende planperiode.  Dat wordt een taak van het nieuwe CvB, waarin inmiddels ook Annemarie Hannink is toegetreden. Wel heeft hij een aantal richtingen aangegeven met een heldere visie. De instelling richt een Campus Acquisitie Fonds op met een omvang van 500 miljoen euro. Dit bedrag zal worden geïnvesteerd in wonen en bedrijfsvoorzieningen op de campus. Volledig conform de visie van Pijlman.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK