Jonge Socialisten willen een studiebeurs van 600 euro

Nieuws | de redactie
1 september 2020 | Volgens een voorlopige doorrekening kost het plan tussen 3 en 4 miljard euro, maar in ruil daarvoor krijgen studenten een uitwonende studiebeurs van 600 euro.
Studentenprotest tegen de renteverhoging – Foto: ScienceGuide

Volgens een voorlopige doorrekening kost het plan tussen 3 en 4 miljard euro, maar in ruil daarvoor krijgen studenten een uitwonende studiebeurs van 600 euro.

De Jonge Socialisten van de PvdA houden binnenkort een congres en daar kan over een uitgewerkt voorstel gestemd worden voor een nieuw studiefinancieringsstelsel. Het meest in het oog springende is dat de Jonge Socialisten een uitwonende studiebeurs willen van 600 euro en voor thuiswonende studenten een beurs van 300 euro. Dit plan gaat zo’n 3 á 4 miljard kosten.

Veel partijen hebben nog geen uitgewerkt voorstel

Al sinds de invoering zijn het CDA en CU, en de SP bezig met alternatieven voor het leenstelsel. Richting de verkiezingen is dit proces in een stroomversnelling gekomen. Inmiddels hebben GroenLinks, D66 en ook medearchitect van het leenstelsel PvdA nu vijf jaar na invoering afstand genomen van het nieuwe studiefinancieringsstelsel. GroenLinks en de PvdA hebben nog geen uitgewerkt tegenvoorstel evenals de CU en het CDA, maar D66 heeft onlangs al wel een alternatief bedacht.

Bij D66 krijgen studenten van wie de ouders tot 70.000 euro verdienen een studiebeurs van maximaal 400 euro per maand. Daarboven op wil D66 alle toeslagen zoals zorg- en huurtoeslag afschaffen en studenten in ruil daarvoor een belastingkorting van 300 euro per maand geven. Daarnaast wil D66 ook per studiejaar de beurs omzetten in een gift net als het ov-recht voor studenten. Dit moet voorkomen dat studenten met hoge schulden komen te zitten wanneer zij hun studie niet afmaken. Wat de kosten voor dit plan zijn is niet duidelijk.

Vooral de middenklasse wordt geraakt door het leenstelsel

De Jonge Socialisten, de jongerenafdeling van de PvdA komt nu ook met een voorstel om het huidige studiefinancieringsstelsel opnieuw in te richten. Zij komen met een uitwonende beurs van 600 en 300 euro voor thuiswonende studenten. Dit geldt voor studenten met ouders met een verzamelinkomen tot 100.000 euro. Volgens de JS wordt namelijk vooral de middenklasse geraakt door het leenstelsel. Dit bedrag is zo hoog omdat uit onderzoek van het ISO zou blijken dat studenten met ouders die een inkomen hebben boven de 100.000 euro ruim 1000 euro per jaar meer krijgen van hun ouders dan studenten met ouders onder die inkomensgrens.

De kosten van dit plan zijn volgens de Jonge Socialisten 3 á 4 miljard. Dit is fors meer dan alle andere voorstellen voor een herinvoering van de basisbeurs, dit zou zo’n 1 miljard kosten blijkt uit doorrekeningen van het Centraal Planbureau. De JS wil dit miljardenplan financieren door het belasten van de rijken.

Wanneer de ouders meer dan 100.000 euro verdienen worden zij geacht zelf bij te dragen aan de studie van hun kinderen, zo staat in het voorstel. Veel blijft ook hetzelfde zo kunnen studenten die bovenop deze beurs nog lenen 35 jaar lang terug blijven betalen en blijft de rente voorlopig op 0% staan, zo staat in het voorstel.

Er is veel te halen bij de rijken

Een voorzichtige doorrekening hebben de jongeren van de PvdA ook gemaakt. Dit plan is te bekostigen door het belasten van de rijken. De extra kosten worden voor de helft gedekt door extra belasting op grote bedrijven en de andere helft door extra belasting op hoge vermogens. “Op dit moment is er veel te halen bij Nederlands rijken, de rijkste 1% van Nederland bezit 32% van het private vermogen. Nederland mag qua inkomens relatief egalitair zijn, maar qua vermogen is dat een ander verhaal. Ook bedrijven mogen bijdragen,” zeggen de Jonge Socialisten. Volgend weekend wordt er over het voorstel gestemd bij de Jonge Socialisten.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK