Andere uitgangspunten, maar dezelfde belangen over kringlooplandbouw

Nieuws | door Irene Faas
30 oktober 2020 | Het agrarische bedrijf van de toekomst bestaat niet: zowel kleine ecologische bedrijven als grote productiegerichte bedrijven zijn nodig in de agrarische sector. Kringlooplandbouw speelt daarbij een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat? Aeres Hogeschool blikt vooruit op de uitgebreide discussie die hier maandag over plaats vindt.
Beeld: cquarles.

Aanstaande maandag vindt de eerste aflevering van De Koplopers plaats van Regieorgaan SIA in samenwerking met De Balie. In De Koplopers komen maatschappelijke vraagstukken en de daarbij horende uitdagingen en kansen aan bod. Ook de bijdrage van praktijkgericht onderzoek aan hogescholen wordt belicht. Het eerste onderwerp is kringlooplandbouw. Ron Methorst, lector omgevingsinclusief ondernemen bij Aeres Hogeschool, neemt deel aan de discussie. Samen met twee van zijn studenten, die tijdens de aflevering hun visie op het agrarische bedrijf van de toekomst delen, blikken we vooruit. Wat kunnen we verwachten?

“Kringlooplandbouw is een vorm van landbouw dat circulair is, waarin je eigenlijk alles hergebruikt en de ketens zo kort mogelijk houdt”, legt Joren van Werven, student agrarisch ondernemerschap dier & veehouderij, uit. Een melkveebedrijf verspreidt de mest van de koeien op het land, waar vervolgens gras van kan groeien. Dat eten de koeien, waarna ze melk produceren. De mest van de koeien gaat weer terug het land op, en de cirkel begint opnieuw.

Zowel kleine als grote bedrijven

Kringlooplandbouw speelt een belangrijke rol in de toekomst van agrarische bedrijven. Dianne van Raalte, student agrarisch ondernemerschap dier & veehouderij, heeft een duidelijk idee hoe het agrarische bedrijf van de toekomst eruitziet: “Ik denk niet dat er één agrarisch bedrijf van de toekomst is, daarvoor is de agrarische sector veel te divers.”

Ze denkt dat er een splitsing komt in twee typen bedrijven. “Een deel van de sector richt zich op efficiëntie, dus grote bedrijven met meer vee. De andere kant van de sector gaat zich juist richten op korte ketens en veel burgers op het bedrijf.” De kleinere bedrijven hoeven dus niet per definitie biologisch te zijn, maar hebben naast hun hoofdtaak als boerderij verschillende neventaken. “Bijvoorbeeld educatieboerderijen, zorgboerderijen en kaasmakerijen”, zegt Van Raalte.

Van Werven is het met haar eens: ook hij verwacht een tweesplitsing. “Naast de grote, efficiënte bedrijven, komen er ook bedrijven die zeggen: er is meer dan alleen efficiëntie en een bruto nationaal product.” Die bedrijven hebben bijvoorbeeld meer oog voor de natuur en halen geen grondstoffen uit het buitenland. “Zo zijn er verschillende manieren om aan kringlooplandbouw te werken” zegt Van Werven.

Die kleine bedrijven zijn belangrijk, tegelijk hebben we ook die grote bedrijven nodig. “Als vandaag alle boeren met grote, productiegerichte bedrijven stoppen, hebben we morgen geen eten”, zegt Methorst. “Als vandaag alle boeren met kleine, meer ecologische bedrijven stoppen, missen we juist een aantrekkelijk en divers platteland.”

Dezelfde belangen, maar vanuit een ander uitgangspunt

Zowel Van Raalte als Van Werven hebben goede verwachtingen voor de discussie die maandag plaats gaat vinden. Ron Methorst zit aan tafel met GroenLinks Kamerlid Laura Bromet, Alex Datema, voorzitter BoerenNatuur, en Marleen Janssen Groesbeek, lector Finance and Accounting bij Avans Hogeschool. Van alle partijen is er wel iemand aanwezig, zegt van Werven.

“Onderling hebben ze toch ook veel dingen gemeen, en ze hebben veel dezelfde belangen”, zegt hij. “Ik denk dat we allemaal vanuit een ander uitganspunt komen, en dat dat eigenlijk nog in één vaatje gegoten moet worden en dat we dan wel stappen kunnen maken.” Ook van Raalte kijkt ernaar uit: “Ik ben benieuwd met welke argumenten iedereen komt en waar de discussie heen gaat.”

De Koplopers #1: Kringlooplandbouw is maandag 2 november om 20:00 uur online te volgen op https://debalie.nl/programma/de-koplopers-1-kringlooplandbouw-02-11-2020/


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK