Ook ondernemers op uitwisseling, als het aan NHL Stenden ligt

Nieuws | de redactie
27 november 2020 | Gisteren werd de European University van het Regional University Network (RUN-EU) gelanceerd, waarbij ook NHL Stenden aangesloten is. Daarbij werd geopperd om ook uitwisselingen van ondernemers te organiseren, omdat de regio’s daarvan profiteren.
Beeld: nhlstenden.com

De nieuwe Europese samenwerking is koren op de molen van NHL Stenden, blijkt uit de woorden van Erica Schaper, voorzitter van het College van Bestuur van NHL Stenden. Tijdens een korte presentatie legt ze uit dat internationalisering één van de focuspunten van NHL Stenden is. Het RUN geeft de hogeschool daarom niet alleen mooie kansen voor internationale samenwerkingen, maar ook meer mogelijkheden voor uitwisselingsprojecten. De acht hogescholen die bij het RUN zijn aangesloten, komen namelijk uit zes verschillende Europese landen: Portugal, Nederland, Ierland, Hongarije, Finland en Oostenrijk. 

Uitwisseling van ondernemers 

Hoewel NHL Stenden haar studenten nu ook al mogelijkheden biedt om naar het buitenland te gaan, geeft Schaper aan dat ze blij is met de nieuwe uitwisselingsmogelijkheden. “Op deze manier kunnen we voor alle studenten, van leraren-in-opleiding tot techniekstudenten, mooie internationale projecten realiseren.” 

Het blijft echter niet bij uitwisselingen van studenten, als het aan Schaper ligt. Wat haar betreft worden er ook uitwisselingen voor ondernemers gerealiseerd. Daarbij legt ze uit dat haar hogeschool op het onderzoeksgebied van vital regions veel samenwerkt met Nederlandse overheden en ondernemers. Daarom zou ze een internationaal netwerk van dergelijke ecosystemen willen creëren binnen de RUN.  

“We hebben allemaal andere stukjes van de puzzel, bijvoorbeeld bij een thema als ‘circulariteit’.” Door die stukjes uit te wisselen, kunnen de aangesloten hogescholen profiteren van elkaars kennis. Uitwisselingsmogelijkheden voor ondernemers, die bijdragen aan de kennis en het onderzoek, zouden daar een rol in kunnen spelen. “Op die manier kunnen we de blikken van ondernemers verbreden, en zo bijdragen aan het welvaren van de regio’s.” 

Oogcontact of virtuele mobiliteit 

Door de maatregelen vanwege het coronavirus vinden de uitwisselingen tussen studenten op dit moment alleen virtueel plaats. Dat ziet Schaper het liefst anders. “Nu gaan we er gewoon zo mee om, maar het werkt natuurlijk minder goed dan een situatie waarin je elkaar meteen in de ogen kunt kijken.” 

Schaper laat buiten beschouwing dat de virtuele vormen van uitwisseling minder klimaatvervuiling veroorzaken. Danique Krikke, studentadviseur van het CvB van NHL Stenden, doet dat echter niet. Zij ziet ook nog andere voordelen die de coronamaatregelen met zich meebrengen. “Corona heeft laten zien dat er ook veel kan worden bereikt zonder fysieke ontmoetingen. Dit lijkt dus een goed moment om meer na te denken over virtuele mobiliteit. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, het maakt internationale uitwisselingen ook voor meer studenten toegankelijk.” 

Tips voor geïnteresseerde studenten 

Krikke is aan het woord tijdens een presentatie over de betrokkenheid van studenten bij het RUN. Daarin wordt onder andere verteld welke kerndoelen gezamenlijk zijn opgesteld door studentenvertegenwoordigers. Dat zijn er vijf: een duurzaam model van online en offline leer- en onderwijsmethoden; werken met professionals; verbinding tussen regionale instituten en academische omgevingen bewerkstelligen, gericht op interculturaliteit; het leren van levensvaardigheden in een inspirerende omgeving; en een vermenging van theoretisch onderwijs en praktisch leren. 

Wanneer Krikke wordt gevraagd naar manieren waarop studenten kunnen deelnemen aan internationale initiatieven zoals de RUN, geeft ze drie tips. “Het is natuurlijk het makkelijkst om betrokken te zijn wanneer je in de studentenraad zit, omdat je dan zeggenschap hebt in het beleid. Daarnaast kun je deelnemen aan de Annual Student Week van het RUN, waaraan al 120 studenten meedoen. Dat zou een mooie eerste stap zijn. Als je daartoe niet in de gelegenheid bent, vraag dan eens na bij docenten en begeleiders welke mogelijkheden er zijn voor internationale projecten.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK