Kabinet en Kamer willen meer testlocaties op hogescholen en universiteiten

Nieuws | de redactie
10 december 2020 | “Universiteiten en hogescholen moeten maximaal creatief zijn”, om zo veel mogelijk fysiek onderwijs mogelijk te maken, zegt minister-president Mark Rutte.

Gisteren debatteerde de Kamer over het coronabeleid. Eerder deze week was D66 met het voorstel gekomen om het hoger onderwijs vanaf februari stapsgewijs open te stellen, om zo meer fysiek onderwijs mogelijk te maken. De Kamer wil dat er, in navolging van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen, meer testlocaties komen in het hoger onderwijs. En als studenten negatief getest zijn bij ingang, dan hoeven zij zich in de gebouwen niet meer aan de afstandsregels te houden. Ook minister Hugo de Jonge is van mening dat het mbo en het hoger onderwijs meer ruimte moeten krijgen, maar waarschuwt wel dat het nog niet mogelijk is om asymptomatische besmettingen te detecteren middels sneltesten. 

Eerder deze week lanceerde D66 het plan om het hoger onderwijs na de kerstvakantie stapsgewijs open te stellen. Zo moet het besmettingsgevaar binnen het hoger onderwijs worden teruggebracht middels mondkapjes, looproutes en spatschermen. Daarnaast moeten instellingen ook de mogelijkheid krijgen om teststraten voor sneltesten in te richten, zodat medewerkers en studenten bij aankomst getest kunnen worden. 

Jongeren en studenten hebben het zwaar 

Bij het debat over Corona ging Rob Jettende fractievoorzitter van D66, nader in op dit nieuwe D66-plan. “Jongeren en studenten hebben het zwaar. Ook deze crisis raakt hen hard. Ze halen niet alles uit hun opleiding doordat veel online gebeurt. D66 stelt voor om perspectief te bieden op stapsgewijze heropening van onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld door sneltesten te combineren met onderwijs zonder afstand en door de capaciteit van onderwijsinstellingen te verhogen door mondkapjes en spatschermen te introduceren in collegezalen. En door slim te kijken naar looproutes in onderwijsgebouwen, zodat er weer meer studenten naartoe kunnen. 

Premier Mark Rutte was het hier in grote lijnen wel mee eens, en herhaalde een eerdere oproep dat hogescholen en universiteiten meer moeten doen om het fysiek onderwijs mogelijk te maken. “Ik ben het eens met de heer Jetten. Studenten kunnen nu al naar college voor fysiek onderwijs, mits op 1,5 meter. Dat vraagt er wel om maximaal creatief te zijn. Ik wil die oproep nog eens doen, ook aan universiteiten en hogescholen. Op dit moment zijn er zo veel theaters die problemen hebben en zichzelf beschikbaar stellen om op een veel grotere schaal onderwijs mogelijk te maken. Het vraagt om dat type creatieve oplossingen,” zo zei de premier.  

Van Engelshoven staat te popelen  

Hij voegde daaraan toe dat minister Van Engelshoven al volop in overleg is met de onderwijssector om te kijken wat nu al mogelijk isMinister Van Engelshoven gaat hier verder op studeren, en komt daar ook op terug bij de Kamer. Misschien is dat aanleiding — daar staat ze ook om te popelen — om daar ook nog apart met de Kamer over in gesprek te gaan. 

Aan het slot van het debat diende Jesse Klaver van GroenLinks ook nog een motie in die het kabinet opriep om sneltestlocaties in te richten bij mbo-instellingen en hoger onderwijsinstellingen die dat willen. Zo krijgen die instellingen meer ruimte voor fysiek onderwijs, en kunnen studenten en docenten frequent getest worden. Volgens Klaver levert het openen van collegezalen een cruciale bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien is het ook nodig om docenten te ontlasten in deze crisis, zo zegt hij in de Kamermotie.  

Minister Hugo de Jonge, die over het testbeleid gaat, was enthousiast over dit plan, maar had ook nog wel een voorbehoud wat betreft de sneltesten. “Ik plaats wel een aantal kanttekeningen. Ten eerste is het sowieso al mogelijk om deze teststraten in te richten op mbo-, hbo- en wo-instellingen. Ten tweede is het asymptomatisch gebruik van antigeentesten vooralsnog niet gevalideerd. Dat zal dus niet eerder kunnen dan in januari, na validatie. Overigens lijkt het mij goed om dit samen met de minister van OCW ter hand te nemen, en met haar te kijken op welke manier ik dit het beste kan vormgeven.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK