Vrouwelijke eerstejaars studenten schatten zich terecht hoger in dan mannen

Nieuws | de redactie
2 december 2020 | Toekomstige studenten die vertrouwen hebben in hun time management en zelfstandige motivatie, blijken tijdens hun eerste studiejaar beter te presteren. Daarnaast blijken vrouwelijke studenten zichzelf beter in te schatten, en presteren ze significant beter dan mannelijke studenten. Met dergelijke kennis kan beter worden ingeschat welke eerstejaars meer risico lopen op uitvallen, stellen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen.

Stel dat het mogelijk zou zijn om, al vóórdat studenten aan hun studie beginnen, te weten welke studenten meer kans hebben om slecht te presteren tijdens hun eerste studiejaar. Dat zou de begeleiding van eerstejaars studenten veel persoonlijker en effectiever kunnen maken. In een recent gepubliceerd onderzoek ontdekten onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen verschillende ‘pre-academische’ factoren die de studieresultaten beïnvloeden.   

Onderzoek onder 2355 studenten 

Middels een enquête, die studenten verplicht moesten invullen bij hun inschrijving voor een opleiding, onderzochten de onderzoekers hoe de toekomstige studenten zichzelf beoordeelden met betrekking tot drie ‘pre-academische’ factoren. Die factoren zijn: ‘academische zelfredzaamheid’, de mate waarin een student over de juiste studievaardigheden beschikt; ‘zelf-gereguleerd leren’, opgesplitst in time-management en de zelfstandige motivatie van studenten; en ‘betrokkenheid buiten de klas’, oftewel de mate waarin studenten zich met elkaar en de universiteit verbonden voelen. 

Volgens eerdere onderzoeken zou de beoordeling van deze factoren een indicatie moeten geven van de mate waarin een student is voorbereid op het hoger onderwijs, en daarmee ook van de kans dat een student moeilijkheden zal ondervinden in het eerste studiejaar. Zodoende vergeleken de onderzoekers de zelfbeoordelingen van de studenten voorafgaand aan hun eerste studiejaar met hun studieresultaten aan het einde van dat eerste studiejaar.  

De uiteindelijke dataset bestaat uit informatie over 2355 Nederlandse studenten. Niet alleen werd daarin de zelfbeoordeling van elke student geregistreerd, maar ook de gekozen studierichting en het geslacht. De respondenten zijn ongeveer evenredig verdeeld over drie studievlakken: natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen. Zestig procent van de studenten is man. 

Langs de lat van gender en discipline 

Op alle factoren (academische zelfredzaamheid, time management, zelfstandige motivatie en betrokkenheid buiten de klas) schatten toekomstige studenten zich, op schaal, hoger dan gemiddeld in. Wat betreft hun zelfstandige motivatie geven toekomstige studenten zich zelfs gemiddeld een 4.49 op een schaal van 1 tot 5.  

Het valt op dat vrouwelijke toekomstige studenten zichzelf op alle factoren hoger inschatten dan mannelijke toekomstige studenten. Daar blijft het echter niet bij: vrouwen blijken na het eerste studiejaar ook betere resultaten te boeken. Het gemiddelde resultaat van mannelijke eerstejaars is een 6.16; met een 6,62 is het gemiddelde resultaat van vrouwelijke eerstejaars bijna een halve punt hoger.  

Ook tussen de studievlakken zijn duidelijke verschillen waarneembaar. Hoewel de zelfbeoordelingen van toekomstige studenten in de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen elkaar niet veel mislopen, blijken de toekomstige studenten in de natuurwetenschappen zich op drie van de vier factoren het laagst te beoordelen. Saillant detail: juist die natuurwetenschapsstudenten blijken na het eerste studiejaar de beste resultaten te hebben behaald. 

Pre-academische factoren als voorspellers van studieresultaten 

Na verdere analyse van de onderzoekers blijken het time management en de zelfstandige motivatie van toekomstige studenten in positieve relatie tot hun studieresultaten te staan. Hoe beter ze zichzelf bij aanvang van hun studie beoordeelden op die eigenschappen, hoe hoger hun gemiddelde resultaat was na het eerste studiejaar.  

Ook de betrokkenheid buiten de klas en het gemiddelde resultaat van studenten blijken in relatie tot elkaar te staan. Die relatie is echter negatief: zodoende lijkt het erop dat de toekomstige studenten die vooraf verwachtten om veel tijd te besteden aan vriendschappen en verenigingen, dat ook hebben gedaan – ten koste van hun studieresultaten 

Er werd, anders dan verwacht, geen relatie gevonden tussen de academische zelfredzaamheid en de studieresultaten van eerstejaars studenten. De onderzoekers opperen dat studenten voor aanvang van hun studie misschien beter gemotiveerd waren dan tijdens hun studie, en dat studenten met een lage zelfbeoordeling wat betreft academische zelfredzaamheid mogelijkerwijs al zijn afgehaakt tijdens het eerste studiejaar. 

Eerder, meer en beter begeleiden 

De onderzoekers pleiten ervoor om voortdurend een vinger aan de pols te houden wat betreft genoemde vaardigheden van studenten. Op die manier moet het makkelijker zijn om eerstejaars studenten met een hogere kans op uitval te identificeren. Idealiter zou het meten van de vaardigheden van studenten al beginnen in hun voorbereiding op de studie. 

Daarnaast benadrukken de onderzoekers dat het gender en de studierichting van een student moeten worden meegewogen in het ontwerpen van persoonlijke begeleidingstrajecten. Het gender en de studierichting van een student blijken immers verband te houden met de kans op uitval in het eerste jaar. 

Als laatste wijzen de onderzoekers op het belang van terugkoppeling richting studenten wat betreft hun voorbereiding op en verwachting van hun toekomstige studie. Voorafgaand aan het studiejaar kan die terugkoppeling de pre-academische vaardigheden van studenten betreffen, en advies geven voor het succesvol doorkomen van het eerste studiejaar. Bij uitval van studenten kan zulke terugkoppeling echter ook worden gebruikt om studenten advies te geven bij het vinden van een studie die beter past bij hun vaardigheden en interesses.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK