Mbo’ers in hbo gehinderd door gebrek aan leesvaardigheid in Engels

Nieuws | door Michiel Bakker
28 januari 2021 | Wanneer mbo-studenten naar het hbo gaan, missen ze vaak de vaardigheid om Engelse teksten te lezen. Een training daarin helpt minder goed dan gehoopt, aangezien die studenten in hun mbo-tijd te weinig met Engels te maken hebben gehad, concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht.
Beeld: pixabay.com

Niet alle eerstejaars hbo-studenten zijn even bedreven in het lezen van Engelse teksten, hoewel dat wel steeds belangrijker is geworden, zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Wat betreft die bedrevenheid blijkt het geen verschil te maken of een eerstejaars hbo-student van het mbo, de havo of het vwo komt. Op een ander punt werkt het verschil in vooropleiding echter wel door. 

In een recent gepubliceerd artikel melden de onderzoekers namelijk dat het verschil in vooropleiding van eerstejaars hbo-studenten invloed heeft op het effect van een training in leesvaardigheid. Door hun gebrek aan voorkennis en ervaring met Engelse teksten profiteren studenten met een mbo-opleiding daar minder van. 

Leesstrategieprogramma voor eerstejaars hbo-studenten werkt 

In hun onderzoek bekeken de Utrechtse onderzoekers in hoeverre eerstejaars hbo-studenten beter Engels gingen lezen door een L2-leesstrategieprogramma, een training die zich specifiek richt op het lezen in een tweede taal (L2). Een leesstrategie is, in de definitie die de onderzoekers hanteren, een mentaal gereedschap dat een lezer bewust dan wel halfbewust gebruikt om dat wat zij leest te controleren, te bevatten of te herstellen. Aangezien strategische leesvaardigheden uit de eerste taal van een student niet zomaar toepasbaar zijn op een tweede taal, vraagt het kunnen lezen in een andere taal om andere vaardigheden 

Om te kijken of eerstejaars hbo-studenten die vaardigheden middels een training konden ontwikkelen, ontwierpen de onderzoekers een zeven weken durend L2-leesstrategieprogramma. Daarin werd elke week een andere L2-leesstrategie behandeld waarvan de effectiviteit in eerdere onderzoeken was gebleken. De leesvaardigheid van de deelnemende studenten werd op drie momenten gemeten: 10 weken voor aanvang van de training, aan het begin van de training, en aan het eind van de training.  

Het onderzoek werd uitgevoerd onder een geheel cohort van een Management en Bestuur-faculteit, dat 801 voltijd studenten bevatte. Van de 801 studenten bij de eerste meting waren er bij de derde meting nog 442 over; de anderen waren tegen die tijd gestopt met hun studie of stelden een deel van hun vakken uit. 

Om het effect van het L2-leesstrategieprogramma te onderzoeken, keken de onderzoekers of de leesvaardigheid van studenten tussen meting twee en meting drie harder steeg dan tussen meting één en meting twee. Dat bleek inderdaad het geval, en het verschil tussen die twee stijgingen was significant.  

De onderzoekers concluderen dan ook dat hun L2-leesstrategieprogramma werkt. Het percentage van de studenten dat slaagde voor het vak over Engelse academische leesvaardigheid steeg dat jaar zelfs van 45% naar 75%, meldde het jaarverslag van de betrokken faculteit 

Leesstrategieprogramma minder effectief voor hbo’ers uit mbo

In een tweede deel van het onderzoek werd gekeken of het effect van het L2-leesstrategieprogramma verband houdt met de vooropleiding van de eerstejaars hbo-studenten. De testgroep bevatte namelijk studenten met verschillende vooropleidingen. Ruim 60 procent van die studenten kwam van de havo, ruim 30 procent kwam van het mbo, en een kleine 4 procent kwam van het vwo. 

Hoewel de vooropleiding van studenten tijdens de eerste twee metingen niet leidde tot een significant verschil in hun leesvaardigheid, was dat bij de derde meting anders. Het L2-leesstrategieprogramma bleek voor studenten met een havo– of vwo-opleiding beter te werken dan voor studenten met een mbo-opleiding. De gemiddelde toename van de leesvaardigheid van die laatste groep was dan ook lager, terwijl er tussen studenten met een havo– of vwo-opleiding geen significant verschil was. 

Lager effect door gebrek in vooropleiding mbo

Volgens de onderzoekers is deze uitkomst niet verrassend; gemiddeld genomen hebben eerstejaars hbo-studenten met een mbo-opleiding namelijk minder ervaring met het lezen van complexe teksten, laat staan in het Engels. Voor sommige van deze studenten was het leesstrategieprogramma zelfs hun eerste kennismaking met dergelijke teksten. Daarnaast missen zij vaak achtergrondkennis die voor het lezen in een andere taal nodig is.  

Dat de vooropleiding van een hbo-student invloed heeft op haar leesvaardigheid in het Engels, is volgens de onderzoekers reden tot zorg. De onderzoeksresultaten lijken immers aan te geven dat de mindere aandacht voor Engels bij mbo-opleidingen negatieve gevolgen heeft voor mbo-studenten die daarna aan een hbo-opleiding beginnen. De onderzoekers spreken dan ook de hoop uit dat meer hogescholen L2-leesstrategieprogramma’s zullen aanbieden aan eerstejaars studenten, aangezien het programma in hun onderzoek duidelijke vruchten afwierp.  


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK