Discriminatie op de VU toont volgens minister noodzaak van diversiteitsactieplan

Nieuws | de redactie
15 februari 2021 | Minister Van Engelshoven wil vasthouden aan het actieplan diversiteit in het hoger onderwijs, te meer omdat onderzoek toont dat geneeskundestudenten van de VU zich gediscrimineerd voelen.

Onlangs publiceerden onderzoekers van de Vrije Universiteit een publicatie over geneeskundestudenten met een migratieachtergrond aan de Vrije Universiteitwaaruit blijkt dat deze groep studenten zich vaak gediscrimineerd voeltZe worden niet alleen gediscrimineerd, maar ervaren ook een gebrek aan positieve rolmodellen met een niet–westerse achtergrond. Bovendien hebben deze studenten niet het gevoel bij de opleiding en de beroepsgroep te horen, en ervaren ze een vooringenomenheid van examinatoren bij klinische beoordelingen. 

Plan van de minister uitgekleed

Voor GroenLinks was dit aanleiding om Kamervragen te stellen. Uit de beantwoording van de minister blijkt dat deze ervaring van geneeskundestudenten de noodzaak aantoont om vast te blijven houden aan het actieplan diversiteit hoger onderwijs. Onlangs kleedde de Kamer dat actieplan echter al flink uit, omdat een Kamermeerderheid de plannen veel te ver vond gaan.  

Meld u hier aan voor de ScienceGuide Nieuwsbrief 

GroenLinks wilde nu van de minister weten of zij het beeld herkent dat studenten die zich gediscrimineerd voelen, ook slechtere studieresultaten behalenDat werd namelijk door de onderzoekers gesteld. De minister erkent dat, en voegt daaraantoe dat dit niet alleen studenten met een migratieachtergrond betreft. “Uit dit onderzoek komt naar voren dat dit ook geldt voor lhbtq+-studenten zonder migratieachtergrond en studenten met een beperking zonder migratieachtergrond. Daarom is het van groot belang in te zetten op een inclusieve en veilige leeromgeving, zoals ook in het Nationale Actieplan Diversiteit is beschreven.  

Op de vraag of de resultaten van dit onderzoek op een universiteit aanleiding geven tot een breder onderzoek, zegt de minister dat het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek momenteel bezig is met een onderzoek naar de onbedoelde effecten van selectie op de diversiteit van de geneeskundestudentenpopulatieDe minister wijst er daarnaast op dat er steeds meer meldingen komen over discriminatie en sociale veiligheid in brede zin. Door de toename in aandacht voor het onderwerp stijgt volgens de VH en de VSNU ook het aantal meldingen, aldus de minister. 

Aandringen op afzwakking van de plannen

GroenLinks wilde ook weten of de minister nog wel vertrouwen heeft in haar eigen actieplan Diversiteit en Inclusie in het Hoger Onderwijs. “Gezien de moties die tijdens de behandeling van het actieplan zijn aangenomen en aandringen op afzwakking van de plannen, legden de Kamerleden zich uit. De bedoelde moties kwamen voornamelijk vanuit de VVD en riepen de regering op om de achtergrond van zowel studenten als medewerkers in het hoger onderwijs niet bij te houden. Ook werd er een SGP-motie aangenomen, waarin stond dat er in het hoger onderwijs niet meer Diversity Officers bij mochten komen 

GroenLinks stemde met geen deze moties in. Nu is de partij ongerust dat een groei van diversiteit en gelijke kansen op de tocht staan. Gezien de reacties vanuit het hoger onderwijs zelf, denkt de minister dat dit wel meevalt. De betrokken veldpartijen hebben aangegeven dat zij onverminderd doorgaan met hun ambities meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek te bewerkstelligen”, schrijft de minister 

“Uiteindelijk hebben zij zelf de grootste rol in de cultuurverandering, daarom heb ik alle vertrouwen in de daadkracht van het Nationaal Actieplan. Uiteraard zal ik waar mogelijk de Kamer vroegtijdig consulteren voordat verdere stappen worden genomen. Aanvullende maatregelen zijn wat mij betreft op dit moment niet aan de orde. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK