Geef studenten meer tijd

Opinie | door Maurice Limmen & Sander van den Eijnden
9 februari 2021 | Studenten hebben het niet alleen zwaar, ze bevinden zich ook nog eens in de meest vormende periode van hun leven, zeggen de voorzitter en de vice-voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Wat ze nu doormaken, nemen ze de rest van hun leven mee. De voorzitters van de hogescholen roepen de politiek er daarom toe op om álle studenten meer tijd en ruimte te geven voor het voltooien van hun opleiding.
Beeld: Andrew Neel

De positie van onze studenten is momenteel onderwerp van maatschappelijk debat en zorg. Vragen over studievoortgang, beperkte ontwikkelruimte en zorg over de toekomst zijn aan de orde van de dag. Wij hogescholen staan in het gesprek daarover náást onze studenten. Het is evident dat het welzijn van studenten onder druk staat. Studievertraging, psychische problematiek, problemen thuis, het leenstelsel, de woningmarkt en het toekomstbeeld zijn maar een aantal van de problemen waarover zij zich zorgen maken.

Hogescholen doen intussen wat ze kunnen, en gelukkig gaat het met veel studenten en hun studievoortgang nog goed. Waar studenten wél achterstanden oplopen, helpen we die goed te maken. Intussen hebben hogescholen zelf echter ook noden, bijvoorbeeld door de toename van de instroom. Dat kost tijd en geld 

Studententijd is een vormende fase

Dat studenten, net als veel andere mensen, een moeilijke tijd doormaken, is dus zeker. Onderscheidend is echter dat scholieren en studenten van circa 15 tot 25 jaar oud in de vormende fase van hun leven zitten. Hun zelfbeeld, identiteit, wereldbeeld en beeld van de ander worden in deze periode meer gevormd dan in enige periode ervoor of erna. We zouden daarom willen dat deze coronatijd straks een tijd is geweest waarin ze zich gezien en gehoord hebben gevoeld. De plek die deze tijd in het zelfbeeld en wereldbeeld van onze studenten krijgt, wordt mede bepaald door het begrip, de hulp en steun die vrienden, ouders, leraren en de samenleving als geheel hebben geboden. Compassie met en steun aan deze jonge mensen gaat dus verder dan alleen het oplossen van problemen in het hier en het nu.

Als straks de tijd van beperkingen voorbij is, willen we allemaal het leven weer in de breedte leven. Voor de jonge mensen geldt dat zelfs nog meer. Maar als onze studenten dan alles op alles moeten zetten om gemiste ontplooiingskansen in te halen, lukt dat niet. Dan vervangen we de ene benauwende situatie door de andere.

Geef álle studenten ruimte en tijd

Laten we de studenten daarom tijd en ruimte geven – om de buitenlandstage die niet doorging alsnog te doen, om toch het extra vak te doen dat iemand eerst moest laten vallen, om minder tijd aan een bijbaan te besteden zodat er meer tijd is om te studeren, of juist om werk en studie te combineren. Laten we hen tijd en ruimte geven om zich te ontplooien zoals ze dat voor ogen hadden; en ja, waar nodig ook tijd om de opgelopen achterstanden weg te werken.  

Onze oproep is dus deze: Geef álle studenten wat ruimte en tijd, niet alleen zij die achterstanden hebben opgelopen. Laat studenten niet tussen wal en schip vallen. Als samenleving moeten we onze studenten perspectief bieden. Daarom roepen we de politiek op om snel invulling te geven aan die verantwoordelijkheid, in overleg met de studenten, de onderwijsinstellingen en andere betrokken partijen.  

Maurice Limmen : 

Voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Sander van den Eijnden : 

Werkte binnen het hoger onderwijs als directeur Internationaal Beleid bij het ministerie van OCW, algemeen directeur van Nuffic, voorzitter van Neth-er, bestuursvoorzitter van de Hogeschool Leiden, vice-voorzitter van de Vereniging Hogescholen en bestuursvoorzitter van de NVAO.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK