Geld speelt geen rol bij collegegeldvrij studeren, zegt Mark Rutte

Nieuws | door Frans van Heest
9 februari 2021 | “Als we bedrijven steunen, kunnen we ook niet anders dan het onderwijs steunen.” Het kabinet wil flink investeren in het onderwijs, om zo opgelopen achterstanden weg te werken en een extra jaar collegegeldvrij studeren mogelijk te maken.

Vandaag heeft de Kamer unaniem ingestemd met een motie van GroenLinks om studenten een collegegeldvrij jaar te geven. Zo kunnen studentenachterstanden wegwerken die ze hebben opgelopen als gevolg van de coronacrisis. Alle partijen stemden voor dit voorstel 

Aanvankelijk leek de minister-president nog weinig enthousiast om zijn steun uit te spreken voor dergelijke ongedekte cheques vanuit de Kamer. Toch zegt hij nu dat geld geen rol speelt in de discussie over een mogelijke aanpak om achterstanden in het onderwijs tegen te gaan. De roep om studenten een gratis extra collegejaar te geven, staat inmiddels niet meer op zichzelf; ook vanuit hogescholen wordt deze oproep steeds luider. 

Meld u hier aan voor de ScienceGuide Nieuwsbrief 

Jongeren vragen ons om compensatie 

Afgelopen week diende Jesse Klaver (GL) samen met Rob Jetten (D66) een motie in die de regering opriep om studenten een extra gratis uitloopjaar te geven. Volgens Rob Jetten wordt daarop ook door jongeren zelf op aangedrongen wordt. “Jongeren vragen ons vooral om de komende tijd soepeler om te gaan met studievertraging, om na te denken over compensatie van collegegelden, aldus de fractievoorzitter van D66. 

Volgens Jesse Klaver is compensatie van collegegelden nodig om de druk bij jongeren weg te halen. “Zorg ervoor dat mensen die nu studeren aan mbo, hbo of universiteit als ze uitlopen dat een jaar collegegeldvrij kunnen doen. De waarde daarvan is dat het druk weghaalt bij jongeren. Dan weten ze dat ze niet alle achterstanden die ze nu oplopen gelijk hoeven in te halen. Ik denk dat dat een belangrijke stap is die we kunnen zetten. 

Er zijn geen taboes, zegt Rutte 

In reactie daarop zei minister-president Rutte dat het voorstel van Jetten en Klaver verstrekkend is, maar dat dit idee zeker wordt meegenomen in een nationaal programma om onderwijsachterstanden tegen te gaan. “De minister van OCW en de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zijn met het hele onderwijs bezig om een nationaal programma vorm te geven. Daarbij is ook de gedachte dat het echt een meerjarige aanpak moet zijn. Er zijn geen taboes, dus ook niet wat betreft de verlenging van de school- of studietijd. De suggestie van de heer Klaver is verstrekkend, maar die nemen we hierin mee. 

Dit uitspraak zette de deur open voor pogingen om het kabinet zover te krijgen dat het studenten een collegegeldvrij jaar geeft. Jesse Klaver diende daarom een motie in die het kabinet vroeg om dit te regelen. In de motie werd gesteld dat veel studenten financieel worden getroffen door de coronacrisis, onder andere vanwege het wegvallen van inkomsten en het oplopen van studievertraging. Daarom roept de motie het kabinet op om alle studenten, door ervoor te zorgen dat ze een jaar kunneuitlopen, volledig te compenseren voor de malheur die hen treftDaar blijft het wat betreft de motie echter niet bij; er wordt namelijk ook opgeroepen om vervolgens de gederfde inkomsten van mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten volledig te compenseren.” 

Tijdens het debat beoordeelde de minister-president de ingediende motie met gemengde gevoelens; “Mits zij zo kan worden geïnterpreteerd dat het kabinet wordt opgeroepen om in het nationaal programma mogelijk ook de studievertraging voor studenten mbo, hbo en wo mee te nemen. De motie roept op om een jaar collegegeld kwijt te schelden. Dat deel moet ik echt ontraden. Ik kan geen oordeel Kamer geven op een blanco cheque zonder dekking.  

Zie Rutte voortdurend blanco cheques uitdelen 

Met dit antwoord nam GroenLinks-voorman Klaver echter geen genoegen. “Ik zie deze minister-president voortdurend blanco cheques uitdelen. Dit gaat niet alleen over een mogelijkheid of een optie. Dit is een hele duidelijke oproep om ervoor te zorgen dat studenten een jaar langer collegegeldvrij kunnen studeren. In zijn antwoord daarop kon de premier alleen meedelen dat erover wordt gepraat. “Zou de motie worden aangenomen, dan zullen we daar natuurlijk verder over praten. 

Een dag later, tijdens de wekelijkse persconferentie, kwam Rutte toch terug op het debat van een dag eerder. Hij leek nu wat toeschietelijker wat betreft het financieel compenseren van jongeren, en sprak hen daarbij direct aan. “We hebben vandaag in het kabinet lang over jullie gesproken. Heel uitgebreid, en iedereen realiseert zich dat het voor jullie een ongelooflijk zware tijd is. Dat het moeilijk is. 

De premier herhaalde dat het kabinet momenteel aan het kijken is hoe studenten gecompenseerd kunnen worden. “Net als gisteren in de Kamer hebben we richting jullie uitgesproken dat wij bezig zijn om te kijken naar het hele onderwijs, van basisscholen tot en met de universiteiten. Weet dat de hele Haagse politiek en de fracties in de Kamer zich realiseren dat het moeilijk is, en de komende weken gaan we verder met elkaar in gesprek, de ministers in het kabinet voorop, over hoe we dit in goede banen kunnen leiden. 

Dit vraagt maatwerk 

De parlementaire verslaggevers in Nieuwspoort vonden deze toezegging echter nog te vaag, maar in zijn toelichting bleef Rutte erbij dat hij niets anders kon toezeggen, aangezien het om maatwerk gaat. “We zijn het in kaart aan het brengen, we hebben er nog geen besluit over genomen. Wat betekent het voor de eindexamens, wat betekent het voor de universiteiten, de hogescholen, het collegegeld voor alles eigenlijk. Deze generatie heeft het heel zwaar. Dat vraagt maatwerk, en daar gaan we de komende week verder aan werken. 

De premier voegde daar nog wel aan toe dat geld geen rol mag spelen in deze discussie. “De onderwijsachterstanden zijn vaak een geldkwestie en ook een organisatiekwestie. Dat is heel complex, maar geld is dan eigenlijk weer niet complex. We hebben diepe zakken doordat we het de afgelopen jaren zuinig hebben aangedaan. Als we bedrijven steunen, kunnen we ook niet anders dan het onderwijs steunen als daar meer geld nodig is. 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK