Kabinet gaat goed kijken naar misbruik ADHD-medicatie in het hoger onderwijs

Nieuws | de redactie
23 februari 2021 | Niet alleen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, ook de demissionair minister voor Medische zorg en Sport krijgt nu signalen van misbruik van ADHD-medicatie onder studenten. Toch wil de minister de uitkomst grootschalig onderzoek van het Trimbos-instituut afwachten voordat zij overgaat tot verdere actie
Tamara van Ark in de Tweede Kamer

Onlangs heeft het CDA Kamervragen gesteld naar aanleiding van onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar misbruik van ADHD-medicatie onder studenten. De Groningse onderzoekers schreven in die wetenschappelijke publicatie dat het misbruik van ADHD-medicatie onder studenten schrikbarend is.

Eerder onderzoek te anekdotisch

Het is niet voor het eerst dat deze problematiek wordt onderzocht. De Universiteit van Amsterdam heeft in 2020 ook een onderzoek verricht naar misbruik van deze medicatie onder studenten, die hoopten daarmee hun leerprestaties te bevorderen. Uit gesprekken met studentpsychologen en artsen bleek toen dat ook zij misbruik van deze stimulerende medicatie signaleerden. De minister vond dat onderzoek echter te anekdotisch en besloot dat verdere maatregelen niet nodig waren.

Meld u hier aan voor de ScienceGuide Nieuwsbrief 

Het nieuwe onderzoek van de Universiteit Groningen, waar ScienceGuide onlangs over berichtte, is groter opgezet en bevestigt het beeld van het UvA-onderzoek van een jaar eerder. Voor het CDA was dat reden om wederom Kamervragen te stellen aan de ministers van OCW en VWS. Het CDA wilde weten of zij dit onderzoek wel serieus nemen en of zij bereid zijn om tot maatregelen over te gaan.

Namens het kabinet reageert Tamara van Ark, de demissionair minister van Medische Zorg en Sport. Zij zegt dat ook zij signalen uit het veld krijgt van een groeiende groep die deze ADHD-medicatie om verkeerde redenen gebruikt. “Ik wil deze signalen niet naast me neerleggen en ga hier in de komende maanden goed naar kijken”, schrijft Van Ark.

De monitor moet meer inzicht geven

De minister, die in haar beantwoording voortdurend naar haar voorganger Bruno Bruins verwijst, zegt dat het eerdere UvA-onderzoek niet aanspoorde tot ingrijpen omdat het geen representatief onderzoek was. Ze schrijft echter ook dat het Trimbos-instituut nu al bezig is met onderzoek naar middelenmisbruik door studenten.

“Ook heeft mijn voorganger gewezen op de monitor van het Trimbos-instituut naar de mentale gezondheid en het middelengebruik onder studenten. De monitor moet meer inzicht geven in de aard en omvang van het (oneigenlijk) gebruik van deze zogenoemde prestatie verhogende (recept-)geneesmiddelen”, aldus de demissionair minister van Medische Zorg en Sport.

Tegen handel via internet is niets te doen

Op de vraag of de minister ook nog iets kan doen tegen illegale internethandel in deze medicatie zegt de minister dat dit eigenlijk niet mogelijk is. “Illegale aanbieders kunnen overal ter wereld hun domeinnaam registeren. Ook kunnen ze kiezen om de inhoud van hun website overal ter wereld bij een dienstverlener op een server onder te brengen. In een dergelijk geval heeft de Inspectie Gezondheidszorg hier geen zeggenschap over en beschikt zij dus niet over formele mogelijkheden om op te treden tegen de houder van de website.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK