RUG rekent op 110 miljoen steun uit Nationaal Programma Onderwijs

Nieuws | door Michiel Bakker
18 februari 2021 | De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) verwacht zo'n 110 miljoen euro extra te ontvangen door het gisteren gepresenteerde Nationaal Programma Onderwijs. In de strijd tegen de werkdruk wil de RUG dat geld gebruiken om de baanzekerheid te vergroten, meer junior docenten in te zetten, en een onderwijstransitie richting onder meer blended onderwijs te versoepelen.
Het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Beeld: wikimedia commons.

Tijdens een vergadering van de Universiteitsraad van de RUG werd het nieuwe strategische plan besproken. Aangezien dat daags na de presentatie van het Nationaal Programma Onderwijs plaatsvond, kwam ook de besteding van die extra financiële steun ter sprake. Jouke de Vries, voorzitter van het College van Bestuur, lichtte toe dat het ministerie van OCW landelijk 150 miljoen euro uittrekt ter compensatie van de grote groei in studentenaantallen. Daarnaast komt er zowel dit jaar als volgend jaar voor hoger onderwijsinstellingen veertig miljoen euro beschikbaar ter bevordering van studentenwelzijn en studievoortgang, en wordt er in dezelfde jaren 80 miljoen euro besteed aan de verlenging van contracten van jonge onderzoekers.  

RUG rekent op zo’n tien procent van steun aan hoger onderwijs 

Hans Biemans, lid van het College van Bestuur, rekende vervolgens voor dat de RUG verwacht zo’n tien procent van die bedragen te ontvangen. Daarbij zou het gaan om ongeveer 15 miljoen euro ter compensatie van de onverwachts toegenomen studentenaantallen – geld dat anders pas in 2022 zou worden uitgekeerd. Daarnaast verwacht de RUG zo’n acht miljoen euro te ontvangen ter bevordering van studentenwelzijn en studievoortgang, en zeven à acht miljoen euro om de contracten van jonge onderzoekers te verlengen. Ook gaf Biemans aan dat de medezeggenschap bij de besteding van dit geld zal worden betrokken, iets waarom demissionair minister Van Engelshoven specifiek vroeg tijdens de presentatie van het Nationaal Programma Onderwijs. 

Verder vertelde RUG-rector Cisca Wijmenga verder dat een compensatieregeling voor niet-EU studenten wordt verlengd. De huidige compensatieregeling voor dergelijke studenten die vertraging hebben opgelopen en zich daarom opnieuw moesten inschrijven liep tot 1 januari. Op verzoek van de minister is de duur van de compensatie verlengd tot 1 augustus. Tot die tijd hoeven vertraagde en heringeschreven studenten van buiten de Europese Unie dus geen collegegeld te betalen.  

Nog forsere inzet op verlaging werkdruk 

De gisteren toegezegde steunmaatregelen kunnen binnen de RUG goed worden besteed, bleek uit de toelichting van rector Wijmenga op het nieuwe strategische plan. In dat plan wordt namelijk niet alleen gesproken over interdisciplinaire samenwerkingen en de Universiteit van het Noorden, ook de hoge werkdruk is een thema. “Met de toegekende middelen kunnen we hierop nog forser inzetten dan we al van plan waren”, aldus de rector. 

Het College van Bestuur van de RUG geeft aan in ieder geval een aantal zaken rondom werkdruk te willen aanpakken. Daarbij gaat het tenminste om het vergroten van de baanzekerheid en de inzet van junior docenten. Volgens Wijmenga past de genoemde inzet van junior docenten goed binnen de agenda van erkennen en waarderen.  Verder is de RUG bezig met het optuigen van een transitieplan voor het onderwijs, onder meer om blended onderwijs op een hoger niveau te brengen. Dat plan moet op 1 april klaarliggen en op 1 september operationeel zijn.  

Deze maatregelen zijn niet structureel 

Vanuit de personeelsfractie van de Universiteitsraad was Antoon de Baets, bijzonder hoogleraar Geschiedenis, Ethiek en Mensenrechten, niet erg onder de indruk van de voornemens van het College van Bestuur. Hij memoreerde dat er in 2018 dan wel was besloten om structureel 5 miljoen per jaar te besteden aan de verlaging van werkdruk, maar “helaas is de politiek van 2018 niet meer afdoende om de werkdruk van 2021 te lijf te gaan”, aldus De Baets 

“De verdergaande maatregelen tegen werkdruk die in dit strategisch plan door het College van Bestuur worden voorgesteld zijn sympathiek, maar vrijwel louter verbaal en ontdaan van elke financiële angel”, vond de bijzonder hoogleraar. Die waarschuwde er tevens voor om de maatregelen vanwege Covid-19, wat het Nationaal Programma Onderwijs in wezen is, niet te verwarren met structurele maatregelen.  

Ook Casper Albers, hoogleraar Toegepaste Statistiek & Datavisualisatie, wees vanuit de personeelsfractie op het feit dat de steun uit het Nationaal Programma Onderwijs niet structureel is. “Extra geld is nuttig om de problematiek vanwege corona op te vangen, maar dit is geen structurele oplossing. Die strijd is nog niet afgelopen”, aldus Albers. 

“Alles wat u opsomt, mevrouw de rector, zijn maatregelen die 24 of 48 uur oud zijn”, zei De Baets op een later moment nog, toen het hem naar eigen zeggen duidelijk was geworden dat het College van Bestuur en hijzelf in volstrekt parallelle werelden leven. “U bent door de gong gered”, voegde hij de bestuurders toe. “U mag mevrouw Van Engelshoven op uw blote knieën danken dat ze deze discussie over werkdruk vandaag helemaal anders heeft gekleurd.” 

Werkdrukverlaging wordt al langer belangrijk gevonden, zegt CvB 

In haar reacties gaf Wijmenga aan dat ze de kritiek van De Baets niet terecht vond. Zo wees ze opnieuw op het te verwachten transitieplan en zei ze dat het College van Bestuur het welzijn van de RUG-medewerkers al erg belangrijk vond. “We willen graag aan de werkdruk werken, maar we hadden tot gisteren ook maar beperkte middelen”, verantwoordde ze zichzelf. “Ik ben heel blij dat we nu nog meer ruimte krijgen om dit op grote schaal aan te pakken.” 

Ook bestreed de rector dat de maatregelen tegen de werkdruk pas na de presentatie van het Nationaal Programma Onderwijs zijn genomen. “De commissie Onderwijs & Onderzoek kan beamen dat wij vorige week al tijdens een overleg richting hen hebben aangegeven hoe belangrijk we dit vinden, en dat was voordat we wisten dat deze middelen beschikbaar zouden komen. 

Haar collega-bestuurder Jouke de Vries gaf richting De Baets ook nog aan dat de beschikbaar gekomen middelen niet overhaast en klakkeloos moeten worden uitgegeven. “We hebben al mooie ideeën die we verder zullen uitwerken, en daar zullen we vervolgens extra geld aan koppelen. Het is nu te vroeg om die koppeling al te maken”, aldus De Vries.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK