Tot 5 maart kunnen de nominaties worden ingediend voor de Lector van het Jaar

Nieuws | de redactie
24 februari 2021 | Het type onderzoek dat hogescholen doen is iets waar steeds meer universiteiten ook met veel belangstelling naar kijken, zegt jurylid van de Lector van het Jaar-verkiezing Antoine Heideveld.
Antoine Heideveld, jurylid van Lector van het Jaar

Studenten, docenten en bestuurders kunnen tot 5 maart de nominaties insturen voor de Lector van het Jaar 2021.  Het komend jaar gaan het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en ScienceGuide samen met ‘Studenten voor Morgen’, een organisatie die de duurzaamheid in het hoger onderwijs wil bevorderen, op zoek naar de lector die er in zijn of haar werk het beste in slaagt het onderwijs inhoudelijk te vernieuwen en te verduurzamen.

De jury van de prijs bestaat uit Leon van der Neut, bestuurslid bij het ISO, Nikki Trip, voorzitter van Studenten voor Morgen, Frans van Heest namens ScienceGuide en als expert uit het veld is Antoine Heideveld gevraagd. Hij is directeur van Het Groene Brein.

160 onderzoekers van alle universiteiten en hogescholen in Nederland

Het Groene Brein is een netwerk van 160 onderzoekers van alle universiteiten en hogescholen in Nederland. Die worden door Het Groene Brein verbonden aan vraagstukken uit de praktijk, maar ook vanuit veel verschillende regio’s op het vlak van de nieuwe, duurzame economie. Dat gaat om duurzaamheid in de brede zin.

De doelstelling van Het Groene Brein is om een wereld te creëren met aandacht voor zowel de sociale aspecten als ook de ecologische en economische aspecten van verduurzaming. Heideveld zegt daarover: “We zijn opgericht en komen voort uit heel veel bedrijven om juist samen innovaties aan te jagen. Dat doen we eigenlijk in alle sectoren; zowel in de landbouw, als in de bouw, textiel en sierteelt. We doen zo’n 150 projecten per jaar. Soms klein, maar soms ook heel groot, waarbij wetenschap en praktijk samen aan de slag gaan. Op die manier werken wij ook veel met lectoren.”

Platform voor lectoren voor seculaire economie

Heideveld is in 1994 ook oprichter geweest van Studenten voor Morgen, maar heeft als directeur van Het Groene Brein veel contact met lectoren en is ook betrokken bij SIA-aanvragen. “Ik ben secretaris van het lectorenplatform circulaire economie, een platform van lectoren die werken aan seculaire economie. Bij SIA zit ik soms ook in commissies van RAAK-financiering voor praktijkgericht onderzoek.”

Heideveld vindt het eervol en belangrijk om met de Lector van het Jaar positieve aandacht te geven aan het praktijkgerichte onderzoek. “Ik vind het heel mooi dat het ISO een prijs organiseert voor de duurzaamste lector. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je als hbo-student ook echt iets kunt zeggen over het onderwijs en onderzoek en dat je daar ook een rol in pakt. Daar draag ik als jurylid graag aan bij.”

Universiteiten kijken steeds meer naar hbo-onderzoek

Vanuit het Groene Brein ziet Heideveld dat het hbo-onderzoek steeds meer navolging krijgt, ook aan de universiteit. “Het werk van lectoren als spil tussen praktijk, onderwijs en onderzoek is een hele mooie manier van werken en heeft wat mij betreft ook echt de toekomst. Je ziet ook dat universiteiten daar steeds meer naar kijken om op die manier trans-institutioneel onderzoek te gaan doen. Iets dat lectoren al jarenlang gewend zijn. Ik vind het mooi om dat als jurylid te promoten.”

Criteria voor de voordracht

Studenten (green office) medewerkers, docenten, onderzoekers en medewerkers van hogescholen worden tot en met vrijdag 5 maart van harte uitgenodigd hun voordrachten voor de Lector van het Jaar in te sturen naar lectorvanhetjaar@iso.nl. Neem in uw voordracht de volgende zaken mee:

  • Hoe levert het onderzoek van het lectoraat of de uitwerking daarvan een bijdrage aan de verduurzaming van het onderwijs op de hogeschool of daarbuiten?
  • Welke verbindingen gaat het lectoraat/de lector aan met maatschappelijke partners in de regio?
  • Zijn studenten actief betrokken bij het onderzoek en de maatschappelijke doorwerking van het onderzoek?

Lectoren uit alle disciplines van het hbo maken kans ‘Lector van het Jaar’ te worden, mits het thema ‘duurzaamheid’ duidelijk naar voren komt in hun werk. Een voordracht zou daarom idealiter voorzien zijn van een – graag ook feitelijke – onderbouwing van concrete daden, realisaties en resultaten die dit kunnen onderstrepen. Dat kan bijvoorbeeld middels testimonials van alumni en partners in binnen- en buitenland, maar ook middels input vanuit de betrokken studenten bij dit onderzoek, en van collega’s en docenten binnen de hogeschool, een Centre of Expertise of het netwerk in de beroepspraktijk. Deze onderbouwing mag uit niet meer dan tien pagina’s bestaan.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK