Zuyd Hogeschool schaft het bsa af

Nieuws | door Michiel Bakker
26 februari 2021 | Zuyd Hogeschool gaat het bsa instellingsbreed afschaffen. Daarmee is het de eerste onderwijsinstelling die dit voor alle opleidingen doet. Het bsa zal per september 2021 worden vervangen door een doorstroomeis die per opleiding verschilt. Bestuurder Saskia Brand-Gruwel legt uit hoe de hogeschool daartoe is gekomen.
Saskia Brand-Gruwel, lid van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool

Per september 2021 zal Zuyd Hogeschool het bsa instellingsbreed vervangen door een per opleiding bepaalde doorstroomnorm en een niet-bindend studieadvies aan het einde van het eerste studiejaar. Wanneer eerstejaars studenten niet aan de doorstroomnorm voldoen, zal in overleg met hen worden gekeken hoe hun verdere studiepad kan verlopen. In het uiterste geval zullen ze het gehele eerste studiejaar opnieuw moeten doorlopen.  

Studenten die nu in het eerste studiejaar hun bsa niet halen, blijken in het vervolg van hun studie alsnog uitstekende resultaten te kunnen halen. Daarnaast is het aantal uitvallers en het aantal studenten dat wisselt van opleiding afgenomen doordat het bsa dit jaar niet is gehanteerd, laat Zuyd Hogeschool weten. 

De doorstroomnorm geldt ook al voor studenten die in februari 2020 zijn gestart bij Zuyd Hogeschool. Het cohort studenten dat in september 2019 op Zuyd Hogeschool is gestart, zal het laatste cohort zijn dat met het bsa te maken krijgt. 

Doorstroom eerstejaars gaat omhoog onder doorstroomeis 

Volgens Saskia Brand-Gruwel, lid van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool, heeft de instellingsbrede overgang naar een doorstroomnorm wel wat voorbereiding gekost. “De ambitie om te stoppen met het bsa was er vanuit onder andere het College van Bestuur al langer, maar een aantal jaar geleden waren een heleboel mensen binnen Zuyd daarvan nog niet overtuigd”, vertelt ze aan ScienceGuide.  

In 2016 en 2017 heeft de hogeschool het bsa daarom eerst bij een paar opleidingen vervangen door een doorstroomnorm. Zo konden we eerst kijken wat dit zou doen met de ervaringen en de resultaten, voordat we iets in de breedte van de hogeschool zouden invoeren. Nu we de resultaten van een paar jaar doorstroomnorm zien, zijn die bemoedigend.” 

Waar de gemiddelde voortgangsratio van eerstejaars studenten bij Zuyd Hogeschool zo rond de vijfenzeventig procent ligt, blijkt de voortgangsratio onder een doorstroomnorm zo’n vijf procent hoger te liggen. Bij de opleiding Built Environment, waar men al een doorstroomnorm hanteert, lag de doorstroom in de afgelopen jaren zelfs hoger dan tachtig procent. “We weten niet of dat volledig op het conto van de afschaffing van de BSA te schrijven is,” zegt Brand-Gruwel, “maar met een doorstroomnorm gaat de voorgangsratio in ieder geval omhoog. 

De vervanging van het bsa door een doorstroomnorm wordt vaak in verband gebracht met een toename van het aantal langstudeerders, weet ook Brand-Gruwel. Daarover maakt ze zich echter geen zorgen. “Men gaat er dan dus van uit dat een doorstroomnorm tot meer langstudeerders leidt dan een bsa. Maar is er enig bewijs dat studenten onder een bsa minder kans lopen op langstuderen? 

Afschaf bsa komt op natuurlijk moment 

De huidige omstandigheden bieden goede redenen om het bsa te vervangen door een doorstroomnorm, zegt Brand-Gruwel. “We bevinden ons nu in de situatie dat het bsa landelijk twee keer is uitgesteld, en dat heeft geleid tot veel nieuwe gesprekken over doorgangsnormen en de effecten ervan. Wanneer laat je studenten nu doorgaan naar het tweede jaar? Je moet daar toch een andere aanpak voor bedenken. Aangezien de afschaf van het bsa bij ons al een aantal jaren in voorbereiding was, voelde dit als een natuurlijk moment om het per september 2021 ook daadwerkelijk te doen.” Ze benadrukt daarbij dat de wens om het bsa te vervangen wordt gedragen door alle academiedirecteuren en opleidingsmanagers. “Oók de medezeggenschap is er voor”, aldus een tevreden bestuurder van Zuyd Hogeschool. 

Hoewel de invoering van een doorstroomnorm gepaard lijkt te gaan met een intensievere persoonlijke begeleiding van studenten, hoeft dit volgens Brand-Gruwel niet het geval te zijn. “Je moet goed nadenken over je doorstroomnormen. Als iemand een vak niet haalt, moet die dan een jaar doubleren of maak je andere afspraken over de nog in te halen vakken? Daarover moet je dus met studenten in gesprek, maar wij hebben per student of groepje studenten al studiebegeleiders die gesprekken voeren. Die zullen nu gerichter over zulke kwesties moeten spreken, maar als je daarvoor een stramien maakt, vraag ik me af of het echt meer werk is. Het is vooral de werkwijze die moet veranderen.” 

LSVb en demissionair minister zijn enthousiast 

In haar reactie noemt demissionair minister Van Engelshoven de afschaf van het bsa een “mooie stap van Zuyd Hogeschool”. Ze geeft aan blij te zijn met de inspanningen om onnodige uitval van studenten tegen te gaan. Verder benadrukt ze dat maatwerk en aandacht voor persoonlijke omstandigheden in veel gevallen de sleutel tot studentsucces is.  

Bij monde van zijn vicevoorzitter Freye Chiappino geeft ook de LSVb aan blij te zijn met de stap die Zuyd Hogeschool maakt. Daarbij spreekt ze de hoop uit dat andere hogescholen en universiteiten dit voorbeeld zullen volgen.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK