“Help ons, jong Nederland, om klaar te zijn voor de toekomst”

Nieuws | door Ramon van Doorn
15 maart 2021 | De Thorbecke Academie van NHL Stenden kijkt tijdens haar lustrumviering vooruit naar mogelijke bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven. De jonge professionals zijn hierbij van enorm belang omdat ze nieuwe inzichten hebben en samenwerkingen tussen verschillende partijen tot stand brengen.
De locatie van NHL Stenden in Leeuwarden, waar de Thorbecke Academie gevestigd is.

De Thorbecke Academie, onderdeel van NHL Stenden, viert dit jaar haar 35-jarige bestaan. Tijdens een online viering zaten bestuurders, docenten en alumni rond de tafel om de toekomst van de academie te bespreken. Bij de Thorbecke Academie kan men namelijk opleidingen volgen over bestuur, Europa en veiligheid; onderwerpen waarin de instelling de komende jaren een voortrekkersrol hoopt te kunnen spelen.

Directeur Richard Delger grijpt het lustrum aan om zowel vooruit als achteruit te kijken. “We blikken terug op 35 jaar onderwijs waarin we de bestuurders en leiders van morgen hebben opgeleid. Maar we blikken ook vooruit. De Thorbecke Academie staat voor heel nieuwe uitdagingen zoals thuiswerken en hybride onderwijs. We willen daarnaast toe naar meer internationalisering in onze programma’s en nieuwe samenwerkingen met partners binnen en buiten Europa.”

Studenten zullen een grote rol hebben in het omgaan met die nieuwe uitdagingen, zo voorspelt Rob Bats, oud-directeur van de NHL en nu burgemeester van Steenwijkerland. “Met alles wat er nu gebeurt liggen er zo geweldig veel uitdagingen. Als ik kijk naar mijn eigen vakgroep, die zijn op leeftijd, die leven in een andere wereld, en die worden heel vaak ook bevestigd in hoe geweldig ze zijn. We hebben echter juist de kritische massa om ons heen nodig om ons scherp te houden, want we lopen altijd achter. Help ons, Thorbecke Academie, help ons, jong Nederland, om ook klaar te zijn voor de toekomst en dit soort problemen met elkaar het hoofd te kunnen bieden.”

Meld u hier aan voor de ScienceGuide Nieuwsbrief 

 

Netwerken en problemen lopen over provinciegrenzen heen

Erica Schaper, bestuursvoorzitter van NHL Stenden, ziet al interessante ontwikkelingen plaatsvinden in het noorden van Nederland. “Ik zie heel nadrukkelijk dat er in Noord-Nederland steeds meer ecosystemen komen waar overheid, onderwijs en ondernemers samenwerken om kennis en bedrijvigheid te ontwikkelen. Ook om te proberen de samenleving verder te helpen. Dat is in deze netwerksamenleving niet altijd meer precies langs de provincielijn. Soms is dat heel lokaal, soms op de schaal van de provincie, soms op de schaal van Noord-Nederland, en soms juist op internationale schaal.”

Avelien Haan, Docent-onderzoeker Bestuurskunde en Recht aan de Thorbecke Academie, is het hiermee eens. “De grote opgaven van de toekomst, zoals bijvoorbeeld woningbouw, mobiliteit en bereikbaarheid, dat zijn opgaven die ruimschoots over provinciegrenzen heen gaan. Dan heb je aan de provincie ook niet genoeg als regisseur. Het gaat niet alleen om de bestuurders, maar ook om de maatschappelijke partijen, en om bedrijven met veel werknemers, en met onderwijsinstellingen die met een hele regio verweven zijn.”

Een Noordelijke kennisagenda gericht op Brussel

NHL Stenden, met locaties in alle drie de noordelijke provincies, is zo’n onderwijsinstelling. “Wij zijn als NHL Stenden in staat om soms een handje te helpen om over die grenzen heen te kijken,” denkt Schaper dan ook, “want het contact tussen Groningen en Friesland gaat niet altijd vanzelf. Wij kunnen dus helpen om met een goede kennisagenda thema’s op een hoger niveau te organiseren. Zo krijgen ze meer impact en kunnen ze bijvoorbeeld ook meer potten breken in Brussel.”

Het maken van een noordelijke kennisagenda is een integrale opgave tussen meerdere partijen, denkt Schaper. Wel is het onderzoek van NHL Stenden daarin cruciaal. “Met ons onderzoek, onze toegepaste kennis en onze goed opgeleide professionals zie je nu al dat er samenwerkingen ontstaan. Zo kunnen wij over provinciegrenzen heen verbindingen maken, en in heel de regio van Noord-Nederland iets betekenen.”

Studenten als ogen en oren in de nieuwe wereld

De politie is een voorbeeld van een sector die veel baat heeft bij de samenwerking met studenten van de Thorbecke Academie. “We hebben ogen en oren in de nieuwe wereld nodig”, vertelt Marjan de Ruiter-Abma, Politiechef basisteam Noord Oost Fryslân. “Die is er al een tijdje, maar we merken dat we die ons nog niet eigen gemaakt hebben. Daarom moeten we nieuwe allianties sluiten met onze partners, maar ook informatie krijgen over wat er gaat gebeuren. Een andere digitale blik moeten we combineren met de fysieke wereld.”

De politie en de Thorbecke Academie werken daarom zo nu en dan al samen, vertelt De Ruiter-Abma. “Studenten doen soms onderzoek bij ons. Het gaat snel in de techniek, dus het is wenselijk dat wij die samenwerking houden en dat zij ons scherp houden. Ik zie niet meer alle ontwikkelingen, en ik denk echt dat we daarbij de kennis van studenten moeten benutten. Integraal samenwerken, daarmee bereiken we het beste effect.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK