Dit zijn de drie genomineerden voor de Lector van het Jaar 2021

Nieuws | de redactie
14 april 2021 | ScienceGuide, Studenten voor Morgen en het ISO maken de drie genomineerden voor de titel Lector van het Jaar 2021 bekend.

Het thema van deze editie van de Lector van het Jaar was ‘duurzaamheid’. Gezien de kwaliteit van de inzendingen is de jury bevestigd in het beeld dat hogescholen hoogwaardig en vooraanstaand onderzoek doen naar het stimuleren van duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Daarnaast bleek eens te meer dat de lectoren in het hbo volop de verbinding zoeken met de samenleving, bedrijven en studenten om dit thema hoog op de agenda te zetten en het daar te houden.

Studenten voor Morgen, een studentennetwerk voor duurzaamheid in het hoger onderwijs, is dit jaar de medeorganisator van de Lector van het Jaarverkiezing. Daarom heeft Nikki Trip, voorzitter van Studenten voor Morgen, plaatsgenomen in de jury die verder bestaat uit Frans van Heest, hoofdredacteur van ScienceGuide, en Leon van der Neut, bestuurslid van het ISO. Als expert uit het veld heeft Antoine Heideveld, directeur van Het Groene Brein, zitting in de jury. Vanwege zijn kennis uit en van het veld is hij goed op de hoogte van praktijkgericht onderzoek rondom duurzaamheid.

Meld u hier aan voor de ScienceGuide Nieuwsbrief

 

Mieke Oostra

Oostra is sinds 2018 verbonden aan de Hogeschool Utrecht als lector Nieuwe Energie. De jury is met name onder de indruk van de manier waarop zij met tal van bedrijven samenwerkt en innovaties in het onderwijs versterkt. Daarnaast voldoet Oostra aan het belangrijke criterium van intensieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van het onderwijs. Zo heeft Oostra zitting in de curriculumcommissie van de masteropleiding Urban Area Development, waar zij de aandacht voor circulair en conceptueel bouwen, transdisciplinaire samenwerking en bio-based oplossingen versterkt.

Oostra is van mening dat de transitie naar een duurzamere wereld alleen kan worden gemaakt in gezamenlijkheid met bewoners, bedrijven, overheden en kennisinstellingen. “Mieke,” zo staat in de voordracht, “is een echte verbinder en maakt daarmee het verschil.” Verder is Oostra betrokken bij een samenwerking tussen verschillende kennisinstellingen. Zij is namelijk voorzitter van het Lectorenplatform Urban Energy, een nationale onderzoeksgroep overheen de grenzen van verschillende hogescholen.

Floris Boogaard

Het onderzoek van deze lector Ruimtelijke Transformaties (water) concentreert zich met name op het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Hoe kunnen stad en platteland het beste omgaan met de stijgende zeespiegel en stortbuien met onderlopende straten als gevolg? Bij dit onderzoek wordt intensief gebruikgemaakt van de faciliteiten van de Zernike Campus van de Hanzehogeschool.

Floris Boogaard is de bedenker en initiator van deze proeftuin en verbindt hiermee praktijkpartners aan een duurzame campus. De proeftuin is onderdeel van BuildinG, het innovatiecentrum voor toekomstbestendig bouwen. Een belangrijk onderdeel van het lectoraat is burgerparticipatie, wat Boogaard in samenwerking met studenten nastreeft. Zo onderzochten studenten hoe bewoners in hun directe leefomgeving de gevolgen van klimaatveranderingen, zoals hitte, droogte en wateroverlast, ervaren.

Daarnaast is Boogaard intensief betrokken bij het onderwijs. Zo was hij medeontwikkelaar van lespakketten voor bachelor-studenten over adaptatie, met als doel hun kennis over klimaatadaptatie en daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Patrick Huntjens 

Deze lector Sociale Innovaties in het Groene Domein van hogeschool Inholland ademt in alles duurzaamheid. In zijn lectoraat, dat erop gericht is een transitie naar een duurzame, gezonde en rechtvaardige samenleving te bewerkstelligen, verbindt hij de samenleving met het nieuwste onderzoek op het gebied van duurzaamheid.

Ook studenten van Inholland profiteren volop van dit lectoraat. Zo is Huntjens actief betrokken bij de ontwikkeling van een interdisciplinaire minor ‘Toekomstbestendige stad’. Daarnaast is hij actief bezig met het betrekken van studenten, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een nieuwe stadswijk Sluisbuurt in Amsterdam. Hij ontwikkelde daar de eerste Donutwijk van Nederland, gebaseerd op het Donutmodel van econoom Kate Raworth. “Die eerste Donutwijk van Nederland is een mooi staaltje integrale gebiedsontwikkeling dat vanuit systeemperspectief een aantal duurzame oplossingen aan elkaar verbindt; circulair, natuur- en sociaal-inclusief, alles ineen.

Huntjens brengt zijn expertise in rondom sociale innovaties, zorgt voor verbinding met het NWO-programma en vertaalt het innovatieve concept van de circulaire stad naar het onderwijscurriculum van Inholland. In de afgelopen jaren heeft Patrick laten zien dat hij studenten weet te betrekken. Van burgerboerderijen tot water footprint-apps, samen met studenten werkt hij aan oplossingen voor diverse duurzaamheidsvraagstukken, vermeldt de voordracht verder.

Uitreiking Lector van het Jaar 2021 op 28 mei

De jury zal zich de komende tijd verder over deze nominaties buigen. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Groene Peper op 28 mei, het onderwijsevent over duurzaamheid in het onderwijs. De uitreiking van de Lector van het Jaar 2021 wordt live uitgezonden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK