Dit zijn de nieuwe woordvoerders hoger onderwijs

Nieuws | de redactie
15 april 2021 | Op 15 april kwam de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het eerst na de verkiezingen bijeen. Tijdens een procedurevergadering werd een deel van de agenda voor de komende periode vastgesteld. Na de verkiezingen in maart kent deze commissie, naast een aantal bekende gezichten, ook een aantal nieuwe namen.
Links Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks), meest rechts Jan Paternotte (D66), drie van de woordvoerders hoger onderwijs.

Nu de portefeuilles binnen de Tweede Kamerfracties grotendeels zijn verdeeld, wordt duidelijk welke Kamerleden de komende kabinetsperiode met de minister van OCW over hoger onderwijs zullen spreken. Hoewel er binnen fracties nog kan worden geschoven met portefeuilles, bijvoorbeeld wanneer een Kamerlid een ministerpost gaat bekleden, introduceert ScienceGuide de nieuwe woordvoerders hoger onderwijs alvast.  

Net als tijdens de afgelopen kabinetsperiode zal Jan Paternotte namens D66 zitting nemen in de Vaste Kamercommissie om daar het woord te voeren over het hoger onderwijs. Ook Harm Beertema (PVV), Harry van der Molen (CDA), Roelof Bisschop (SGP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) keren terug als woordvoerders hoger onderwijs. 

Gitarencoalitie krijgt dubbel volume

Lisa Westerveld kwam, net als bij vorige verkiezingen, met voorkeursstemmen in de Kamer. Zelf dicht ze dat succes toe aan haar grote achterban binnen het onderwijs. De komende kabinetsperiode zal zij in de Vaste Kamercommissie gezelschap krijgen van SP’er Peter Kwint, die in de vorige kabinetsperiode optrad als woordvoerder po, vo en mbo.  

Sinds het vertrek van voormalig SP-Kamerlid Frank Futselaar, die als docent terugkeert bij hogeschool Saxion, neemt Kwint de gehele onderwijsportefeuille voor zijn rekening. Net als Westerveld is Kwint lid van de officieuze ‘gitarencoalitie’. Deze coalitie, waarvan ook VVD-Kamerlid Daan de Neef en PvdD-fractievoorzitter Esther Ouwehand deel uitmaken, wordt gevormd door Kamerleden met een voorliefde voor harde rockmuziek. 

Van zuid naar noord 

Ook Ouwehand’s Partij voor de Dieren heeft een nieuwe woordvoerder hoger onderwijs. Frank Wassenberg, opgeleid als bioloog en Provinciaal Statenlid in Limburg voordat hij in 2017 zitting nam in de Tweede Kamer, zal voor die partij het woord voeren in de Vaste Kamercommissie. 

Meld u hier aan voor de ScienceGuide Nieuwsbrief

 

Waar de PvdD haar woordvoerder hoger onderwijs uit het uiterste zuiden haalt, komt de nieuwe woordvoerder van de Partij van de Arbeid juist uit het noorden. De 22-jarige Habtamu de Hoop, oud-student van NHL Stenden en voormalig presentator van het jeugdprogramma NTR Het Klokhuis, werd in 2017 het jongste gemeenteraadslid ooit van de gemeente Súdwest-Fryslân. Zijn negende plaats op de kieslijst van de PvdA bleek tijdens de afgelopen verkiezingen net genoeg om een Kamerzetel te bemachtigen. 

Nieuw gezicht bij de VVD, bekende naam bij de CU 

Ook de VVD heeft een nieuwe woordvoerder hoger onderwijs. Hatte van der Woude, die tussen 2007 en 2017 verschillende functies bekleedde bij de Haagse Hogeschool, zal namens de VVD zitting nemen in de Vaste Kamercommissie OCW. Zij was sinds 2018 wethouder in de gemeente Delft. Ook daar had zij onderwijs in haar portefeuille.  

Namens de ChristenUnie zal, zodra er een nieuw kabinet is, een oude bekende terugkeren in de Vaste Kamercommissie. Carola Schouten, nu minister Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, was voor haar ministerschap reeds woordvoerder hoger onderwijs voor de CU. Zodra er een nieuw kabinet is geformeerd en de ministerposten opnieuw zijn verdeeld, zal terugkeren in die functie. Tot die tijd is Don Ceder de woordvoerder hoger onderwijs voor de CU. 

Amsterdamse nieuwkomers 

Voor VOLT, als partij een nieuwkomer in de Tweede Kamer, zal Nilüfer Gündoğan als woordvoerder hoger onderwijs optreden. Gündoğan was in het verleden actief voor D66, onder meer als bestuurslid van de Amsterdamse afdeling. Nadat ze haar politieke enthousiasme bij D66 verloor, hervond ze die bij VOLT. Als nummer twee op de kieslijst van die partij heeft ze sinds kort een Kamerzetel. 

Een ander nieuw gezicht dat vanuit de Amsterdamse politiek naar de Tweede Kamer is gekomen, is Sylvana Simons, het Kamerlid van Bij1. Ook zij was vanmorgen aanwezig tijdens de eerste zitting van de Vaste Kamercommissie.  

Wie de woordvoerder hoger onderwijs van Forum voor Democratie wordt, is nog niet bekend. Wel waren Wybren van Haga en Simone Kersenboom namens het FvD aanwezig tijdens de recente actievoering bij de Hofvijver. Verder heeft Frederik Jansen, de nummer zeven op de kieslijst van het FvD, aangegeven zich te willen inzetten voor de herinvoering van de basisbeurs. Geen van deze drie Kamerleden was echter aanwezig tijdens de eerste commissievergadering. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK