Het nut van peer-feedback is afhankelijk van houding student

Nieuws | door Katie Digan
7 april 2021 | Niet alle studenten kunnen even goed omgaan met ‘peer-feedback’, stellen onderzoekers van de Open Universiteit en de Universiteit Maastricht. Zij ontwikkelden daarom een vragenlijst waarmee docenten kunnen inschatten of hun studenten elkaar tijdens hun leerproces effectief kunnen beoordelen.
Foto: Pixabay

Feedback geven en ontvangen tijdens projecten is leerzaam voor studenten, schrijven de onderzoekers in een recent gepubliceerd artikel, maar de manier waarop studenten elkaar beoordelen kan per student sterk verschillen. Bovendien wordt de onderlinge feedback lang niet altijd omgezet in reflectie op en verbetering van het geleverde werk. De onderzoekers onderzochten door middel van interviews en een online enquête onder Nederlandse studenten welke factoren invloed hebben op de mate waarin studenten open staan voor het geven en ontvangen van feedback.

Peer-feedback in het hoger onderwijs

Bestaand onderzoek over de mate waarin individuen feedback ter harte nemen is niet altijd van toepassing op onderlinge feedback tussen studenten, stellen de onderzoekers. De specifieke situatie waarin peer-feedback in het onderwijs plaatsvindt is anders dan bijvoorbeeld feedback van een docent aan haar student of van werknemers van een bedrijf onderling. Met hun onderzoek willen de onderzoekers een hulpmiddel voor docenten maken waarin rekening gehouden wordt met de specifieke context van peer-feedback in het onderwijs.

Meld u hier aan voor de ScienceGuide Nieuwsbrief

 

In deze context wordt feedback door en aan studenten gegeven, waardoor onder andere de hiërarchische verhoudingen en de situatie verschillen van een werkvloer of feedback van een docent. De studenten zijn daarnaast zowel gever als ontvanger van de feedback. Het onderzoek houdt niet alleen rekening met die karakteristieken, maar richt zich daarnaast op een specifieke vorm van feedback: de ‘formatieve feedback’, ofwel feedback die tijdens het leerproces plaatsvindt en dus dient ter ondersteuning van het leerproces, in plaats van een evaluatie achteraf.

De Peer-Feedback Orientation Scale

De onderzoekers komen op basis van eerder onderzoek en hun eigen data tot een nieuw instrument waarmee de ontvankelijkheid van studenten voor peer-feedback kan worden beoordeeld: de Peer-Feedback Orientation Scale (PFOS). De PFOS bestaat uit een lijst met stellingen waarover studenten op een vijf-traps schaal van ‘helemaal mee eens tot ‘helemaal mee oneens’ kunnen aangeven hoezeer ze zich in de stelling kunnen vinden.

Met deze vragenlijst kan een docent inschatten in welke mate studenten beschikken over vijf onderliggende eigenschappen die volgens de onderzoekers van invloed zijn op de manier waarop studenten elkaar beoordelen en de beoordelingen van anderen ontvangen. Hoe meer en in hoe hogere mate een student deze eigenschappen bezit, hoe effectiever zij feedback zal kunnen geven en ontvangen. Voorbeelden van zulke eigenschappen zijn een gevoel van verantwoordelijkheid over het eigen leerproces en dat van medestudenten (accountability), het gevoel dat peer-feedback nut heeft voor hun leerproces (utility), en het vertrouwen van studenten in het eigen vermogen om waardevolle feedback te geven (self-efficacy).

Gebruik van de vragenlijst in de klas

De onderzoekers raden docenten aan om studenten de vragenlijst in te laten vullen voordat ze beginnen met een ronde van peer-feedback. Zo verkrijgt de docent inzicht in de mate waarin studenten de benodigde eigenschappen bezitten die hun houding tegenover peer-feedback positief beïnvloeden.

Wanneer de docent merkt dat studenten laag scoren op bepaalde factoren, kan ze eerst meer tijd besteden aan het stimuleren van deze eigenschappen om de effectiviteit van de peer-feedback te vergroten. Ook stellen de onderzoekers voor om de PFOS-vragenlijst door studenten in te laten vullen om ze zelf te laten reflecteren op de manier waarop ze feedback geven en ontvangen.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK