Na 26 april mogen studenten weer een dag per week naar college

Nieuws | door Michiel Bakker
8 april 2021 | Per 26 april mag iedere student in het hoger onderwijs weer één dag per week naar de onderwijsinstelling, heeft het ministerie van OCW laten weten. Daarbij worden gratis zelftesten beschikbaar gesteld aan studenten, zodat die zelf kunnen bepalen of ze fysiek aanwezig kunnen zijn. Studenten hoeven echter geen bewijs van een negatieve test te hebben om toegang te krijgen tot de onderwijsinstelling.
De gedeeltelijke heropening van het hoger onderwijs wordt mede mogelijk gemaakt doordat studenten gratis zelftesten tot hun beschikking krijgen.

De gedeeltelijke heropening van het hoger onderwijs zal per 26 april plaatsvinden, blijkt uit het Servicedocument Hoger Onderwijs 2021-2022. Hoewel studenten dan weer één moment per week naar de onderwijsinstelling mogen gaan, zullen ze daar wel anderhalve meter afstand moeten houden. Alleen praktijkonderwijs wordt waar nodig van die verplichting ontheven. Ook de overige richtlijnen, zoals het dragen van een mondkapje in de gang en aangegeven looproutes, moeten worden gehoorzaamd.  

Gratis zelftesten, maar geen verplichting

De gedeeltelijke heropening van het hoger onderwijs wordt mede mogelijk gemaakt doordat studenten gratis zelftesten tot hun beschikking krijgen. Het testen blijft echter vrijwillig, en van instellingen wordt niet verwacht dat ze nagaan of studenten en medewerkers de zelftesten daadwerkelijk hebben gebruikt voordat ze naar de onderwijsinstelling komen. Zo mogen onderwijsinstellingen niet om een bewijs van een negatieve test vragen voordat iemand toegang krijgt tot de onderwijsgebouwen 

Meld u hier aan voor de ScienceGuide Nieuwsbrief

 

Daarnaast geldt er geen maximale groepsgrootte voor onderwijsactiviteiten in het hoger onderwijs. Ook reservering of het toewijzen van zitplaatsen is niet vereist, ongeacht de locatie of de aard van de bijeenkomst. Zodoende vallen ook toetsen onder deze vrijwaring 

Onderzoekers zullen hun werk voornamelijk thuis moeten blijven uitvoeren, blijkt uit het servicedocument. Alleen wanneer de aard van hun onderzoeksactiviteit vereist dat deze op de instelling plaatsvindt, mogen ze hun onderzoekswerk daar uitvoeren. Ook voorbereidende onderzoekswerkzaamheden die niet thuis kunnen worden uitgevoerd mogen op locaties van de instellingen worden uitgevoerd 

Momenteel wordt middels pilots reeds onderzocht hoe sneltesten kunnen bijdragen aan fysiek onderwijs in tijden van corona. De uitkomsten van die pilots worden volgens het ministerie van OCW in mei van dit jaar verwacht, hoewel nu al uit de eerste pilots blijkt dat de teststraten op weinig enthousiasme konden rekenen.  

Zachte knip tussen opleidingsniveau’s  

Aangezien een deel van de aspirant-studenten vanwege de coronamaatregelen niet kan voldoen aan vooropleidings– of toelatingseisen, wil de demissionair minister van OCW hen middels een wetswijziging in staat stellen om ook in studiejaar 2021-2022 voorwaardelijk te worden toegelaten tot een vervolgopleiding. Deze voorwaardelijk toegelaten studenten zullen binnen een bepaalde termijn alsnog aan de vooropleidings-of toelatingseisen moeten voldoen.  

Bij bacheloropleidingen moet dat vóór 1 januari 2022 gebeuren. Dat geldt zowel mbo-4 studenten, Ad-studenten, hbo-propedeuse en hbo-bachelor studenten. Bij masteropleidingen mag de onderwijsinstelling zelf bepalen op welk punt tussen 1 januari 2022 en 1 september 2022 deze grens wordt gelegd 

De specifieke vereisten voor voorwaardelijke instroom bij wo-masteropleidingen kunnen per masteropleiding verschillen. Iedere wo-masteropleiding moet daarom vóór 15 mei 2021 richting aspirant-studenten communiceren wat de specifieke voorwaarden zijn. 


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK