Onderzoekers Hogeschool Rotterdam zien weinig heil in Professional Doctorate

Nieuws | de redactie
6 mei 2021 | Gepromoveerden, huidige promovendi en lectoren die in dienst zijn bij de Hogeschool Rotterdam voelen weinig voor het Professional Doctorate (PD), de equivalent van een PhD in het hbo. Minder dan vijftien procent van hen zou collega's aanbevelen een PD-traject te verkiezen boven een PhD-traject, blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Rotterdam. Ook ziet meer dan veertig procent van hen een PD niet als gelijkwaardig aan een PhD.
“De onderzoeksaanstelling van 0,4 fte blijkt voor alle ondervraagde promovendi van de Hogeschool Rotterdam te weinig te zijn om hun onderzoek te kunnen uitvoeren.” Beeld: Wikimedia Commons.

Uit een onderzoek naar de ervaringen met promoveren als werknemer van de Hogeschool Rotterdam blijkt dat het Professional Doctorate op weinig enthousiasme kan rekenen onder gepromoveerden, promovendi en lectoren. Het onderzoek behelst de respons van 35 lectoren, 33 huidige promovendi en 15 gepromoveerden, allen werkzaam binnen tenminste één van de zes kenniscentra van de Hogeschool Rotterdam 

Het Professional Doctorate, waarvoor de Vereniging Hogescholen in maart 2021 een plan naar het ministerie van OCW stuurde, moet de hbo-equivalent van een promotietraject aan een universiteit worden. Bij de Hogeschool Rotterdam blijkt echter dat 47 procent van de gepromoveerden en zo’n 42 procent van de promovendi een PD-traject niet als gelijkwaardig aan een PhD-traject ziet. Bij de lectoren is dat bijna 43 procent. 

Professional Doctorate heeft geen meerwaarde voor vakgebied 

Verder blijkt dat bijna zestig procent van zowel de gepromoveerden als de lectoren en zo’n 49 procent van de promovendi denkt dat een PD voor haar of zijn vakgebied niet aantrekkelijker is dan een PhD. Ook denken veel respondent dat het werkveld niet zit te wachten op PD-trajecten. 

De meeste respondenten zouden collega’s dan ook niet aanraden om een PD-traject te verkiezen boven een PhD-traject. Slechts 14,3 procent van de lectoren, 13,3 procent van de gepromoveerden en zes procent van de promovendi zou wel aanraden een PD-traject te verkiezen boven een PhD-traject. Wel is ongeveer de helft van de respondenten positief over deelname van de Hogeschool Rotterdam aan een pilot met het Professional Doctorate. 

Promovendi bij de Hogeschool Rotterdam krijgen te weinig tijd 

Het onderzoek naar promoveren als werknemer van de Hogeschool Rotterdam legt daarnaast veel negatieve ervaringen met een PhD-traject bloot. De belangrijkste reden daarvoor is het feit dat promovendi van de Hogeschool Rotterdam te weinig tijd krijgen om hun promotieonderzoek te doen, zeggen zowel lectoren, promovendi als gepromoveerden.  

Meld u hier aan voor de ScienceGuide Nieuwsbrief

 

Onderzoekers en docenten van de Hogeschool Rotterdam kunnen sinds 2007 een promotievoucher aanvragen waarmee ze gedurende vier jaar (plus eventueel één jaar verlenging) twee dagen per week tijd krijgen om aan hun promotieonderzoek te werken. Sinds 2007 zijn er 68 promotievouchers uitgedeeld; vrijwel geen van die promovendi is er echter in geslaagd het onderzoek binnen de gestelde tijd te voltooien, en zestien procent van promovendi is voortijdig gestopt met het onderzoek.  

Promovendi doen onderzoek noodgedwongen ook in eigen tijd 

De onderzoeksaanstelling van 0,4 fte blijkt voor alle ondervraagde promovendi van de Hogeschool Rotterdam te weinig te zijn om hun onderzoek te kunnen uitvoeren. Alle promovendi besteden daarom ook gemiddeld 8,7 uur per week van hun eigen tijd aan hun promotieonderzoek. Daarnaast besteden alle promovendi tijdens hun vakantie tijd aan hun promotieonderzoek, waarbij de helft van hen aangeeft zelfs veel van de vakantietijd aan het onderzoek te besteden. Ook heeft bijna driekwart van de promovendi al een verlenging van de promotievoucher moeten aanvragen, en werkt bijna de helft van de promovendi momenteel zelfs zonder voucher verder aan een proefschrift. 

Ook wanneer de promotievoucher met het ene extra jaar wordt verlengd is er vaak te weinig tijd om het promotieonderzoek te voltooien, blijkt uit de respons van reeds gepromoveerde medewerkers van de Hogeschool Rotterdam. Gemiddeld duurde hun promotieonderzoek 6 jaar, terwijl de voucher in principe voor maximaal vijf jaar onderzoeksbekostiging garandeert.  

Toch zou tenminste driekwart van de respondenten andere docent-onderzoekers aanraden een promotietraject bij de Hogeschool Rotterdam te beginnen. In hun respons geven zij aan dat promoverende werknemers van de Hogeschool Rotterdam weliswaar te maken krijgen met beperkte tijd en steun en een hoge werkdruk, maar dat de ervaring fantastisch en zeer verrijkend is. De prijs is echter hoog, stellen veel respondenten, want het traject is lang en zwaar. 

Klimaat bij Hogeschool Rotterdam ongunstig voor promovendi 

Verder wijzen meerdere respondenten op het feit dat het klimaat binnen de Hogeschool Rotterdam promoverende onderzoekers niet welgevallig is. “Zowel vanuit het management als vanuit de collega’s is er vaak weinig steun, waardering en perspectief voor gepromoveerde docent-onderzoekers”, staat in het rapport te lezen. Zo zou een van de respondenten promoveren bij de Hogeschool Rotterdam afraden “omdat de hogeschool vervolgens niet weet wat ze met je aan moet en je ontwikkeling alsnog vastloopt.” Een andere respondent geeft aan dat de waarde van een PhD buiten de universiteit beperkt is; ook vindt die respondent “de erkenning vanuit opleiding en of instituut te gering”. 

Ook lectoren van de Hogeschool Rotterdam zien ruimte voor verbetering. “Voor ambitieuze docent-onderzoekers is dit een mooie kans voor verdieping in een specialisme/onderwerp”, zegt een van hen. “Bij [ons] is het op dit moment wel dermate slecht geregeld, in termen van tijd/mogelijkheden/ruimte die wordt geboden om een promotie naast een functie als docent te kunnen invullen, dat ik het niemand kan aanbevelen. In de huidige situatie levert dit vooral frustratie en mogelijke psychische klachten op.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK