Engelstalige master zet studenten met migratieachtergrond op achterstand

Nieuws | de redactie
8 juni 2021 | Studenten uit de betere milieus stromen vaker in op een Engelstalige masters, terwijl er niet op taaleisen geselecteerd mag worden. Ook blijkt dat selectieve masters vooral populair zijn onder buitenlandse studenten.
Beeld: pikist.com

Hoewel er door wo-masters formeel niet op taaleisen geselecteerd mag worden, werkt het in de praktijk wel zo, blijk uit een factsheet over selectie in het hoger onderwijs. Studenten met een niet-westerse migratieachtergrond stromen het minst door naar een Engelstalige master, staat in het document. Ook studenten met ouders die niet hoogopgeleid zijn volgen minder vaak een Engelstalige master.

Verschil vooral groot bij begin van de onderwijsloopbaan

De Inspectie van het Onderwijs maakt ieder jaar een factsheet over selectie in het hoger onderwijs. De Inspectie stelt dat het inkomen en de opleiding van de ouders sterk bepalend zijn in de vroege onderwijsloopbaan, maar dat deze factoren nog maar nauwelijks verschil maken voor de toegang tot masteropleidingen met selectie-eisen. Ook tussen studenten met verschillende migratieachtergronden zijn er nauwelijks verschillen in de doorstroom naar selectieve  masters.

Meld u hier aan de ScienceGuide Nieuwsbrief

 

Bij de Engelstalige master zijn deze verschillen er wel. Studenten waarvan ten minste een van de ouders een opleiding in het hoger onderwijs heeft afgerond, tweedegeneratie studenten en studenten uit de hogere inkomensgroepen stromen relatief vaker door vanuit een wo-bachelor naar een Engelstalige master.

Engelstalige masters vooral populair bij hoge inkomens

Nederlandse studenten met een niet-westerse migratieachtergrond stromen minder vaak door naar een Engelstalige masteropleiding. Terwijl zestig procent van de masters Engelstalig is, volgt slechts 45,3 procent van deze studenten een Engelstalige master. Bij studenten zonder migratieafkomst uit de hoogste inkomensgroepen is dat zestig procent.

Daarnaast blijkt dat internationale studenten vaker kiezen voor een master met selectie. Van alle internationale studenten kiest 33,9 procent voor een selectieve master. Van de Nederlandse studenten kiest slechts 25,2 procent voor een selectieve master.

Vrouwen kiezen vaker voor selectieve master

Wat verder opvalt in de factsheet is het feit dat selectieve masters meer populariteit genieten bij vrouwen. Dit hangt volgens de Inspectie samen met het feit dat veel selectieve masters behoren tot de sectoren waarin veel wordt geselecteerd, zoals bij Gedragswetenschappen, Maatschappijwetenschappen en Gezondheidswetenschappen.

Ook wat betreft gender is er een taaleffect te zien. Zestig procent van de mannen gaat een Engelstalige master volgen; bij vrouwen ligt dat ongeveer gelijk. De verklaring van de Inspectie is dat dit mogelijk komt doordat er een groot aantal Engelstalige masters is in de sector Natuur, waar de studentpopulatie overwegend mannelijk is.

Ook het aantal selectieve opleidingen verschilt nogal per domein. Zo is in het domein Gedrag en Maatschappij bijna de helft van de masteropleidingen selectief. Ook in het domein Taal en Cultuur is net iets meer dan helft van de opleidingen selectief.  Van de tachtig techniekmasters in Nederland zijn er daarentegen slecht drie die selecteren aan de poort. In het domein Landbouw en Natuurlijke Omgeving, wat 28 opleidingen omvat, is zelfs geen enkele master selectief.

Het aantal masteropleidingen dat selecteert is de afgelopen jaren wel gelijk gebleven. Ongeveer  veertig procent van de masteropleidingen stelt selectie-eisen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK