Feedback op papers van studenten effectiever met vragenformulier

Nieuws | door Katie Digan
2 juni 2021 | Het gebruik van een feedbackformulier in plaats van geschreven feedback in de kantlijn bij het beoordelen van studenten zorgt ervoor dat de kwaliteit van de feedback verbeterd wordt en de studenten beter met de feedback uit de voeten kunnen. Dit blijkt uit onderzoek van Fontys Hogescholen.
Fontys Hogescholen (CC BY-SA 4.0)

De onderzoekers volgden hoe het introduceren van een feedbackformulier voor docenten de kwaliteit van feedback beïnvloedde bij een groep studenten van de lerarenopleiding biologie. De studenten kregen geschreven feedback op een eerste versie van een paper, waarna ze op basis van deze feedback hun definitieve versie schreven. De onderzoekers deelden de studenten op in twee groepen. De ene groep kreeg feedback door middel van opmerkingen in de tekst, en de andere groep ontving daarnaast ook feedback die geschreven was met behulp van een vragenformulier.

Op basis van dit experiment analyseerden de onderzoekers de kwaliteit van de twee soorten feedback, interviewden studenten en docenten over hun ervaringen met de verschillende soorten feedback, en vergeleken de eerste en tweede versies van de papers met elkaar om te zien hoe de feedback gebruikt was. Wat bleek: de kwaliteit van de feedback op basis van een formulier was van hogere kwaliteit ten opzichte van enkel opmerkingen in de marges van de papers, studenten en docenten waardeerden deze manier van feedback positief, en de studenten waren met deze feedback beter in staat om de problemen in de eerste versie van hun paper op te lossen.

Feedback, feed forward en feed up

Om de kwaliteit van de gegeven feedback te kunnen meten baseerden de onderzoekers zich op eerdere onderzoeken naar feedback op studenten in het hoger onderwijs. Uit deze onderzoeken blijkt dat kwalitatief en effectief feedback geven niet eenvoudig is. De effectiviteit van feedback blijkt enorm te kunnen verschillen. Docenten in het hoger onderwijs worden niet altijd goed getraind in het geven van feedback en studenten zijn niet altijd in staat om de gekregen feedback goed te gebruiken.

Effectieve feedback, zo concluderen de onderzoekers op basis van bestudeerde literatuur, bestaat uit drie typen feedback. ‘Feed up’, is een opmerking die verwijst naar de doelen en de verdere voortgang van het beoordeelde werk, ‘feedback’ reflecteert op het werk dat al gedaan is, en ‘feed forward’ geeft handvatten aan voor volgende stappen die de beoordeelde student kan zetten. De onderzoekers voegen hier nog een ander belangrijk aspect van kwalitatieve feedback aan toe: de opmerkingen van de docent moeten niet enkel aanwijzen of verbeteren wat er wel en niet goed is in het geleverde werk, maar ook uitleggen waarom dat zo is. Een feedbackformullier kan de docent expliciet vragen om al deze aspecten te gebruiken in zijn of haar feedback.

Kwalitatieve en nuttige feedback

Uit de analyse van de feedback die de studenten op hun papers kregen blijkt dat de feedback-opmerkingen in de marges van de papers bijna allemaal onder het type ‘feedback’ vielen, en er bijna geen feed forward of feed up werd gegeven. De feedback die met de vragenlijst werd gegeven bevatte wél veel meer feed forward en feed up. Voorts gaven docenten in interviews aan dat het formulier hen hielp om meer afstand van de papers te krijgen en daardoor alleen de meest relevante commentaren noteerden. Sommige docenten merkten wel op dat deze manier van feedback geven hen meer tijd kostte.

Meld u hier aan de ScienceGuide Nieuwsbrief

 

De studenten reageerden positief op de feedback op basis van het formulier. Zij vonden de opmerkingen die uit het formulier voortkwamen nuttig en een goede aanvulling op de reguliere commentaren. Ook bleek uit interviews dat deze studenten de feedback beter begrepen en beter in staat waren de feedback te gebruiken voor het verbeteren van hun paper. Toen de onderzoekers de eerste en definitieve versies van de papers met elkaar vergeleken bleek ook dat de groep studenten die feedback op basis van het formulier op hun eerste versie hadden gekregen meer verbeteringen in hun definitieve versie hadden doorgevoerd.

De onderzoekers voegen aan hun positieve beoordeling van feedbackformulieren toe dat deze formulieren ook ingezet zou kunnen worden bij peer-feedback onder studenten. Op deze manier kunnen studenten hun feedbackgeletterdheid ontwikkelen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK