Nieuwe lector bereidt HAN voor op internationale toekomst

Nieuws | door Ramon van Doorn
29 juni 2021 | Onlangs is Ron Tuninga geïnstalleerd als lector International Business aan de HAN. Met zijn lectoraat wil hij zowel studenten als bedrijven voorbereiden op een wereld die door technologie steeds internationaler wordt.
Ron Tuninga tijdens zijn openbare les bij de HAN.

Een primeur voor de HAN: voor het eerst werd een lector geïnstalleerd tijdens een volledig Engelstalige openbare les. Ron Tuninga werd benoemd tot lector International Business, onderdeel van de International School of Business (ISB) van de Gelderse hogeschool. Na het behalen van zijn PhD in Philadelphia heeft Tuninga op vijf continenten lesgegeven. Volgens HAN-bestuurder Bridget Kievits is hij dan ook de juiste persoon om het belang van international citizenship verder te ontwikkelen binnen de hogeschool. 

Volgens Arjan Keunen, academiedirecteur van de ISB, krijgt Tuninga zelfs een fundamentele rol in de hele regio. “Onderwijs leidt tot onderzoek, wat weer leidt tot nieuw onderwijs; een lector is belangrijk om onderzoekers en onderwijzers in de regio te verbinden. International Business is vooral belangrijk in onze regio, want we zitten hier natuurlijk dichtbij Duitsland, onze grootste handelspartner. Daarnaast krimpt onze regio demografisch gezien, dus internationale werknemers zullen belangrijk zijn voor onze toekomst.” 

Een internationaal bedrijf krijgt betekenis van cultuur 

Wat International Business precies inhoudt, vertelt de aanstaande lector zelf tijdens zijn openbare les. “Het gaat over markten, die worden bepaald door drie bewegende factoren: grondstoffen, gedrag en betekenis. Grondstoffen en gedrag worden hierin vaker besproken, maar betekenis is net zo belangrijk. Olie is een voorbeeld van een grondstof die al zo lang als wij er zijn in de grond zit, maar het kreeg pas in de negentiende eeuw echt betekenis. Toen kwam het pas op de markt omdat we wisten wat we ermee konden doen en de technologie hadden om dit uit te voeren.” 

Betekenis hangt ook af van cultuur en rechten, vertelt Tuninga, en dat is waarbij het internationale aspect komt kijken. “Betekenis verschilt per land, en dat is een belangrijke factor voor internationale zaken. In Amerika kun je op elke hoek wapens kopen, maar in Nederland niet. Ook binnen de EU zijn grote verschillen, en die moesten vooraf opgelost worden.” Dit is goed te doen bij auto-onderdelen, terwijl er volgens Tuninga dan weer nooit een Europese standaard voor etenswaren als worst, jam en mayonaise gekomen is. “Omdat die niet gevonden kon worden. Daarvoor was de betekenis te afhankelijk van de individuele cultuur.” 

International business kan jonge professionals volgens Tuninga op de omgang met internationale bedrijven en werknemers voorbereiden. “Dit is nodig, omdat de markt wereldwijd is en iedereen anders werkt. Professionals moeten met deze verschillen om kunnen gaan, en zeker voor een land als Nederland, en dus eigenlijk voor de EU in het algemeen, is dit hard nodig.” 

Bedrijven moeten internationale trends in de gaten houden 

Er zijn volgens Tuninga ook een aantal trends in het internationale zakendoen, en het onderzoek daarnaar is belangrijk om toekomstige professionals zo actueel mogelijk op te leiden. “Klimaatverandering en energietransitie is zo’n trend. Bedrijven kunnen daar negatief naar kijken, maar het biedt ook enorm veel kansen en mogelijkheden. Ze zullen eraan moeten geloven, dus ze kunnen er maar beter positief mee omgaan.” 

Een andere trend is de opkomst van verschillende technologische veranderingen in het bedrijfsleven, vertelt Tuninga. “Kunstmatige intelligentie, digitale transformatie en automatisering. Mensen kunnen hier bang voor zijn, maar mensen waren in de zestiende eeuw ook bang voor graanmolens, terwijl die de productiviteit met drieduizend procent verhoogden. Dit heeft ons de Gouden Eeuw gebracht, met alle grote economische voordelen, en laat zien dat disruptieve innovatie goed kan zijn voor bedrijven in een internationale omgeving.” 

De technologie kan juist helpen bij het oplossen problemen rondom ecologische verduurzaming, vertelt Tuninga. Zo is zijn openbare les ook online te volgen, wat hij een goed voorbeeld vindt van duurzame internationalisering. “Om de wereld heen blijven vliegen is niet duurzaam, en de pandemie heeft ons laten zien het ook op een andere manier kan.”  

Internationalisering kan online 

Technologie wordt daarnaast volop gebruikt in het project Global Citizenship, waar Ingrid van Rompay-Bartels van de HAN samen met Carol Scovotti uit Wisconsin werkt aan het begrijpen van culturele verschillen. Nederlandse studenten worden hierbij gekoppeld aan studenten uit de Verenigde Staten om samen aan projecten te werken. “Wat we hiermee proberen te bereiken is inclusief onderwijs voor iedereen”, vertelt Van Rompay-Bartels. “Jongeren die niet in de Verenigde Staten kunnen studeren, kunnen zo online toch netwerken vormen.”  

Eén van de studenten die dit traject heeft gevolgd merkte dat ze vooral veel soft skills heeft geleerd; samenwerken, communiceren, openstaan voor andere culturen en nadenken over de eigen cultuur. Tijdens het werken met mensen aan de andere kant van de wereld treden daarnaast vanzelfsprekend ook problemen op, wat de studenten aanpassingsvermogen en flexibiliteit leert. Deze vorm kan volgens Tuninga dan ook bijdragen aan duurzame internationalisering. 

Internationaal leidt soms juist lokaal tot voordelen 

Het leren van en met andere culturen komt ook terug in de trend van inclusie en diversiteit waarmee Tuninga aan de slag gaat. “Het is in ons eigen voordeel om ongelijkheid in de wereld weg te werken,” vertelt hij, “omdat men veel kan leren van andere culturen. Armere mensen moeten vaak creatief denken om te overleven, en dat kan leiden tot innovatie. Bedrijven die vaak armere landen overslaan omdat daar toch geen klanten zitten, zouden daar toch heen moeten gaan. Dan kunnen ze werkgelegenheid bieden, en daar krijgen ze waarschijnlijk weer nieuwe ideeën voor terug.”  

Dit principe wordt ook wel Glocal Business Development genoemd. Glocal is een samentrekking van globaal en lokaal, en betekent dus in feite dat iets zowel op enorme schaal als op kleine schaal van invloed is. Het lectoraat van Tuninga zal hieraan veel aandacht besteden onder de noemer van internationaal ondernemerschap.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK