Grote internationale verschillen in arbeidsmoraal studenten

Nieuws | de redactie
26 juli 2021 | De komende generatie afgestudeerden wordt als de eerste werkelijk mondiale generatie gezien en zal binnen afzienbare tijd een kwart van de beroepsbevolking vormen. De arbeidsmoraal van deze Generatie Z wordt echter nog sterk door de nationaliteit beïnvloed, blijkt uit internationaal onderzoek waaraan onderzoekers van NHL Stenden meewerkten.
“Nederlandse studenten uit Generatie Z hebben bovengemiddeld veel behoefte aan contact. Chinese studenten blijken vooral ‘promotie’ en ‘geld’ belangrijk te vinden.” Beeld: Peter van der Sijde ©UG

Wat is de arbeidsmoraal van studenten uit de zogenaamde Generatie Z, geboren tussen 1995 en 2010? Hoewel deze groep binnen enkele jaren een kwart van de mondiale beroepsbevolking zal vormen, is er weinig bekend over hun waarden met betrekking tot werk. Onderzoekers van NHL Stenden werkten mee aan een internationaal onderzoek naar de arbeidsmoraal van Generatie Z. Daaraan werkten 1188 Nederlandse, Duitse, Thaise en Chinese bachelor-studenten mee. 

Generatie Z betreedt mondiale arbeidsmarkt 

Omdat de arbeidsmark steeds internationaler wordt, zoeken bedrijven werknemers met internationale competenties. Tegelijkertijd wordt Generatie Z, geboren tussen 1995 en 2010, gezien als de eerste werkelijk mondiale generatie. Aangezien deze generatie de jongste aanwinsten voor de arbeidsmarkt levert, lijken zij precies te bieden wat bedrijven zoeken. Bedrijven moeten de behoeften en wensen van deze generatie echter goed begrijpen teneinde hen succesvol te kunnen werven.  

Een belangrijke factor in het aantrekken en werven van nieuwe werknemers is het begrijpen van hun arbeidsmoraal, stellen de onderzoekers op basis van eerder onderzoek. Wanneer werkgevers daarvan op de hoogte zijn kunnen ze beter tegemoetkomen aan de verwachtingen en behoeften van werknemers. Ook stelt het werkgevers in staat dit op een efficiënte en actieve manier te doen door de arbeidsomstandigheden op de juiste manier in te richten.  

Hoewel er in de afgelopen jaren steeds meer onderzoek naar de arbeidsmoraal van Generatie Z wordt gedaan, bevat dat onderzoek zelden een vergelijk tussen culturen en nationaliteiten. Daarom hebben de onderzoekers van NHL Stenden en hun internationale collega’s niet alleen gevraagd welke waarden met betrekking tot werk de studenten uit Generatie Z het meest belangrijk achten, ze hebben ook onderzocht in hoeverre een nationaliteit invloed heeft op die waarden.  

Onderzoek onder internationale studenten 

Het onderzoek is uitgevoerd onder 1188 studenten die vrijwel allemaal bachelor-studenten waren. Van hen hadden ongeveer 600 de Chinese nationaliteit, 272 de Thaise, 160 de Duitse en 155 de Nederlandse. Daarnaast was zeventig procent van de studenten mannelijk en volgde meer dan tachtig procent van de deelnemers een bedrijfskundige of economische studie. Twee derde van de studenten bevond zich in het derde of vierde studiejaar.  

Meld u hier aan de ScienceGuide Nieuwsbrief

 

De bijna twaalfhonderd studenten kregen elk zeven groepen waarden voorgelegd en werden gevraagd hoe belangrijk ze deze waarden vinden in de best denkbare baan na hun afstuderen. Dit gebeurde op een schaal van één tot vijf. Daarbij behelsden de zeven groepen gezamenlijk 22 waarden met betrekking tot arbeid. Zo werd de groep ‘intrinsieke motivatie’ gevormd door ‘leren’, ‘duurzame vaardigheden’, ‘zichtbare resultaten’ en ‘creativiteit’. 

Stabiliteit en intrinsieke motivatie belangrijkst 

Uit de resultaten blijkt dat de respondenten ‘intrinsieke motivatie’ en ‘stabiliteit’ het belangrijkst vinden. Deze waardengroepen werden met een gemiddelde van respectievelijk 4,11 en 4,05 gewaardeerd. Daarnaast bleken deze groepen door studenten van alle betrokken nationaliteiten op de eerste of tweede plaats te worden gezet, wat volgens de onderzoekers een universele aantrekkingskracht van deze waarden suggereert. ‘Sociaal engagement’ en ‘vrije tijd’ werden het laagst gewaardeerd met respectievelijk een 3,73 en een 3,67 gemiddeld. ‘Sociaal engagement’ behelst ‘vrienden’, ‘contact’ en ‘gezamenlijke interesses’; de groep ‘vrije tijd’ betreft ‘vakantie’, ‘tijd’ en ‘tempo’. 

Hoewel de nationaliteit van de respondenten weinig invloed lijkt te hebben op de hoogst gewaardeerde waarden, zijn er wel degelijk verschillen tussen de nationaliteiten zichtbaar. Zo werd de waardengroep ‘sociaal engagement’ door Nederlandse studenten op een derde plaats gezet terwijl deze waardengroep gemiddeld een zesde plaats kreeg.  

Chinezen zitten niet te wachten op contact, Nederlanders wel 

Ook wat betreft de 22 individuele waarden zijn er grote verschillen zichtbaar. ‘Creativiteit’ blijkt voor Duitse studenten veel minder belangrijk dan voor Nederlandse studenten; voor Nederlanders staat dit op de vijfde plaats, voor Duitsers op de vijftiende. Duitse studenten blijken echter weer meer behoefte te hebben aan vakantie dan Nederlanders, getuige de respectievelijk vijfde en twaalfde plaats voor ‘vakantie’. 

Nederlandse studenten uit Generatie Z hebben bovengemiddeld veel behoefte aan contact. Waar ‘contact’ door hen op een zesde plaats werd gezet, is dit voor Chinese studenten bijna de minst gewaardeerde waarde. Chinese studenten blijken vooral ‘promotie’ en ‘geld’ belangrijk te vinden, getuige de eerste en tweede plaats voor die waarden. 

Over de laagst gewaardeerde waarden zijn studenten van alle nationaliteiten vrijwel eens. Aan ‘status’ en ‘tempo’ hechten zij het minste belang. 

Is Generatie Z mondiaal? 

Volgens de onderzoekers laat hun onderzoek zien dat nationaliteit een belangrijke onderscheidende factor is wat betreft arbeidsmoraal binnen Generatie Z. Hoewel ‘leren’ en ‘zichtbare resultaten’ door studenten uit alle betrokken landen belangrijk worden gevonden, is hun waardering van de overige twintig waarden aan aanzienlijke variatie onderhevig. De onderzoekers concluderen daarom dat Generatie Z niet simpelweg als een mondiaal fenomeen kan worden beschouwd.  

Multinationale organisaties moeten de diversiteit binnen hun organisatie waarborgen en een grondig begrip van de daaraan gepaarde verschillen in arbeidsmoraal hebben, benadrukken de onderzoekers.  Hun onderzoek geeft daartoe een aanzet. Het borgen van verschillen op de werkvloer is nodig om werknemers uit Generatie Z voor langere tijd aan een organisatie te binden, zo besluiten zij.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK